เนื้อเพลง Hip Hop คำอ่านไทย Royce Da 5’9″

[Intro]
([ อินโทร ])
Woo! haha, uh
(วู ! ฮาฮา , อา)

[Chorus – Royce Da 5’9 ” ]
([ ค๊อรัส โรยสฺ ดา 59 ” ])
I know my streets, I know my sounds
(ไอ โนว์ มาย สทรีท , ไอ โนว์ มาย ซาวน์ด)
Y’all know my beats, how I get down
(ยอล โนว์ มาย บีท , ฮาว ไอ เก็ท เดาน)
I take my steps, and leaps and bounds
(ไอ เท้ค มาย สเท็พ , แอนด์ ลี๊พ แซน บาวนฺดฺ)
N*gga it’s – HIP HOP!
(เอ็น *gga อิทซ ฮิพ ฮ็อพ !)

[Verse 1 – Royce Da 5’9 ” ]
([ เฝิซ 1 โรยสฺ ดา 59 ” ])
Yeah, yeah, we started from nothin a couple MC’s
(เย่ , เย่ , วี สท๊าร์ท ฟรอม นอทติน อะ คั๊พเพิ่ล เมซีสฺ)
Beat-boxin, the crowd in the lunch room [yeah]
(บีท boxin , เดอะ คราวดํ อิน เดอะ ลั้นช รูม [ เย่ ])
Me and Prem’, both names go together
(มี แอนด์ Prem , โบทรฺ เนม โก ทูเก๊ทเธ่อร์)
Like they ain’t supposed to be seperate, like ” D ” in the D
(ไล๊ค เด เอน ซั๊พโพ้ส ทู บี เซปเพอเรท , ไล๊ค ” ดี ” อิน เดอะ ดี)
I said it before, I rep in records beats
(ไอ เซ็ด ดิท บีฟอร์ , ไอ เร็พ อิน เร๊คขอร์ด บีท)
At the headquarters, rest in peace
(แอ็ท เดอะ headquarters , เรสท อิน พี๊ซ)
N*gga I’ma hold shotty, and knock you out
(เอ็น *gga แอมอา โฮลด์ ชอดี้ , แอนด์ น๊อค ยู เอ๊าท)
And I ain’t gotta know Karate like Afu-ra
(แอนด์ ดาย เอน กอททะ โนว์ คะราเท ไล๊ค Afu รา)
It’s – HIP HOP!, strong or not
(อิทซ ฮิพ ฮ็อพ ! , สทรอง ออ น็อท)
This is rap basketball, stats all you got
(ดิส ซิส แร็พ basketball , สแตด ซอร์ ยู ก็อท)
Long as you hot, and your flow could hold up
(ลอง แอส ยู ฮอท , แอนด์ ยุร โฟลว์ เคิด โฮลด์ อั๊พ)
To knowin all of your short goals is long shots!
(ทู โนว์อิน ออล อ็อฝ ยุร ช๊อร์ท โกล ซิส ลอง ฌ็อท !)
Ninety percent of you n*ggaz ain’t hard
(ไนนทิ เพอร์เซ็น อ็อฝ ยู เอ็น *ggaz เอน ฮาร์ด)
Here +Just to Get a Rep+, you not +Gangstarrs+
(เฮียร +จั๊สท ทู เก็ท ดา เร็พ + , ยู น็อท +Gangstarrs+)
The finest flow will amaze, rap without me
(เดอะ ไฟเนทส์ โฟลว์ วิล อะแม๊ซฺ , แร็พ วิธเอ๊าท มี)
Minus The Source, minus the Quotable page
(ไม๊นัส เดอะ ซ๊อร์ซ , ไม๊นัส เดอะ Quotable เพจ)

