เนื้อเพลง Let it Rain คำอ่านไทย Xzibit feat King Tee, Tha Alkaholiks

[Intro:]
([ อินโทร : ])
[Judge:] ” Alright, your charged with public intoxication, alright listen ”
([ จั๊ดจ : ] ” ออลไร๊ท , ยุร ชาร์จ วิธ พับลิค อินทอคซิเคฌัน , ออลไร๊ท ลิ๊สซึ่น “)
[Convict:] ” There’s a thousand people out who’re drunk ”
([ ค๊อนฝิคทํ : ] ” แดร์ ซา เธ๊าซั่นด พี๊เพิ่ล เอ๊าท โฮ ดรั๊งค “)
[Judge:] ” Okay, I understand that ”
([ จั๊ดจ : ] ” โอเค , ไอ อั๊นเด้อรสแทนด แดท “)

[Hook: J-Ro]
([ ฮุ๊ค : เจ Ro ])
We O-W in the whole zone
(วี โอ ดับบิว อิน เดอะ โฮล โซน)
The Likwit Crew is on the microphone
(เดอะ Likwit ครู อีส ออน เดอะ ไมคโระโฟน)
Let it rain brother [3x]
(เล็ท ดิธ เรน บร๊าเท่อรํ [ 3x ])
Xzibit do your thing
(Xzibit ดู ยุร ทริง)

[Verse 1: Xzibit]
([ เฝิซ 1 : Xzibit ])
You get permanently put on your ass, like Teddy Pendergrass
(ยู เก็ท เพอมะเน็นทลิ พุท ออน ยุร อาซ , ไล๊ค เท๊ดดี้ เพนเดอกาส)
Whenever you trespass on Alkaholik territory [Yeah, Yeah]
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู ทเรซพัซ ออน Alkaholik เท๊อริโทรี่ [ เย่ , เย่ ])
More savage than any rapper on your roster
(โม แซเหวจ แฑ็น เอ๊นี่ แรพเพอ ออน ยุร รอซเทอะ)
I regulate, extortin on ya R&B label mate
(ไอ เรกอิวเลท , extortin ออน ยา อาร์ &บี เล๊เบ้ล เหมท)
Xzibit rates the state
(Xzibit เหรท เดอะ สเทท)
Cross me or cause me, f*ck jiggy and flossy
(ครอสสํ มี ออ ค๊อส มี , เอฟ *ck เจคกี้ แอนด์ ฟลอซซิ)
I’m tryin to keep the government off me
(แอม ทายอิน ทู คี๊พ เดอะ กัฝเอินเม็นท ออฟฟ มี)
Dodgin hard time and house arrest
(Dodgin ฮาร์ด ไทม์ แอนด์ เฮ้าส อะเร๊สท)
Whatta you expect, findin’ what ya never forget
(Whatta ยู เอ็กซเพ็คท , ฟายดิน ว๊อท ยา เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท)
Cause you’re sellin wolf tickets that your ass can’t pay
(ค๊อส ยัวร์ เซลลิน วู๊ล์ฟ ทิ๊คเค๊ท แดท ยุร อาซ แค็นท เพย์)
What I display, skill last found in Cassius Clay
(ว๊อท ไอ ดิสเพลย์ , สกิลล ล๊าสท เฟานด อิน Cassius เคลย์)
In this prime time, hustle for mine
(อิน ดิส ไพร์ม ไทม์ , เฮสเซล ฟอร์ ไมน์)
Used to nickel and dime
(ยู๊ส ทู นีคเค็ล แอนด์ ไดม)
Doin felony crime, but now I bust mine
(โดย เฟลโอะนิ ไคร์ม , บั๊ท นาว ไอ บัซท ไมน์)
Instead of bustin’ at enemies when the sun go down
(อินสเท๊ด อ็อฝ บัสติน แอ็ท อียีมีสฺ เว็น เดอะ ซัน โก เดาน)
Me and my n*ggas with a fat one
(มี แอนด์ มาย เอ็น *ggas วิธ อะ แฟท วัน)
Smoke ’em all down to nothing
(สโม๊ค เอ็ม ออล เดาน ทู นัธอิง)
Crushin rappers, bare Witness like Jehovah
(Crushin แรพเพอ , แบร์ วิทเหนส ไล๊ค จิโฮฝะ)
Swore we haven’t been sober
(ซโว วี แฮฟเวน บีน โซเบอะ)
Since 21 and over
(ซิ๊นซ 21 แอนด์ โอ๊เฝ่อร)

