เนื้อเพลง Soul Survivor คำอ่านไทย LL Cool J

[Intro]
([ อินโทร ])
Come on, yo come on [survivor, survivor]
(คัมมอน , โย คัมมอน [ เซอะไฝฝเออะ , เซอะไฝฝเออะ ])
Come on, come on, come on, come on [survivor, survivor]
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน [ เซอะไฝฝเออะ , เซอะไฝฝเออะ ])
Come on, come on [soul survivor]
(คัมมอน , คัมมอน [ โซล เซอะไฝฝเออะ ])
Come on, come on, come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
They said I wasn’t rough, too much dough, he got an old flow
(เด เซ็ด ดาย วอสซึ้น รั๊ฟ , ทู มัช โด , ฮี ก็อท แอน โอลด์ โฟลว์)
Everytime you open your mouth you feel your elbow
(เอ๊รี่ไทม์ ยู โอ๊เพ่น ยุร เม๊าธ ยู ฟีล ยุร เอ๊ลโบว์)
I’ll catch a felony on top of a melody
(แอล แค็ทช อะ เฟลโอะนิ ออน ท๊อพ อ็อฝ อะ เมลโอะดิ)
brought a family, and dough woulda been so happily
(บรอท ดา แฟ๊มิลี่ , แอนด์ โด วู๊ดดา บีน โซ แฮพพิลิ)
I’ll beat the Laker off of a clown and chop him down to size
(แอล บีท เดอะ Laker ออฟฟ อ็อฝ อะ คลาวนํ แอนด์ ช๊อพ ฮิม เดาน ทู ไซ๊ซ)
Sick of all these wanna-be bad guys
(ซิ๊ค อ็อฝ ออล ฑิส วอนนา บี แบ้ด กาย)
Made loot, many g’s, bought a crib where I live
(เมด ลูท , เมนอิ จีส , บอท ดา คริบ แวร์ ไอ ไล้ฝ)
told my kids – ” yo, damn, that I’m a fugitive ”
(โทลด มาย คิด ” โย , แดมนํ , แดท แอม มา ฟู๊จิถีฝ “)
Runnin’ from the streets and our beats – the sad sheets, uh
(รูนนิน ฟรอม เดอะ สทรีท แซน เอ๊า บีท เดอะ แซ้ด ฌีท , อา)
A sunny beach, video hoes within reach
(อะ ซันนิ บีช , ฝีดอิโอ โฮ วิธอิน รี๊ช)
Farmers Boulevard – liberty and forty is gone
(ฟาเมอะ บูลิฝาด ลิ๊เบอร์ที่ แอนด์ ฟอทิ อีส กอน)
And E ain’t put nobody on
(แอนด์ อี เอน พุท โนบอดี้ ออน)
When I came back to smack and give ’em a welt
(เว็น นาย เคม แบ็ค ทู ซแม็ค แอนด์ กี๊ฝ เอ็ม มา เว็ลท)
like belts makin’ them strip and all of that
(ไล๊ค เบ๊ลท์ เมกิน เด็ม ซทริพ แอนด์ ออล อ็อฝ แดท)
Punks better run for they guns
(พรัค เบ๊ทเท่อร์ รัน ฟอร์ เด กัน)
I’m not the one and can’t nobody rule until L’s done
(แอม น็อท ดิ วัน แอนด์ แค็นท โนบอดี้ รูล อันทิล Ls ดัน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
It’s the L baby, baby, the L baby, baby
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
It’s the L baby, baby, the heart [soul survivor]
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ ฮาร์ท [ โซล เซอะไฝฝเออะ ])
It’s the L baby, baby, the L baby, baby
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
It’s the L baby, baby, the heart [soul survivor]
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ ฮาร์ท [ โซล เซอะไฝฝเออะ ])
It’s the L baby, baby, the L baby, baby
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
It’s the L baby, baby, the heart [soul survivor]
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ ฮาร์ท [ โซล เซอะไฝฝเออะ ])
It’s the L baby, baby, the L baby, baby
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
It’s the L baby, baby, the heart [soul survivor]
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ ฮาร์ท [ โซล เซอะไฝฝเออะ ])

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
I worked the Murphy on the mix
(ไอ เวิ๊ร์ค เดอะ เมอร์ฟรี ออน เดอะ มิกซ์)
What’s wrong with these stupid lunatics playin’ ” Joint ” for a drag-bit?
(ว๊อท รอง วิธ ฑิส สทิ๊วผิด ลยูนะทิค เพลย์ยิน ” จอยนท ” ฟอร์ รา ดแร็ก บิท)
I’m harder than-?find in a jar?
