เนื้อเพลง Mercy คำอ่านไทย Jc Chasez

Yeah-yeah
(เย่ เย่)
Whoa…
(โว้ว)

Oh…
(โอ)
Yeah…
(เย่)
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)

It’s like your blood runs through me baby
(อิทซ ไล๊ค ยุร บลัด รัน ทรู มี เบ๊บี้)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
And I can’t get you out of my vein
(แอนด์ ดาย แค็นท เก็ท ยู เอ๊าท อ็อฝ มาย เฝน)
A lust for you electric lady
(อะ ลัซท ฟอร์ ยู อิเล๊คทริค เล๊ดี้)
[Whoa…]
([ โว้ว ])
The affliction to my pain
(ดิ แอ็ฟลีคฌัน ทู มาย เพน)

And the skies will fall
(แอนด์ เดอะ สกาย วิล ฟอลล์)
Without you I’m inside of a hurricane
(วิธเอ๊าท ยู แอม อิ๊นไซด์ อ็อฝ อะ เฮอริเคน)
I would sell my soul
(ไอ เวิด เซลล์ มาย โซล)
No, no-no-no, no-no-no, no
(โน , โน โน โน , โน โน โน , โน)

I need mercy It’s the insanity eating up the man in me, girl
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่ อิทซ ดิ อินแซนอิทิ อีสดิง อั๊พ เดอะ แมน อิน มี , เกิร์ล)
I need mercy
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่)
All of my fire’s, my burning desire’s, for you, see
(ออล อ็อฝ มาย ไฟเออะร , มาย เบรินนิง ดีไซรํ , ฟอร์ ยู , ซี)
I need mercy
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่)
And it’s just so painful to sit here and think about you with them, oh no
(แอนด์ อิทซ จั๊สท โซ เพลนฟลู ทู ซิท เฮียร แอนด์ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู วิธ เด็ม , โอ โน)
I need mercy
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่)
I pray one day that you will be with me, girl, I would never let you go
(ไอ เพรย์ วัน เดย์ แดท ยู วิล บี วิธ มี , เกิร์ล , ไอ เวิด เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)

I…
(ไอ)
Bloodshot eyes and I’m so wasted
(บลูดชอท อาย แซน แอม โซ ว็อซท)
Why…
(วาย)
Why do I fight when I can’t make it
(วาย ดู ไอ ไฟ้ท เว็น นาย แค็นท เม้ค อิท)

I’m at the end of my rope, baby
(แอม แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ มาย โร๊พ , เบ๊บี้)
[Whoa…]
([ โว้ว ])
I’m pulled apart from all the strain
(แอม พูลล อะพาร์ท ฟรอม ออล เดอะ สเทรน)

I would break the law
(ไอ เวิด เบร๊ค เดอะ ลอว์)
There’s nothing in this world I wouldn’t take
(แดร์ นัธอิง อิน ดิส เวิลด ดาย วูดดึ่น เท้ค)
I would sell my soul
(ไอ เวิด เซลล์ มาย โซล)
But I can’t, but I can’t, but I can’t, no ’cause
(บั๊ท ไอ แค็นท , บั๊ท ไอ แค็นท , บั๊ท ไอ แค็นท , โน ค๊อส)

I need mercy
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่)
It’s the insanity eating up the man in me, girl
(อิทซ ดิ อินแซนอิทิ อีสดิง อั๊พ เดอะ แมน อิน มี , เกิร์ล)
I need mercy
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่)
All of my fire’s, my burning desire’s, for you, see
(ออล อ็อฝ มาย ไฟเออะร , มาย เบรินนิง ดีไซรํ , ฟอร์ ยู , ซี)
I need mercy
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่)
And it’s just so painful to sit here and think about you with them, oh no
(แอนด์ อิทซ จั๊สท โซ เพลนฟลู ทู ซิท เฮียร แอนด์ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู วิธ เด็ม , โอ โน)
I need mercy
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่)
I pray one day that you will be with me, girl, I would never let you go
(ไอ เพรย์ วัน เดย์ แดท ยู วิล บี วิธ มี , เกิร์ล , ไอ เวิด เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)

