เนื้อเพลง Over The Rainbow คำอ่านไทย Jewel

When all the world is a hopeless jumble
(ฮเว็น ออล เดอะ เวิลด อีส ซา โฮพเล็ซ จัมบล)
And the raindrops tumble all around
(แอ็นด เดอะ เรนดรอพ ทัมเบิลออล อะเรานด)
Heaven opens a magic lane
(เฮฝเอ็น โอเพ็น ซา แมจอิค เลน)
When all the cloud darken up the skyway
(ฮเว็น ออล เดอะ คเลาด ดาเค็น อัพ เดอะ สคายเวย์)

There’s a rainbow highway to be found
(แฑ ซา เรนโบว์ ไฮฮเวย์ ทู บี เฟานด)
Leading from your windowpane
(ลีดอิง ฟร็อม ยุร วินโดวเพลน)
To a place behind the sun
(ทู อะ พเลซ บิไฮนด เดอะ ซัน)
Just a step beyond the rain
(จัซท ดา ซเท็พ บิยอนด เดอะ เรน)

Somewhere over rainbow way up high
(ซัมแวร์ โอเฝอะ เรนโบว์ เว อัพ ไฮ)
There’s a land that I heard of once in a lullaby
(แฑ ซา แล็นด แดท ไอ เฮิด อ็อฝ วันซ อิน อะ ลัลละไบ)
And somewhere over rainbow blue birds fly
(แอ็นด ซัมแวร์ โอเฝอะ เรนโบว์ บลู เบิด ฟไล)
Oh, if birds can fly over rainbow
(โอ , อิฟ เบิด แค็น ฟไล โอเฝอะ เรนโบว์)
[adsense]
Why, then why can’t I?
(ฮไว , เฑ็น ฮไว แค็นท ไอ)

Some day I’ll wish upon a star
(ซัม เด อิล วิฌ อุพอน อะ ซทา)
And wake up where the clouds are far behind me
(แอ็นด เวค อัพ ฮแว เดอะ คเลาด แซร์ ฟา บิไฮนด มี)
And troubles melt like lemon drops
(แอ็นด ทรั๊บเบิ้ล เม็ลท ไลค เลมอัน ดร็อพ)
Away above the chimney tops that’s where you’ll find me
(อะเว อะบัฝ เดอะ ชีมนิ ท็อพ แฑ็ท ฮแว โยว ไฟนด มี)

Somewhere over rainbow bluebirds fly
(ซัมแวร์ โอเฝอะ เรนโบว์ บลูเบริ์ดฟไล)
If birds can fly over the rainbow
(อิฟ เบิด แค็น ฟไล โอเฝอะ เดอะ เรนโบว์)
Why, then why can’t I?
(ฮไว , เฑ็น ฮไว แค็นท ไอ)

Someday I’ll wake and rub my eyes
(ซัมเดย์ อิล เวค แอ็นด รับ ไม ไอ)
And in that land beyond the skies you’ll find me
(แอ็นด อิน แดท แล็นด บิยอนด เดอะ สกาย โยว ไฟนด มี)
I’ll be a laughing daffodil
(อิล บี อะ ลาฟอิง แดฟโฟะดิล)
And leave the silly cares that fill my mind behind me
(แอ็นด ลีฝ เดอะ ซีลลิ แค แดท ฟิล ไม ไมนด บิไฮนด มี)

Somewhere over rainbow bluebirds fly
(ซัมแวร์ โอเฝอะ เรนโบว์ บลูเบริ์ดฟไล)
If birds can fly over the rainbow
(อิฟ เบิด แค็น ฟไล โอเฝอะ เดอะ เรนโบว์)
Why, then why can’t I?
(ฮไว , เฑ็น ฮไว แค็นท ไอ)
If happy little bluebirds fly beyond the rainbow
(อิฟ แฮพพิ ลิ๊ทเทิ่ล บลูเบริ์ดฟไล บิยอนด เดอะ เรนโบว์)
Why, oh, why can’t I?
(ฮไว , โอ , ฮไว แค็นท ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Over The Rainbow คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น