เนื้อเพลง Black Jesus + Amen Fashion คำอ่านไทย Lady Gaga

Black, black, black,
(แบล๊ค , แบล๊ค , แบล๊ค ,)

Black, black, black,
(แบล๊ค , แบล๊ค , แบล๊ค ,)

Black, black, black.
(แบล๊ค , แบล๊ค , แบล๊ค)

Jesus is the new black,
(จีสัซ ซิส เดอะ นิว แบล๊ค ,)

Jesus is the new black,
(จีสัซ ซิส เดอะ นิว แบล๊ค ,)

Jesus is the new black,
(จีสัซ ซิส เดอะ นิว แบล๊ค ,)

Jesus is the new black, ow.
(จีสัซ ซิส เดอะ นิว แบล๊ค , เอ้า)

I grew up in New York City,
(ไอ กรู อั๊พ อิน นิว ยอค ซิ๊ที่ ,)

Since I was born on Broadway, baby.
(ซิ๊นซ ไอ วอส บอน ออน บอร์ดเวย์ , เบ๊บี้)

Moved downtown when I was just 19,
(มู๊ฝ ดาวน์ทาวน์ เว็น นาย วอส จั๊สท 19 ,)

To start a new life on the New York scene.
(ทู สท๊าร์ท ดา นิว ไล๊ฟ ออน เดอะ นิว ยอค ซีน)

There’s no way I could be stopped,
(แดร์ โน เวย์ ไอ เคิด บี สต๊อปพฺ ,)

Was taking my best shot,
(วอส เทคอิง มาย เบ๊สท์ ฌ็อท ,)

I had better plans.
(ไอ แฮ็ด เบ๊ทเท่อร์ แพลน)

There’s no way I could be stopped,
(แดร์ โน เวย์ ไอ เคิด บี สต๊อปพฺ ,)

Was coming for your spot,
(วอส คัมอิง ฟอร์ ยุร สพอท ,)

I make better men.
(ไอ เม้ค เบ๊ทเท่อร์ เม็น)

Amen, on the runway,
(เอเมน , ออน เดอะ รันเวย์ ,)

Dressed in his best.
(เดรส อิน ฮิส เบ๊สท์)

Amen fashion, on the runway,
(เอเมน แฟ๊ชั่น , ออน เดอะ รันเวย์ ,)

Work it Black Jesus.
(เวิ๊ร์ค อิท แบล๊ค จีสัซ)

Amen, on the runway,
(เอเมน , ออน เดอะ รันเวย์ ,)

Dressed in his best.
(เดรส อิน ฮิส เบ๊สท์)

Amen fashion, on the runway,
(เอเมน แฟ๊ชั่น , ออน เดอะ รันเวย์ ,)

Work it Black Jesus.
(เวิ๊ร์ค อิท แบล๊ค จีสัซ)

Listen to my relevation,
(ลิ๊สซึ่น ทู มาย relevation ,)

Underground pop civilization.
(อันเดิกเรานด พ็อพ ซิฝิไลเสฌัน)

Won’t create poetry to feed my mind, oh,
(ว็อนท คริเอท โพเอ๊ทรี่ ทู ฟี มาย ไมนด์ , โอ ,)

Symbolism was left behind.
(Symbolism วอส เล๊ฟท บีฮายน์)

There’s no way I could be stopped,
(แดร์ โน เวย์ ไอ เคิด บี สต๊อปพฺ ,)

Was taking my best shot,
(วอส เทคอิง มาย เบ๊สท์ ฌ็อท ,)

I had better plans.
(ไอ แฮ็ด เบ๊ทเท่อร์ แพลน)

There’s no way I could be stopped,
(แดร์ โน เวย์ ไอ เคิด บี สต๊อปพฺ ,)

Was coming for your spot,
(วอส คัมอิง ฟอร์ ยุร สพอท ,)

I made better men.
(ไอ เมด เบ๊ทเท่อร์ เม็น)

