เนื้อเพลง Run Tha Streetz คำอ่านไทย 2Pac feat Storm, Mutah, Michel’le

[Michel’le — Chorus x2]
([ มิเชลอ ค๊อรัส x2 ])

[You can run tha streetz with your Thugs]
([ ยู แคน รัน ท่า streetz วิธ ยุร ธัก ])
i’ll be waiting for you
(แอล บี เวททิง ฟอร์ ยู)
until you get through
(อันทิล ยู เก็ท ทรู)
i’ll be waiting]
(แอล บี เวททิง ])

[Tupac]
([ ทูแปค ])

Now peep it
(นาว พีพ อิท)
Here go tha secret on how to keep a playa
(เฮียร โก ท่า ซี๊เขร็ท ออน ฮาว ทู คี๊พ อะ พอลเย)
some love makin’ and homecookin’
(ซัม ลัฝ เมกิน แอนด์ homecookin)
i’ll see ya later
(แอล ซี ยา เลทเออะ)
It don’t take alot to keep a n*gga hard
(อิท ด้อนท์ เท้ค อล๊อต ทู คี๊พ อะ เอ็น *gga ฮาร์ด)
must be a lady in tha light
(มัสท์ บี อะ เล๊ดี้ อิน ท่า ไล๊ท)
but real freaky in tha dark
(บั๊ท เรียล ฟรีคกี้ อิน ท่า ด๊าร์ค)
plus I got some enemies, baby
(พลัส ซาย ก็อท ซัม อียีมีสฺ , เบ๊บี้)
hold my pistol
(โฮลด์ มาย พิ๊สท่อล)
and wrap your arms around a n*gga
(แอนด์ แร๊พ ยุร อาร์ม อะราวนฺดฺ อะ เอ็น *gga)
everytime I kiss you
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ คิซ ยู)
can you visualize the picture ?
(แคน ยู ฝีฉอัวไลส เดอะ พิ๊คเจ้อร์)
me and you in extasy
(มี แอนด์ ยู อิน extasy)
don’t be upset
(ด้อนท์ บี อั๊พเซ็ท)
it’s good sex
(อิทซ กู๊ด เซ็กซ)
when you next to me
(เว็น ยู เน๊กซท ทู มี)
do you wanna test me ?
(ดู ยู วอนนา เทสท์ มี)
put your tired head on my chest
(พุท ยุร ไทร์ เฮด ออน มาย เชสทํ)
A Thug n*ggas in tha house
(อะ ธัก เอ็น *ggas ซิน ท่า เฮ้าส)
now you can rest
(นาว ยู แคน เรสท)
I betcha never screamed a n*ggas whole name out
(ไอ เบทชา เน๊เฝ่อร์ สครีม อะ เอ็น *ggas โฮล เนม เอ๊าท)
and felt tha pleasure and tha pain
(แอนด์ เฟ็ลท ท่า พเลฉเออะ แอนด์ ท่า เพน)
about to f*ck tha very taste out your mouth
(อะเบ๊าท ทู เอฟ *ck ท่า เฝ๊รี่ เท๊ซท เอ๊าท ยุร เม๊าธ)
If you call me when you need me
(อิ๊ฟ ยู คอลลํ มี เว็น ยู นี๊ด มี)
1-800-skypage
(1 800 skypage)
when you wanna see me
(เว็น ยู วอนนา ซี มี)
cause I can be your man
(ค๊อส ไอ แคน บี ยุร แมน)
and baby you can be my lady
(แอนด์ เบ๊บี้ ยู แคน บี มาย เล๊ดี้)
but you gotta give a n*gga space
(บั๊ท ยู กอททะ กี๊ฝ อะ เอ็น *gga สเพ๊ซ)
or you’ll drive me crazy
(ออ โยว ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
Run tha Streetz….
(รัน ท่า Streetz)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

[You can run tha streetz with your Thugs]
([ ยู แคน รัน ท่า streetz วิธ ยุร ธัก ])
i’ll be waiting for you
(แอล บี เวททิง ฟอร์ ยู)
until you get through
(อันทิล ยู เก็ท ทรู)
i’ll be waiting]
(แอล บี เวททิง ])

[Storm]
([ สทอร์ม ])