[Hook: Xzibit]
([ ฮุ๊ค : Xzibit ])
We O-W in the whole zone
(วี โอ ดับบิว อิน เดอะ โฮล โซน)
Likwit Crew is on the microphone
(Likwit ครู อีส ออน เดอะ ไมคโระโฟน)
Let it rain brother [4x]
(เล็ท ดิธ เรน บร๊าเท่อรํ [ 4x ])

We O-W in the whole zone
(วี โอ ดับบิว อิน เดอะ โฮล โซน)
Likwit Crew is on the microphone
(Likwit ครู อีส ออน เดอะ ไมคโระโฟน)
Let it rain brother [2x]
(เล็ท ดิธ เรน บร๊าเท่อรํ [ 2x ])
Let it rain
(เล็ท ดิธ เรน)
King Tee do your thing
(คิง ที ดู ยุร ทริง)

[Verse 2: King Tee]
([ เฝิซ 2 : คิง ที ])
When the Likwit hits my soul
(เว็น เดอะ Likwit ฮิท มาย โซล)
I get conceptions to make the microphones explode
(ไอ เก็ท ค็อนเซพฌัน ทู เม้ค เดอะ ไมคโระโฟน เอ็กซโพลด)
The drunk mode, sippin X-O from the straw
(เดอะ ดรั๊งค โหมด , ซิบปิ่น เอ๊กซฺ โอ ฟรอม เดอะ ซทรอ)
King Tee broadcaster raw
(คิง ที broadcaster รอว์)
Optical intoxication, flood your video station
(อ็อพติคัล อินทอคซิเคฌัน , ฟลั๊ด ยุร ฝีดอิโอ สเทชั่น)
Scramblin any playahation
(Scramblin เอ๊นี่ playahation)
But some of these fools got tricks in they boxes
(บั๊ท ซัม อ็อฝ ฑิส ฟูล ก็อท ทริ๊ค ซิน เด บ็อกซ)
So I blocks it, pull they whole set out the socket
(โซ ไอ บล๊อค ซิท , พูลล เด โฮล เซ็ท เอ๊าท เดอะ ซอคเค็ท)
Tha Alkaholiks rock sh*t
(ท่า Alkaholiks ร๊อค ฌะ *ที)
Any which way man I got sh*t
(เอ๊นี่ วิช เวย์ แมน นาย ก็อท ฌะ *ที)
The Alkaholik don, king from Babylon
(ดิ alkaholik ด็อน , คิง ฟรอม บาบี้ลอน)
With some fatal shock sh*t
(วิธ ซัม เฟ๊ท่อล ช๊อค ฌะ *ที)
In this district, I’m listed as the mystic majestic, I gets hectic
(อิน ดิส ดิ๊สทริคท , แอม ลิสท แอส เดอะ มีซทิค มะเจซทิค , ไอ เก็ท เฮคทิค)
What you expect, sh*t
(ว๊อท ยู เอ็กซเพ็คท , ฌะ *ที)
The Likwit comity
(เดอะ Likwit คอมอิทิ)
Believe me loc, things will get sh*tty
(บีลี๊ฝ มี loc , ทริง วิล เก็ท ฌะ *tty)
Ain’t gon look pretty
(เอน ก็อน ลุ๊ค พริ๊ทที่)
Commin’ from the likwidation squad
(Commin ฟรอม เดอะ likwidation ซคว็อด)
Smoke weed, drink hard, my god
(สโม๊ค วี , ดริ๊งค ฮาร์ด , มาย ก๊อด)

[Hook: Xzibit]
([ ฮุ๊ค : Xzibit ])
We O-W in the whole zone
(วี โอ ดับบิว อิน เดอะ โฮล โซน)
Likwit Crew is on the microphone
(Likwit ครู อีส ออน เดอะ ไมคโระโฟน)
Let it rain brother [4x]
(เล็ท ดิธ เรน บร๊าเท่อรํ [ 4x ])

We O-W in the whole zone
(วี โอ ดับบิว อิน เดอะ โฮล โซน)
Likwit Crew is on the microphone
(Likwit ครู อีส ออน เดอะ ไมคโระโฟน)
Let it rain brother [2x]
(เล็ท ดิธ เรน บร๊าเท่อรํ [ 2x ])
Let it rain
(เล็ท ดิธ เรน)
J-Ro do your thing
(เจ Ro ดู ยุร ทริง)