Amen, on the runway,
(เอเมน , ออน เดอะ รันเวย์ ,)

Dressed in his best.
(เดรส อิน ฮิส เบ๊สท์)

Amen fashion, on the runway,
(เอเมน แฟ๊ชั่น , ออน เดอะ รันเวย์ ,)

Work it Black Jesus.
(เวิ๊ร์ค อิท แบล๊ค จีสัซ)

Amen, on the runway,
(เอเมน , ออน เดอะ รันเวย์ ,)

Dressed in his best.
(เดรส อิน ฮิส เบ๊สท์)

Amen fashion, on the runway,
(เอเมน แฟ๊ชั่น , ออน เดอะ รันเวย์ ,)

Work it Black Jesus.
(เวิ๊ร์ค อิท แบล๊ค จีสัซ)

Put it on,
(พุท ดิธ ออน ,)

Amen Fashion.
(เอเมน แฟ๊ชั่น)

Celebrate,
(เซ๊เลเบรท ,)

Ooh ooh,
(อู้ อู้ ,)

A new compassion.
(อะ นิว ค็อมแพฌอัน)

Put it on,
(พุท ดิธ ออน ,)

Amen Fashion.
(เอเมน แฟ๊ชั่น)

Celebrate,
(เซ๊เลเบรท ,)

Ooh ooh,
(อู้ อู้ ,)

Style your passion.
(สไทล์ ยุร แพ๊ชชั่น)

Put it on,
(พุท ดิธ ออน ,)

Amen Fashion.
(เอเมน แฟ๊ชั่น)

Celebrate,
(เซ๊เลเบรท ,)

Ooh Ooh,
(อู้ อู้ ,)

A new compassion.
(อะ นิว ค็อมแพฌอัน)

Put it on,
(พุท ดิธ ออน ,)

Amen Fashion.
(เอเมน แฟ๊ชั่น)

Celebrate,
(เซ๊เลเบรท ,)

Ooh ooh,
(อู้ อู้ ,)

Wear out your vision.
(แวร์ เอ๊าท ยุร ฝิ๊ชั่น)

Black Jesus, Black Jesus, Black Jesus
(แบล๊ค จีสัซ , แบล๊ค จีสัซ , แบล๊ค จีสัซ)

Jesus is the new black, ow.
(จีสัซ ซิส เดอะ นิว แบล๊ค , เอ้า)

Amen, on the runway,
(เอเมน , ออน เดอะ รันเวย์ ,)

Dressed in his best.
(เดรส อิน ฮิส เบ๊สท์)

Amen fashion, on the runway,
(เอเมน แฟ๊ชั่น , ออน เดอะ รันเวย์ ,)

Work it Black Jesus.
(เวิ๊ร์ค อิท แบล๊ค จีสัซ)

Amen, on the runway,
(เอเมน , ออน เดอะ รันเวย์ ,)

Dressed in his best.
(เดรส อิน ฮิส เบ๊สท์)

Amen fashion, on the runway,
(เอเมน แฟ๊ชั่น , ออน เดอะ รันเวย์ ,)

Work it Black Jesus.
(เวิ๊ร์ค อิท แบล๊ค จีสัซ)

Amen, on the runway,
(เอเมน , ออน เดอะ รันเวย์ ,)

Dressed in his best.
(เดรส อิน ฮิส เบ๊สท์)

Amen fashion, on the runway,
(เอเมน แฟ๊ชั่น , ออน เดอะ รันเวย์ ,)

Work it Black Jesus.
(เวิ๊ร์ค อิท แบล๊ค จีสัซ)

Amen, on the runway,
(เอเมน , ออน เดอะ รันเวย์ ,)

Dressed in his best.
(เดรส อิน ฮิส เบ๊สท์)

Amen fashion, on the runway,
(เอเมน แฟ๊ชั่น , ออน เดอะ รันเวย์ ,)

Work it Black Jesus.
(เวิ๊ร์ค อิท แบล๊ค จีสัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Jesus + Amen Fashion คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น