[Chorus – Royce Da 5’9 ” ]
([ ค๊อรัส โรยสฺ ดา 59 ” ])
HIP HOP! is everything around you
(ฮิพ ฮ็อพ ! อีส เอ๊วี่ติง อะราวนฺดฺ ยู)
[scratched] – ” No competition ”
([ สแครทช ] ” โน ค็อมพิทีฌอัน “)
Back to the voice, of today
(แบ็ค ทู เดอะ ว๊อยซ์ , อ็อฝ ทูเดย์)
[scratched] – ” It’s real in the field ”
([ สแครทช ] ” อิทซ เรียล อิน เดอะ ฟีลด “)
What’s realer than – HIP HOP! [yeah]
(ว๊อท realer แฑ็น ฮิพ ฮ็อพ ! [ เย่ ])
I know my streets, I know my sounds
(ไอ โนว์ มาย สทรีท , ไอ โนว์ มาย ซาวน์ด)
Y’all know my beats, how I get down
(ยอล โนว์ มาย บีท , ฮาว ไอ เก็ท เดาน)
I take my steps, and leaps and bounds
(ไอ เท้ค มาย สเท็พ , แอนด์ ลี๊พ แซน บาวนฺดฺ)
N*gga it’s – HIP HOP!
(เอ็น *gga อิทซ ฮิพ ฮ็อพ !)

[Verse 2 – Royce Da 5’9 ” ]
([ เฝิซ 2 โรยสฺ ดา 59 ” ])
Rythmic, league c’mon wit it, I’m long winded
(Rythmic , ลี๊ก ซีมอน วิท ดิธ , แอม ลอง วินด)
I will diss you, from long distances
(ไอ วิล ดิซ ยู , ฟรอม ลอง ดิ๊สแท่นซํ)
You will not get the chance, like Choppa
(ยู วิล น็อท เก็ท เดอะ แช้นซํ , ไล๊ค ชอปปา)
Ness and Dylan, to dis-respect, who you don’t listen to
(เน็ซ แซน ดายแลน , ทู ดิซ เรสเพ๊คท , ฮู ยู ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู)
Egg in the skillet brain, n*gga, diss is you
(เอ้กก อิน เดอะ สคิลลิต เบรน , เอ็น *gga , ดิซ ซิส ยู)
Smarten up, every person in the earth, be harden up
(สมาร์เดน อั๊พ , เอ๊เฝอร์รี่ เพ๊อร์ซั่น อิน ดิ เอิร์ทร , บี harden อั๊พ)
But the only target is us
(บั๊ท ดิ โอ๊นลี่ ทาเก็ท อีส อัซ)
It’s – HIP HOP! cars and trucks
(อิทซ ฮิพ ฮ็อพ ! คารํ แซน ทรั๊ค)
I be dreamin about sh*t, like havin a hard time swingin
(ไอ บี ดรีมมิน อะเบ๊าท ฌะ *ที , ไล๊ค เฮฝวิน อะ ฮาร์ด ไทม์ สวิงกิน)
On a n*gga, or squeezin a trigger or fallin
(ออน อะ เอ็น *gga , ออ สควีซิน อะ ทริ๊กเก้อร์ ออ แฟลลิน)
If I land, I won’t wake up [yeah]
(อิ๊ฟ ฟาย แลนด์ , ไอ ว็อนท เว้ค อั๊พ [ เย่ ])
My six shot model, ya crew
(มาย ซิกซ์ ฌ็อท โม๊เด็ล , ยา ครู)
I’m leavin ya mommy faces blue, just like a Hypnotic bottle
(แอม เลวิน ยา มอมมิ เฟซ บลู , จั๊สท ไล๊ค เก ฮิพนอทอิค บ๊อทเทิ่ล)
They feel you the realer, you spit
(เด ฟีล ยู เดอะ realer , ยู ซพิท)
This killer sh*t is hearin us
(ดิส คีลเลอะ ฌะ *ที อีส เฮียริน อัซ)
Healin you if you ill or you sick mentally
(Healin ยู อิ๊ฟ ยู แอล ออ ยู ซิ๊ค เมนแท็ลลิ)

[Chorus – Royce Da 5’9 ” ]
([ ค๊อรัส โรยสฺ ดา 59 ” ])
It’s – HIP HOP! is everything around you
(อิทซ ฮิพ ฮ็อพ ! อีส เอ๊วี่ติง อะราวนฺดฺ ยู)
[scratched] – ” Gotta be something for me to write this ”
([ สแครทช ] ” กอททะ บี ซัมติง ฟอร์ มี ทู ไร๊ท ดิส “)
Back to the voice, of today
(แบ็ค ทู เดอะ ว๊อยซ์ , อ็อฝ ทูเดย์)
[scratched] – ” No talent rappers ”
([ สแครทช ] ” โน แท๊เล้นท แรพเพอ “)
What’s realer than – HIP HOP!
(ว๊อท realer แฑ็น ฮิพ ฮ็อพ !)
I know my streets, I know my sounds
(ไอ โนว์ มาย สทรีท , ไอ โนว์ มาย ซาวน์ด)
Y’all know my beats, how I get down
(ยอล โนว์ มาย บีท , ฮาว ไอ เก็ท เดาน)
I take my steps, and leaps and bounds
(ไอ เท้ค มาย สเท็พ , แอนด์ ลี๊พ แซน บาวนฺดฺ)
N*gga it’s – HIP HOP!
(เอ็น *gga อิทซ ฮิพ ฮ็อพ !)