Now me and you was cool
(นาว มี แอนด์ ยู วอส คูล)
but I ain’t tha one to play tha fool
(บั๊ท ไอ เอน ท่า วัน ทู เพลย์ ท่า ฟูล)
can’t make no money in bed
(แค็นท เม้ค โน มั๊นนี่ อิน เบ๊ด)
so ain’t no future f*ckin’ you
(โซ เอน โน ฟิ๊วเช่อร์ เอฟ *ckin ยู)
I ain’t tha b*tch ta love ya
(ไอ เอน ท่า บี *tch ทา ลัฝ ยา)
can’t do a damn thang for you
(แค็นท ดู อะ แดมนํ เตง ฟอร์ ยู)
if you ain’t about money
(อิ๊ฟ ยู เอน อะเบ๊าท มั๊นนี่)
9 times outta ten
(9 ไทม์ เอ๊าตา เท็น)
i’ll ignore you
(แอล อิกโน ยู)
It’s a man’s World
(อิทซ ซา แมน เวิลด)
but real women make tha sh*t go around
(บั๊ท เรียล วีมเอิน เม้ค ท่า ฌะ *ที โก อะราวนฺดฺ)
disrespect
(ดิซริซเพคท)
and I clown
(แอนด์ ดาย คลาวนํ)
tha type of b*tch to throw down
(ท่า ไท๊พ อ็อฝ บี *tch ทู โธรว์ เดาน)
throw up tha block
(โธรว์ อั๊พ ท่า บล๊อค)
cause nothin’ stops my chips
(ค๊อส นอทติน สท๊อพ มาย ชิพ)
I boss playa with this
(ไอ บอส พอลเย วิธ ดิส)
then twist you lame tricks
(เด็น ทวิสท ยู เลม ทริ๊ค)
Holla if ya understand my plan ladies
(ฮอลละ อิ๊ฟ ยา อั๊นเด้อรสแทนด มาย แพลน เลดิส)
f*ck havin’ babies by them shady ass n*ggas
(เอฟ *ck เฮฝวิน เบบีสฺ บาย เด็ม เฌดอิ อาซ เอ็น *ggas)
Swearin’, he can save me
(Swearin , ฮี แคน เซฝ มี)
My stratagies official
(มาย stratagies อ๊อฟิซเชี่ยล)
checkin’ ya pockets while I tounge kiss ya
(เชคกิน ยา พ๊อคเค่ท ไวล์ ไอ ทอง คิซ ยา)
soft as tissue
(ซ๊อฟท แอส ทีฌยู)
so my next issue is ‘how to diss you ?’
(โซ มาย เน๊กซท อิ๊ชชู่ อีส ฮาว ทู ดิซ ยู)
they call me Storm
(เด คอลลํ มี สทอร์ม)
from tha day I was born
(ฟรอม ท่า เดย์ ไอ วอส บอน)
I been known to break tha coldest muthaf*cker
(ไอ บีน โนน ทู เบร๊ค ท่า โคลเดส muthaf*cker)
till’ his hearts warm
(ทิลล์ ฮิส ฮาร์ท วอร์ม)
I ain’t never been tha type to wait at home alone
(ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ บีน ท่า ไท๊พ ทู เว้ท แอ็ท โฮม อะโลน)
just cause we bone
(จั๊สท ค๊อส วี โบน)
don’t mean you own me
(ด้อนท์ มีน ยู โอว์น มี)
n*gga, i’m grown
(เอ็น *gga , แอม กโรน)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

[You can run tha streetz with your Thugs]
([ ยู แคน รัน ท่า streetz วิธ ยุร ธัก ])
i’ll be waiting for you
(แอล บี เวททิง ฟอร์ ยู)
until you get through
(อันทิล ยู เก็ท ทรู)
i’ll be waiting]
(แอล บี เวททิง ])

[Mutah]
([ Mutah ])

I’d rather run tha streetz to make some mail
(อาย ร๊าเธ่อร์ รัน ท่า streetz ทู เม้ค ซัม เมล)
and put tha game down tight
(แอนด์ พุท ท่า เกม เดาน ไท๊ท)
for these gamin’ b*tches could get it right
(ฟอร์ ฑิส แกมมิน บี *tches เคิด เก็ท ดิธ ไร๊ท)
It might be a plan that i’m choosen
(อิท ไมท บี อะ แพลน แดท แอม choosen)
don’t get in confusion
(ด้อนท์ เก็ท อิน ค็อนฟยูฉัน)
because i’m known for showin’ examples
(บิคอส แอม โนน ฟอร์ โชว์วิน เอ็กแซ๊มเพิ่ล)
how i do it
(ฮาว ไอ ดู อิท)
Thinkin’ i’m new to this
(ติ้งกิน แอม นิว ทู ดิส)
because i’m younger
(บิคอส แอม ยังเกอะ)
where i’ll only leave you suspecious and to wonder
(แวร์ แอล โอ๊นลี่ ลี๊ฝ ยู suspecious แซน ทู วั๊นเด้อร)
and at tha end I make a come up
(แอนด์ แอ็ท ท่า เอ็นด ดาย เม้ค เก คัม อั๊พ)
N*gga, was raiseed up
(เอ็น *gga , วอส เร้ส อั๊พ)
off of M.O.B.
(ออฟฟ อ็อฝ เอ็ม โอ บี)
fighting over something
(ไฟท์ดิง โอ๊เฝ่อร ซัมติง)
that’s tellen me don’t run tha streetz
(แด้ท tellen มี ด้อนท์ รัน ท่า streetz)

