เนื้อเพลง Hustling คำอ่านไทย Trina

[Girl Talking:]
([ เกิร์ล ทอคอิง : ])
Hello to all my n*ggas and b*tches
(เฮ็ลโล ทู ออล มาย เอ็น *ggas แซน บี *tches)
Welcome to Digglers Wild World of Girls
(เว้ลคั่ม ทู Digglers ไวลด์ เวิลด อ็อฝ เกิร์ล)
I’m sitting here with the Baddest B*tch [Thats Right]
(แอม ซีททิง เฮียร วิธ เดอะ แบดเดส บี *tch [ แด้ท ไร๊ท ])
So Trina tell us a little something about yourself
(โซ ทรีน่า เทลล อัซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง อะเบ๊าท ยุรเซลฟ)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
Hustla I’m the queen of this south sh*t
(Hustla แอม เดอะ ควีน อ็อฝ ดิส เซ๊าธ ฌะ *ที)
Tight with a cute face that’s what I’m bout b*tch
(ไท๊ท วิธ อะ คยูท เฟซ แด้ท ว๊อท แอม เบาท บี *tch)
Sexy, specialize in filet show
(เซคซิ , ซเพฌแอะไลส อิน ฟิเล โชว์)
All about my pesos
(ออล อะเบ๊าท มาย เพโซ)
Never was a fake hoe
(เน๊เฝ่อร์ วอส ซา เฟ้ค โฮ)
Shot shore throw throw the cock like a flame thrower
(ฌ็อท ชอร์ โธรว์ โธรว์ เดอะ ค๊อค ไล๊ค เก เฟลม โตวเออ)
In the mouth of a cock blower
(อิน เดอะ เม๊าธ อ็อฝ อะ ค๊อค บโลเออะ)
Just a diva
(จั๊สท ดา ดีว่า)
Mack momma looking for them ends
(แมกคฺ มอมมา ลุคอิง ฟอร์ เด็ม เอ็นด)
Traded in the Lex for a G-5 Benz
(ทราด อิน เดอะ Lex ฟอร์ รา จี 5 เบนซฺ)
Touring on the road getting stacks
(Tourings ออน เดอะ โร้ด เกดดดิ้ง ซแท็ค)
20 grand karats for the show no tax
(20 แกรนด์ แคแร็ท ฟอร์ เดอะ โชว์ โน แท๊กซ)
Bell-V is what I’m pourin on them hatas
(เบลล์ วี อีส ว๊อท แอม โพวริน ออน เด็ม ฮาเทซ)
Blinding with the lock no imitaders
(บลายดิง วิธ เดอะ ล๊อค โน imitaders)
Broke ass n*ggas getting on my nerves
(บโรค อาซ เอ็น *ggas เกดดดิ้ง ออน มาย เนิ๊ร์ฝ)
Get sliced, diced, chopped, and served
(เก็ท สไล๊ซ , ไดซ , ชอบทฺ , แอนด์ เซิร์ฝ)
Ask am I off the chain
(อาสคฺ แอ็ม ไอ ออฟฟ เดอะ เชน)
I won’t lie
(ไอ ว็อนท ไล)
But I don’t want your man boo f*ck that guy Uh
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยุร แมน บู เอฟ *ck แดท กาย อา)

[Girl Talking:]
([ เกิร์ล ทอคอิง : ])
Oh OK Allright
(โอ โอเค ไรทโอ)
I see how y’all be getting down in the MIA
(ไอ ซี ฮาว ยอล บี เกดดดิ้ง เดาน อิน เดอะ มีเอ)
But Trina what I really wanna know is
(บั๊ท ทรีน่า ว๊อท ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา โนว์ อีส)
how would you get with a n*gga who live with a b*tch
(ฮาว เวิด ยู เก็ท วิธ อะ เอ็น *gga ฮู ไล้ฝ วิธ อะ บี *tch)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
Wait… for his b*tch to live
(เว้ท ฟอร์ ฮิส บี *tch ทู ไล้ฝ)
Ms. Trina gotta trick up her sleeve
(เอมสฺ ทรีน่า กอททะ ทริ๊ค อั๊พ เฮอ ซลีฝ)
Open up the door I walk straight in the house
(โอ๊เพ่น อั๊พ เดอะ ดอร์ ไอ ว๊อล์ค สเทร๊ท อิน เดอะ เฮ้าส)
Put your man down and put my cock in his mouth [Damn]
(พุท ยุร แมน เดาน แอนด์ พุท มาย ค๊อค อิน ฮิส เม๊าธ [ แดมนํ ])
I need a heavyweight like Georgy Foreman
(ไอ นี๊ด อะ เฮฝวีเวท ไล๊ค Georgy โฟแม็น)
To work my ocean like the Long Shoreman
(ทู เวิ๊ร์ค มาย โอ๊เชี่ยน ไล๊ค เดอะ ลอง Shoreman)
I’m real successful
(แอม เรียล ซัคเซซฟุล)
I live off interests
(ไอ ไล้ฝ ออฟฟ อิ๊นเทรสท)
So get it right b*tch I’m the Diamond Princess
(โซ เก็ท ดิธ ไร๊ท บี *tch แอม เดอะ ได๊ม่อนดํ พรีนเซ็ซ)
Banking and its all for the cause
(แบงคิง แอนด์ อิทซ ซอร์ ฟอร์ เดอะ ค๊อส)
[Hey Trina would you s*ck a n*gga d*ck]
([ เฮ ทรีน่า เวิด ยู เอส *ck กา เอ็น *gga d*ck ])
B*tch hell naw
(บี *tch เฮ็ลล นอว)
And f*ck what a b*tch tell yall
(แอนด์ เอฟ *ck ว๊อท ดา บี *tch เทลล ยอล)
Stay the f*ck outta mine hoe and go get a job Ugh
(สเทย์ เดอะ เอฟ *ck เอ๊าตา ไมน์ โฮ แอนด์ โก เก็ท ดา จ๊อบ อะ)