(แอม อาณ์เดอ แฑ็น ไฟนด์ อิน อะ จาร์)
People wasn’t rippin’ these records, all of y’all would get robbed
(พี๊เพิ่ล วอสซึ้น ริพปิน ฑิส เร๊คขอร์ด , ออล อ็อฝ ยอล เวิด เก็ท รอบ)
I’m comin’ straight out the barrel with your name on my arm
(แอม คัมอิน สเทร๊ท เอ๊าท เดอะ บ๊าร์เรล วิธ ยุร เนม ออน มาย อาร์ม)
blowin’ the hoody of your head like a home-made bomb [BOOM!!]
(โบลวิน เดอะ hoody อ็อฝ ยุร เฮด ไล๊ค เก โฮม เมด บอมบฺ [ บูม ! ! ])
I’m big and so you figured I would relax [nah!]
(แอม บิ๊ก แอนด์ โซ ยู ฟิ๊กเก้อร ดาย เวิด รีแหล๊ก [ นาห์ ! ])
Don’t ever sleep I’ll wake ya up with an axe
(ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ สลี๊พ แอล เว้ค ยา อั๊พ วิธ แอน แอ็กซ์)
The Boulevard ain’t safe for my beats – drop the herb
(เดอะ บูลิฝาด เอน เซฟ ฟอร์ มาย บีท ดรอพ เดอะ เฮิร์บ)
Twenty times harder without a curse
(ทเว้นที่ ไทม์ อาณ์เดอ วิธเอ๊าท ดา เคอร์ส)
Makin’ rats flee, h*rdcore – and that’s me!!
(เมกิน แร๊ท ฟลี , เฮส *rdcore แอนด์ แด้ท มี ! !)
The baddest soloist in hip-hop history
(เดอะ แบดเดส โซโละอิซท อิน ฮิพ ฮ็อพ ฮิสทรี่)
L-L-C-to-the-O-to-the-O-L-J, so what’cha wanna know?
(แอล แอล ซี ทู ดิ โอ ทู ดิ โอ แอล เจ , โซ วอทชา วอนนา โนว์)
Throw ya in the MVP on your knees G
(โธรว์ ยา อิน เดอะ MVP ออน ยุร นี จี)
A crowbar in your mouth – now ask me…
(อะ crowbar อิน ยุร เม๊าธ นาว อาสคฺ มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
It’s the L baby, baby, the L baby, baby
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
It’s the L baby, baby, the heart [soul survivor]
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ ฮาร์ท [ โซล เซอะไฝฝเออะ ])
It’s the L baby, baby, the L baby, baby
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
It’s the L baby, baby, the heart [soul survivor]
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ ฮาร์ท [ โซล เซอะไฝฝเออะ ])
It’s the L baby, baby, the L baby, baby
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
It’s the L baby, baby, the heart [soul survivor]
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ ฮาร์ท [ โซล เซอะไฝฝเออะ ])
It’s the L baby, baby, the L baby, baby
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
It’s the L baby, baby, the heart [soul survivor]
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ ฮาร์ท [ โซล เซอะไฝฝเออะ ])
Take it to the bridge
(เท้ค อิท ทู เดอะ บริดจ)

Who’s the man on the mic? [the L the L]
(ฮู เดอะ แมน ออน เดอะ ไมคะ [ เดอะ แอล เดอะ แอล ])
Who’s the man on the mic? [the L the L]
(ฮู เดอะ แมน ออน เดอะ ไมคะ [ เดอะ แอล เดอะ แอล ])
Who’s the man on the mic? [the L the L]
(ฮู เดอะ แมน ออน เดอะ ไมคะ [ เดอะ แอล เดอะ แอล ])
Who’s the man on the mic? [the L the L]
(ฮู เดอะ แมน ออน เดอะ ไมคะ [ เดอะ แอล เดอะ แอล ])
Who’s the man on the mic? [the L the L]
(ฮู เดอะ แมน ออน เดอะ ไมคะ [ เดอะ แอล เดอะ แอล ])
Who’s the man on the mic? [the L the L]
(ฮู เดอะ แมน ออน เดอะ ไมคะ [ เดอะ แอล เดอะ แอล ])
Who’s the man on the mic? [the L the L]
(ฮู เดอะ แมน ออน เดอะ ไมคะ [ เดอะ แอล เดอะ แอล ])
Who’s the man on the mic?
(ฮู เดอะ แมน ออน เดอะ ไมคะ)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
My territory’s hard, I’m rollin’ with one railguard
(มาย เท๊อริโทรี่ ฮาร์ด , แอม โรลลิน วิธ วัน railguard)
The microphone is my credit card
(เดอะ ไมคโระโฟน อีส มาย เคร๊ดิท ค้าร์ด)
Blowin’ your boots off, freeload – you’re too soft
(โบลวิน ยุร บู๊ท ออฟฟ , freeload ยัวร์ ทู ซ๊อฟท)
Usin’ a butcher’s knife to make your whole root call
(ยูซิน อะ บูชเออะ ไน๊ฟ ทู เม้ค ยุร โฮล รู๊ท คอลลํ)
I heard somebody said the skills wasn’t good
(ไอ เฮิด ซัมบอดี้ เซ็ด เดอะ สกิลล วอสซึ้น กู๊ด)
I’m lettin’ eighty tigers loose in this neighborhood [RAH!!]