[Tupac]
([ ทูแปค ])

So tell me am I wrong ?
(โซ เทลล มี แอ็ม ไอ รอง)
for tryin’ to communicate through a song
(ฟอร์ ทายอิน ทู คอมมิ๊วนิเขท ทรู อะ ซ็อง)
I’m up early in tha morning
(แอม อั๊พ เอ๊อรํลี่ อิน ท่า ม๊อร์นิ่ง)
by sunrise i’ll be gone
(บาย ซีนไลท์ แอล บี กอน)
all my homies is waitin’ for me
(ออล มาย โฮมี ซิส เว๊ทดิน ฟอร์ มี)
plotin’ on plans that we made
(plotin ออน แพลน แดท วี เมด)
and all tha fun that it’s gonna be
(แอนด์ ออล ท่า ฟัน แดท อิทซ กอนนะ บี)
so meet me at 3′
(โซ มี๊ท มี แอ็ท 3)
and don’t be late n*gga
(แอนด์ ด้อนท์ บี เหลท เอ็น *gga)
we hagin’ out all night
(วี hagin เอ๊าท ดอร์ ไน๊ท)
while drinkin’ straight liquor
(ไวล์ ดริงคิน สเทร๊ท ลิ๊เคว่อร)
I heard it’s popin’ at a club
(ไอ เฮิด อิทซ popin แอ็ท ดา คลับ)
but they say I can’t get in
(บั๊ท เด เซย์ ไอ แค็นท เก็ท อิน)
cause i’m dressed like a thug
(ค๊อส แอม เดรส ไล๊ค เก ธัก)
until I die
(อันทิล ไอ ดาย)
i’ll be game related
(แอล บี เกม รีเหลท)
got me strivin’ for a million
(ก็อท มี strivin ฟอร์ รา มิ๊ลเลี่ยน)
stayin’ motivated
(สเตยิน โมทิเฝท)
now that we made it
(นาว แดท วี เมด อิท)
it’s a battle
(อิทซ ซา แบ๊ทเทิ้ล)
just for tha big money
(จั๊สท ฟอร์ ท่า บิ๊ก มั๊นนี่)
I’m livin’ wild
(แอม ลีฝอิน ไวลด์)
no smiles
(โน สไมล์)
cause ain’t a thing funny
(ค๊อส เอน ดา ทริง ฟันนิ)
I came up hungry
(ไอ เคม อั๊พ ฮั๊งกรี้)
just a little n*gga
(จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เอ็น *gga)
tryin’ to make it
(ทายอิน ทู เม้ค อิท)
I only got one chance
(ไอ โอ๊นลี่ ก็อท วัน แช้นซํ)
so I gotta take it
(โซ ไอ กอททะ เท้ค อิท)
ya never know when it’s all gonna happen
(ยา เน๊เฝ่อร์ โนว์ เว็น อิทซ ซอร์ กอนนะ แฮ๊พเพ่น)
tha rappen or tha drugs
(ท่า rappen ออ ท่า ดรัก)
but until then
(บั๊ท อันทิล เด็น)
give me love
(กี๊ฝ มี ลัฝ)
and let me Run tha Streetz
(แอนด์ เล็ท มี รัน ท่า Streetz)

[Chorus x7]
([ ค๊อรัส x7 ])

[You can run tha streetz with your Thugs]
([ ยู แคน รัน ท่า streetz วิธ ยุร ธัก ])
i’ll be waiting for you
(แอล บี เวททิง ฟอร์ ยู)
until you get through
(อันทิล ยู เก็ท ทรู)
i’ll be waiting]
(แอล บี เวททิง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Run Tha Streetz คำอ่านไทย 2Pac feat Storm, Mutah, Michel’le

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น