[Girl Talking:]
([ เกิร์ล ทอคอิง : ])
Damn girl
(แดมนํ เกิร์ล)
You wild as f*ck
(ยู ไวลด์ แอส เอฟ *ck)
But what I really wanna know is
(บั๊ท ว๊อท ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา โนว์ อีส)
How you set a motherf*cker up…
(ฮาว ยู เซ็ท ดา motherf*cker อั๊พ)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
See a n*gga pumpin gas
(ซี อะ เอ็น *gga พัมปิน แก๊ซ)
Don’t look
(ด้อนท์ ลุ๊ค)
Get out your car slow drop your book
(เก็ท เอ๊าท ยุร คารํ สโลว์ ดรอพ ยุร บุ๊ค)
Sell em’ with your name and your freak out game
(เซลล์ เอ็ม วิธ ยุร เนม แอนด์ ยุร ฟรี๊ค เอ๊าท เกม)
And show a lil’ shot of ass just to get in his brain
(แอนด์ โชว์ อะ ลิล ฌ็อท อ็อฝ อาซ จั๊สท ทู เก็ท อิน ฮิส เบรน)
Tell em what he wanna hear
(เทลล เอ็ม ว๊อท ฮี วอนนา เฮียร)
Calm and slow
(คาลํม แอนด์ สโลว์)
” You want this ass ”
(” ยู ว้อนท ดิส อาซ “)
Come on let’s go
(คัมมอน เล็ท โก)
Call my dawgs at the hotel
(คอลลํ มาย ดาว แอ็ท เดอะ โฮเท็ล)
Let em’ know I’m coming
(เล็ท เอ็ม โนว์ แอม คัมอิง)
Bring em’ upstairs and leave the car running
(บริง เอ็ม อั๊พสแทร์ แซน ลี๊ฝ เดอะ คารํ รันนิง)
Get em’ in the room don’t be scared
(เก็ท เอ็ม อิน เดอะ รูม ด้อนท์ บี ซคา)
Go in broke come out with bread
(โก อิน บโรค คัม เอ๊าท วิธ เบร้ด)
That’s what a n*gga get
(แด้ท ว๊อท ดา เอ็น *gga เก็ท)
Playing with that cheese
(พเลนิ่ง วิธ แดท ชี๊ส)
Fun for a freaking
(ฟัน ฟอร์ รา เฟรคกิ้ง)
Watch ya get skeeze
(ว๊อทช ยา เก็ท skeeze)
Out the door
(เอ๊าท เดอะ ดอร์)
Real quick
(เรียล ควิค)
Then out come my dawgs with the K’s and sh*t
(เด็น เอ๊าท คัม มาย ดาว วิธ เดอะ Ks แซน ฌะ *ที)
Thinking with your d*ck man that ain’t nothing
(ติ้งกิง วิธ ยุร d*ck แมน แดท เอน นัธอิง)
[Trina one more thing]
([ ทรีน่า วัน โม ทริง ])
Naw no more questions
(นอว โน โม เคว๊สชั่น)

[Girl Talking:]
([ เกิร์ล ทอคอิง : ])
See now that’s what I’m talking ’bout
(ซี นาว แด้ท ว๊อท แอม ทอคอิง เบาท)
We need more real motherf*cking b*tches representing real sh*t
(วี นี๊ด โม เรียล motherf*คิง บี *tches เรพพรีเซนติง เรียล ฌะ *ที)
You heard it live from the baddest b*tch
(ยู เฮิด ดิท ไล้ฝ ฟรอม เดอะ แบดเดส บี *tch)
Reporting live this is Ki Ki
(ริโพททิง ไล้ฝ ดิส ซิส Ki Ki)
From Digglers Wild World of Girls
(ฟรอม Digglers ไวลด์ เวิลด อ็อฝ เกิร์ล)
C-Ya
(ซี ยา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hustling คำอ่านไทย Trina

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น