For you girl I would sell my soul
(ฟอร์ ยู เกิร์ล ไอ เวิด เซลล์ มาย โซล)
I would even break the law
(ไอ เวิด อี๊เฝ่น เบร๊ค เดอะ ลอว์)
There’s nothing in this world I wouldn’t take, oh yeah
(แดร์ นัธอิง อิน ดิส เวิลด ดาย วูดดึ่น เท้ค , โอ เย่)

And even if the skies would fall
(แอนด์ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เดอะ สกาย เวิด ฟอลล์)
I pray to God you’ll hear my song
(ไอ เพรย์ ทู ก๊อด โยว เฮียร มาย ซ็อง)
Without you I’m inside the hurricane
(วิธเอ๊าท ยู แอม อิ๊นไซด์ เดอะ เฮอริเคน)

I need mercy It’s the insanity eating out the man in me, girl
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่ อิทซ ดิ อินแซนอิทิ อีสดิง เอ๊าท เดอะ แมน อิน มี , เกิร์ล)
I need mercy
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่)
All of my fire, my burning desires
(ออล อ็อฝ มาย ไฟเออะร , มาย เบรินนิง ดีไซรํ)
I need mercy
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่)
And it’s just so painful to sit here and think about you with them, oh no
(แอนด์ อิทซ จั๊สท โซ เพลนฟลู ทู ซิท เฮียร แอนด์ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู วิธ เด็ม , โอ โน)
I need mercy
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่)
[Oh no]
([ โอ โน ])
I pray one day that you will be with me, girl, I would never let you go
(ไอ เพรย์ วัน เดย์ แดท ยู วิล บี วิธ มี , เกิร์ล , ไอ เวิด เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)

Oh no-no
(โอ โน โน)
No-no-no no no
(โน โน โน โน โน)
Yeah…
(เย่)

I need mercy
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่)
I need mercy
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่)
I need mercy
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่)
I pray to God I’d hold you again
(ไอ เพรย์ ทู ก๊อด อาย โฮลด์ ยู อะเกน)
I need mercy
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่)
Mercy baby, mercy baby, mercy mercy mercy
(เม๊อร์ซี่ เบ๊บี้ , เม๊อร์ซี่ เบ๊บี้ , เม๊อร์ซี่ เม๊อร์ซี่ เม๊อร์ซี่)
I need mercy
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่)
Mery mercy baby, mercy baby, mercy mercy mercy
(Mery เม๊อร์ซี่ เบ๊บี้ , เม๊อร์ซี่ เบ๊บี้ , เม๊อร์ซี่ เม๊อร์ซี่ เม๊อร์ซี่)
I need mercy
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่)
Mercy baby, mercy baby, mercy mercy mercy
(เม๊อร์ซี่ เบ๊บี้ , เม๊อร์ซี่ เบ๊บี้ , เม๊อร์ซี่ เม๊อร์ซี่ เม๊อร์ซี่)
I need mercy
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่)
Mery mercy baby, mercy baby, mercy mercy mercy
(Mery เม๊อร์ซี่ เบ๊บี้ , เม๊อร์ซี่ เบ๊บี้ , เม๊อร์ซี่ เม๊อร์ซี่ เม๊อร์ซี่)
I need mercy
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่)
Mercy baby, mercy baby, mercy mercy mercy
(เม๊อร์ซี่ เบ๊บี้ , เม๊อร์ซี่ เบ๊บี้ , เม๊อร์ซี่ เม๊อร์ซี่ เม๊อร์ซี่)
I need mercy
(ไอ นี๊ด เม๊อร์ซี่)
Mery mercy baby, mercy baby, mercy mercy me, yeah
(Mery เม๊อร์ซี่ เบ๊บี้ , เม๊อร์ซี่ เบ๊บี้ , เม๊อร์ซี่ เม๊อร์ซี่ มี , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mercy คำอ่านไทย Jc Chasez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น