[Verse 3 – Royce Da 5’9 ” ]
([ เฝิซ 3 โรยสฺ ดา 59 ” ])
More venom, 5’9 is like a G5
(โม เฝนอัม , 59 อีส ไล๊ค เก G5)
Illest lyrics is stored in him
(ไอเลสชฺ ลีริค ซิส สโทร์ อิน ฮิม)
Chorus is killin, any warrior feelin
(ค๊อรัส ซิส คิลลิน , เอ๊นี่ ว๊อร์ริเอ้อร์ ฟีลิน)
That I ain’t God – Lord willin
(แดท ไอ เอน ก๊อด หลอร์ด วิลลิน)
Trust me, after I crush ya buildin
(ทรัสท มี , แอ๊ฟเท่อร ไอ ครัช ยา เบลดิน)
You will just hush, you won’t restore the village
(ยู วิล จั๊สท ฮัฌ , ยู ว็อนท เรสโทร์ เดอะ ฝิ๊ลเหลจ)
We look toward wit killin, real
(วี ลุ๊ค ทูวอด วิท คิลลิน , เรียล)
Though this album is mor-bidly feelin to steel
(โธ ดิส อั๊ลบั้ม อีส mor bidly ฟีลิน ทู สทีล)
HIP HOP! – F*CK your feelin’s
(ฮิพ ฮ็อพ ! เอฟ *CK ยุร ฟีลิน)
More rappers dying, much more killin
(โม แรพเพอ ไดอิง , มัช โม คิลลิน)
It’s no feelin, realer than gamblin ya life
(อิทซ โน ฟีลิน , realer แฑ็น แกมบิน ยา ไล๊ฟ)
Everyday, and wakin up to more dealin’s
(เอวี่เดย์ , แอนด์ เวคกิน อั๊พ ทู โม ดิลลิน)
Fourteen killin’s, compared to offshore millions
(โฟทีน คิลลิน , คอมแพร์ ทู offshore มิ๊ลเลี่ยน)
Equals, I got a lot more villians
(อี๊ควอล , ไอ ก็อท ดา ล็อท โม เวียวเรียน)
You know that you easily lose, you be on MTV News
(ยู โนว์ แดท ยู อีสอิลิ ลู้ส , ยู บี ออน เอ็มทีวี นิว)
For the first time, because you died over
(ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ , บิคอส ยู ดาย โอ๊เฝ่อร)

[Chorus – Royce Da 5’9 ” ]
([ ค๊อรัส โรยสฺ ดา 59 ” ])
HIP HOP! is everything around you
(ฮิพ ฮ็อพ ! อีส เอ๊วี่ติง อะราวนฺดฺ ยู)
[scratched] – ” Come alive y’all ”
([ สแครทช ] ” คัม อะไล๊ฝ ยอล “)
Back to the voice, of today
(แบ็ค ทู เดอะ ว๊อยซ์ , อ็อฝ ทูเดย์)
[scratched] – ” It’s all in the game ”
([ สแครทช ] ” อิทซ ซอร์ อิน เดอะ เกม “)
What’s realer than – HIP HOP!
(ว๊อท realer แฑ็น ฮิพ ฮ็อพ !)
I know my streets, I know my sounds
(ไอ โนว์ มาย สทรีท , ไอ โนว์ มาย ซาวน์ด)
Y’all know my beats, how I get down
(ยอล โนว์ มาย บีท , ฮาว ไอ เก็ท เดาน)
I take my steps, and leaps and bounds
(ไอ เท้ค มาย สเท็พ , แอนด์ ลี๊พ แซน บาวนฺดฺ)
N*gga it’s – HIP HOP!
(เอ็น *gga อิทซ ฮิพ ฮ็อพ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hip Hop คำอ่านไทย Royce Da 5’9″

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น