[Verse 3: J-Ro]
([ เฝิซ 3 : เจ Ro ])
F*ck that East-West mess
(เอฟ *ck แดท อี๊สท เว๊สท เมซ)
I’m gettin’ rest last
(แอม เกดดิน เรสท ล๊าสท)
We make the crowd say ” yes, yes ”
(วี เม้ค เดอะ คราวดํ เซย์ ” เย็ซ , เย็ซ “)
Faster than the SS
(ฟาสเทอะ แฑ็น เดอะ SS)
Impala, you got beef than holla
(อิมพาร่า , ยู ก็อท บี๊ฟ แฑ็น ฮอลละ)
My crew sticks together like Richy and Dollar
(มาย ครู สทิ๊ค ทูเก๊ทเธ่อร์ ไล๊ค Richy แอนด์ ดอลเลอะ)
We got the boom-boom claats, shakey like Don Knots
(วี ก็อท เดอะ บูม บูม claats , shakey ไล๊ค ด็อน น็อท)
They bitin like a room full of pits and rots
(เด บิทดิน ไล๊ค เก รูม ฟูล อ็อฝ พิท แซน ร๊อท)
I got that old school soul
(ไอ ก็อท แดท โอลด์ สคูล โซล)
Called take it back like repo
(คอลลํ เท้ค อิท แบ็ค ไล๊ค repo)
And I got foes on my shelf like homes T-Paul
(แอนด์ ดาย ก็อท โฟ ออน มาย เช๊ลฟ ไล๊ค โฮม ที พอล)
I’m C-Bo, that’s my homeboy Rico
(แอม ซี โบ , แด้ท มาย โฮมบอย รีโค)
Posted up with three French bras at the need bowl
(โพสท อั๊พ วิธ ทรี ฟเร็นช บรา แอ็ท เดอะ นี๊ด โบลว์)
I got dressed wit the speed of a cheetah, finished up my two liter
(ไอ ก็อท เดรส วิท เดอะ สพี๊ด อ็อฝ อะ ชีทะ , ฟิ๊หนิช อั๊พ มาย ทู ลีเทอะ)
Hopped in my 2-seater
(โฮ๊บ อิน มาย 2 ซีทเออะ)
Sunshine, drivin’ down fine
(ซันชาย , ดรายวิน เดาน ไฟน)
Walk a 1 on 3.9
(ว๊อล์ค กา 1 ออน 3 9)
They playin oehh so fine
(เด เพลย์ยิน oehh โซ ไฟน)
Got ’em on the fifth floor
(ก็อท เอ็ม ออน เดอะ ฟิฟธ ฟลอร์)
Knocked at the door
(น๊อค แอ็ท เดอะ ดอร์)
Xzibit’s in the house and he brought three more
(Xzibits ซิน เดอะ เฮ้าส แอนด์ ฮี บรอท ทรี โม)

” What the f*ck is goin’ on in here, What’s happenin’,
(” ว๊อท เดอะ เอฟ *ck อีส โกอิน ออน อิน เฮียร , ว๊อท แฮพปีนิน ,)
Where we drinkin’ at, These my homegirls right here,
(แวร์ วี ดริงคิน แอ็ท , ฑิส มาย โฮมเกิล ไร๊ท เฮียร ,)
What y’all drinkin’ right now, f*ck that, All we got
(ว๊อท ยอล ดริงคิน ไร๊ท นาว , เอฟ *ck แดท , ออล วี ก็อท)
is Hennessy ”
(อีส เฮนเนสซี “)

[Hook: Xzibit]
([ ฮุ๊ค : Xzibit ])
We O-W in the whole zone
(วี โอ ดับบิว อิน เดอะ โฮล โซน)
Likwit Crew is on the microphone
(Likwit ครู อีส ออน เดอะ ไมคโระโฟน)
Let it rain brother [2x]
(เล็ท ดิธ เรน บร๊าเท่อรํ [ 2x ])
Let it rain
(เล็ท ดิธ เรน)
Rico do your thing
(รีโค ดู ยุร ทริง)