(แอม เลทดิน เอทิ ไท๊เก้อร์ ลู้ส อิน ดิส เนเบอะฮุด [ รา ! ! ])
I pop the willies on my bike, lickin’ shots
(ไอ พ็อพ เดอะ วิลลี ออน มาย ไบค , ลิคคิน ฌ็อท)
and laughin’ everytime you sneak a weak paragraph in
(แอนด์ เลอกิน เอ๊รี่ไทม์ ยู ซนีค กา วี๊ค พ๊ารากราฟ อิน)
You blowin’ your mind, blunted and cocoa and time
(ยู โบลวิน ยุร ไมนด์ , บลันท แอนด์ โคโค แอนด์ ไทม์)
ain’t nuttin’ changed, you wrote another wack rhyme
(เอน นัทดิน เช้งจํ , ยู โรท อะน๊าเทร่อร์ แวค ไรม)
I’ll leave your bullet-bittled body on the curb
(แอล ลี๊ฝ ยุร บัลเล่ บิดดี บ๊อดี้ ออน เดอะ เคิบ)
lookin’ slerve with a t-shirt – DON’T DISTURB THE HERB!!!
(ลุคกิน slerve วิธ อะ ที เชิ๊ร์ท ด้อนท์ ดิสเท๊อร์บ เดอะ เฮิร์บ ! ! !)
You’re the next contestant tonight
(ยัวร์ เดอะ เน๊กซท ค็อนเทซแท็นท ทูไน๊ท)
Come on down to my shake clown – the slice is right
(คัมมอน เดาน ทู มาย เช้ค คลาวนํ เดอะ สไล๊ซ อีส ไร๊ท)
Rip your jaw out the socket, been rockin’ for years
(ริพ ยุร จอ เอ๊าท เดอะ ซอคเค็ท , บีน รอคกิน ฟอร์ เยียร์)
tell the troop, you’re still look with E and drop it!
(เทลล เดอะ ทรู๊พ , ยัวร์ สทิลล ลุ๊ค วิธ อี แอนด์ ดรอพ อิท !)
AS I DEAF-TIFY YOUR EYE, COMPETITION TRIES TO MASS MY SIZE!!
(แอส ซาย ดี๊ฟ TIFY ยุร อาย , ค็อมพิทีฌอัน ทรายส์ ทู มาซ มาย ไซ๊ซ ! !)
Buryin’ the acts and your back will be rhymes and tracks
(Buryin ดิ แอ๊คท แซน ยุร แบ็ค วิล บี ไรม แซน แทร็ค)
while you’re sleepin’ like a ” sleaze-stack ” – BELIEVE THAT!!
(ไวล์ ยัวร์ สลีฟปิน ไล๊ค เก ” สลีซ ซแท็ค ” บีลี๊ฝ แดท ! !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
It’s the L baby, baby, the L baby, baby
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
It’s the L baby, baby, the heart [soul survivor]
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ ฮาร์ท [ โซล เซอะไฝฝเออะ ])
It’s the L baby, baby, the L baby, baby
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
It’s the L baby, baby, the heart [soul survivor]
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ ฮาร์ท [ โซล เซอะไฝฝเออะ ])
It’s the L baby, baby, the L baby, baby
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
It’s the L baby, baby, the heart [soul survivor]
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ ฮาร์ท [ โซล เซอะไฝฝเออะ ])
It’s the L baby, baby, the L baby, baby
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
It’s the L baby, baby, the heart [soul survivor]
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ ฮาร์ท [ โซล เซอะไฝฝเออะ ])

Come on, come on, come on, come on, come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)
come on, come on, come on, come on [soul survivor], come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน [ โซล เซอะไฝฝเออะ ] , คัมมอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
It’s the L baby, baby, the L baby, baby
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
It’s the L baby, baby, the heart [soul survivor]
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ ฮาร์ท [ โซล เซอะไฝฝเออะ ])
It’s the L baby, baby, the L baby, baby
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
It’s the L baby, baby, the heart [soul survivor]
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ ฮาร์ท [ โซล เซอะไฝฝเออะ ])
It’s the L baby, baby, the L baby, baby
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
It’s the L baby, baby, the heart [soul survivor]
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ ฮาร์ท [ โซล เซอะไฝฝเออะ ])
It’s the L baby, baby, the L baby, baby
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
It’s the L baby, baby, the heart [soul survivor]
(อิทซ เดอะ แอล เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เดอะ ฮาร์ท [ โซล เซอะไฝฝเออะ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Soul Survivor คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น