[Verse 4: Rico a.k.a Tash]
([ เฝิซ 4 : รีโค อะ เค กา Tash ])
And up next, we got the Likwitest
(แอนด์ อั๊พ เน๊กซท , วี ก็อท เดอะ Likwitest)
It’s so drunk, it’s ridiculous
(อิทซ โซ ดรั๊งค , อิทซ ริดิ๊คคิวลัส)
When Tash got the mic,
(เว็น Tash ก็อท เดอะ ไมคะ ,)
I swing my sh*t like Jack Nicklaus
(ไอ สวิง มาย ฌะ *ที ไล๊ค แจ็ค Nicklaus)
I’m spinnin’ this with n*ggas that slept on Likwidation
(แอม สปินนิน ดิส วิธ เอ็น *ggas แดท ซเล็พท ออน Likwidation)
Cause no matter where you go,
(ค๊อส โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ยู โก ,)
They know the reputation
(เด โนว์ เดอะ เรพิวเทฌัน)
CaTashtrofy I punk lyrics with spunk
(CaTashtrofy ไอ พรัค ลีริค วิธ สปังคฺ)
I’m like the renegade of funk
(แอม ไล๊ค เดอะ เรนอิเกด อ็อฝ ฟังค)
That get that ?bumstick? krunk
(แดท เก็ท แดท bumstick krunk)
So if you watch your ship sunkin
(โซ อิ๊ฟ ยู ว๊อทช ยุร ชิพ sunkin)
F*ck you with the drunken
(เอฟ *ck ยู วิธ เดอะ ดรังคเอ็น)
Than come a little closer
(แฑ็น คัม อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์)
Let me head you somethin
(เล็ท มี เฮด ยู ซัมติน)
I bomb with a wig blowin up your click
(ไอ บอมบฺ วิธ อะ วิก โบลวิน อั๊พ ยุร คลิ๊ก)
Now take your pick, you can kiss my ass or s*ck my d*ck
(นาว เท้ค ยุร พิค , ยู แคน คิซ มาย อาซ ออ เอส *ck มาย d*ck)
Cause this is how we comin’ in 1998
(ค๊อส ดิส ซิส ฮาว วี คัมอิน อิน 1998)
The Alkaholiks, X, and King Tee the great
(ดิ alkaholiks , เอ๊กซฺ , แอนด์ คิง ที เดอะ เกรท)

” It’s the Likwit Crew, King Tee, Mister X to the Z, Ah,ah,
(” อิทซ เดอะ Likwit ครู , คิง ที , มิ๊สเทอร์ เอ๊กซฺ ทู เดอะ ซี , อา , อา ,)
Alkaholiks, Likwit motherf*cker came to tore the house down ”
(Alkaholiks , Likwit motherf*cker เคม ทู โท เดอะ เฮ้าส เดาน “)

[Hook: Xzibit]
([ ฮุ๊ค : Xzibit ])
We O-W in the whole zone
(วี โอ ดับบิว อิน เดอะ โฮล โซน)
Likwit MC’s on the microphone
(Likwit เมซีสฺ ออน เดอะ ไมคโระโฟน)
Let it rain brother [4x]
(เล็ท ดิธ เรน บร๊าเท่อรํ [ 4x ])

We O-W in the whole zone
(วี โอ ดับบิว อิน เดอะ โฮล โซน)
Likwit Crew is on the microphone
(Likwit ครู อีส ออน เดอะ ไมคโระโฟน)
Let it rain brother [2x]
(เล็ท ดิธ เรน บร๊าเท่อรํ [ 2x ])
Let it rain
(เล็ท ดิธ เรน)
Let it rain
(เล็ท ดิธ เรน)

[Outro: Xzibit]
([ เอ๊าโต : Xzibit ])
Yeah, yeah, yeah, huh
(เย่ , เย่ , เย่ , ฮู)
Won’t stop, Can’t stop
(ว็อนท สท๊อพ , แค็นท สท๊อพ)
It’s the L-I-K’s
(อิทซ เดอะ แอล ไอ Ks)
What, Mister X to the Z
(ว๊อท , มิ๊สเทอร์ เอ๊กซฺ ทู เดอะ ซี)
What, Black John McClane
(ว๊อท , แบล๊ค จอน McClane)
Huh, Defari Herut on ya too
(ฮู , Defari Herut ออน ยา ทู)
King Tee, King Tipsy
(คิง ที , คิง ทีพซิ)
Huh, and the whole f*ckin’ click
(ฮู , แอนด์ เดอะ โฮล เอฟ *ckin คลิ๊ก)
Yeah, realize you can’t understand this sh*t right here
(เย่ , รีแอะไลส ยู แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด ดิส ฌะ *ที ไร๊ท เฮียร)
Everybody get live, yeah
(เอวี่บอดี้ เก็ท ไล้ฝ , เย่)
Everybody get live, yeah
(เอวี่บอดี้ เก็ท ไล้ฝ , เย่)
Uhuh, uhuh, yeah
(Uhuh , uhuh , เย่)
Uhuh, uhuh, yeah
(Uhuh , uhuh , เย่)
Uhuh, uhuh, yeah
(Uhuh , uhuh , เย่)
Uhuh, uhuh
(Uhuh , uhuh)
Keep it, what, keep it movin’
(คี๊พ อิท , ว๊อท , คี๊พ อิท มูฝวิน)

Let it reign n*gga
(เล็ท ดิธ เรน เอ็น *gga)
And we out
(แอนด์ วี เอ๊าท)

[rain and thunder on the background]
([ เรน แอนด์ ธั๊นเด้อร์ ออน เดอะ แบ็คกราว ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let it Rain คำอ่านไทย Xzibit feat King Tee, Tha Alkaholiks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น