เนื้อเพลง It’s Like That คำอ่านไทย Mariah Carey feat Jermaine Dupri

Dis is, the point when I need
(ดิซ ซิส , เดอะ พอยนท ฮเว็น นาย เน)
Everybody get to the dance floor
(เอวี่บอดี้ เก็ท ทู เดอะ ดานซ ฟโล)
It’s like that y’all [that y’all], that y’all [that y’all]
(อิทซ ไลค แดท ยอล [ แดท ยอล ] , แดท ยอล [ แดท ยอล ])
Da da da da, I like that y’all [that y’all]
(ดา ดา ดา ดา , ไอ ไลค แดท ยอล [ แดท ยอล ])
It’s like that y’all [that y’all], that y’all [that y’all]
(อิทซ ไลค แดท ยอล [ แดท ยอล ] , แดท ยอล [ แดท ยอล ])
Like that, that, that, that, I like that y’all [that y’all] Mc
(ไลค แดท , แดท , แดท , แดท , ไอ ไลค แดท ยอล [ แดท ยอล ] เอ็มซี)

I came to have a party
(ไอ เคม ทู แฮ็ฝ อะ พาทิ)
Open off the Bacardi
(โอเพ็น ออฟฟ เดอะ เบคาดี)
Feeling so hot tamale
(ฟีลอิง โซ ฮ็อท ทามาลี)
Boy, I know you watchin me
(บอย , ไอ โน ยู วันชิน มี)
So what’s it gonna be?
(โซ ฮว็อท ซิท กอนนะ บี)
Purple taking me higher
(เพ๊อร์เพิ่ล เทคอิง มี ไฮเออะ)
I’m lifted and I like it
(แอม ลิฟท แอ็นด ดาย ไลค อิท)
Boy, you got me inspired
(บอย , ยู ก็อท มี อินซไพร)
Baby, come and get it
(เบบิ , คัม แอ็นด เก็ท ดิธ)
If you’re really feelin me
(อิฟ ยัวร์ ริแอ็ลลิ ฟีลิน มี)

Cuz it’s my night
(คัซ อิทซ ไม ไนท)
No stress, no fights
(โน ซทเร็ซ , โน ไฟท)
I’m leavin it all behind
(แอม เลวิน หนิด ออล บิไฮนด)
No tears, no time to cry
(โน เทีย , โน ไทม ทู คไร)
Just makin the most of life
(จัซท เมกิน เดอะ โมซท อ็อฝ ไลฟ)

Everybody is livin it up [Uh]
(เอวี่บอดี้ อีส ลีฝอิน หนิด อัพ [ อา ])
All the fellas keep lookin’ at us [cuz]
(ออล เดอะ เฟลลาซ คีพ ลุคกิน แอ็ท อัซ [ คัซ ])
Me and my girls on the floor like what
(มี แอ็นด ไม เกิล ออน เดอะ ฟโล ไลค ฮว็อท)
While the Dj keeps on spinnin the cut
(ฮไวล เดอะ ดีเจ คีพ ออน สปินนินเดอะ คัท)
It’s like that y’all [that y’all], that y’all [that y’all]
(อิทซ ไลค แดท ยอล [ แดท ยอล ] , แดท ยอล [ แดท ยอล ])
It’s like that, that, that, that, I like that y’all [that y’all]
(อิทซ ไลค แดท , แดท , แดท , แดท , ไอ ไลค แดท ยอล [ แดท ยอล ])
It’s like that y’all [that y’all], that y’all [that y’all]
(อิทซ ไลค แดท ยอล [ แดท ยอล ] , แดท ยอล [ แดท ยอล ])
It’s like that, that, that, that, I like that y’all [that y’all]
(อิทซ ไลค แดท , แดท , แดท , แดท , ไอ ไลค แดท ยอล [ แดท ยอล ])

You like this and you know it
(ยู ไลค ที แซน ยู โน อิท)
Caution, it’s so explosive
(คอฌัน , อิทซ โซ เอ็คซพโลซิฝ)
Them chickens is ash and I’m lotion
(เฑ็ม ชีคเค็น ซิส แอ็ฌ แอ็นด แอม โลฌัน)
Baby, come and get it
(เบบิ , คัม แอ็นด เก็ท ดิธ)
Let me give you what you need
(เล็ท มี กิฝ ยู ฮว็อท ยู เน)
It’s a special occasion
(อิทซ ซา ซเพฌแอ็ล อ็อคเคฉัน)
Mimi’s emancipation
(มีมี อิแมนซิเพฌัน)
A cause for celebration
(อะ คอส ฟอ เซลิบเรฌัน)
I ain’t gonna let nobody’s drama bother me
(ไอ เอน กอนนะ เล็ท โนบอดี้ ดรามะ บอฑเออะ มี)

[adsense]

Cuz it’s my night
(คัซ อิทซ ไม ไนท)
No stress, no fights
(โน ซทเร็ซ , โน ไฟท)
I’m leavin it all behind
(แอม เลวิน หนิด ออล บิไฮนด)
No tears [no tears], no time to cry
(โน เทีย [ โน เทีย ] , โน ไทม ทู คไร)
Just makin the most of life
(จัซท เมกิน เดอะ โมซท อ็อฝ ไลฟ)

Everybody is livin it up [Uh]
(เอวี่บอดี้ อีส ลีฝอิน หนิด อัพ [ อา ])
All the fellas keep lookin at us [cuz]
(ออล เดอะ เฟลลาซ คีพ ลุคกิน แอ็ท อัซ [ คัซ ])
Me and my girls on the floor like what
(มี แอ็นด ไม เกิล ออน เดอะ ฟโล ไลค ฮว็อท)
While the Dj keeps on spinnin the cut
(ฮไวล เดอะ ดีเจ คีพ ออน สปินนินเดอะ คัท)
It’s like that y’all [that y’all], that y’all [that y’all]
(อิทซ ไลค แดท ยอล [ แดท ยอล ] , แดท ยอล [ แดท ยอล ])
It’s like that, that, that, that, I like that y’all [that y’all]
(อิทซ ไลค แดท , แดท , แดท , แดท , ไอ ไลค แดท ยอล [ แดท ยอล ])
It’s like that y’all [that y’all], that y’all [that y’all]
(อิทซ ไลค แดท ยอล [ แดท ยอล ] , แดท ยอล [ แดท ยอล ])
It’s like that, that, that, that, I like that y’all [that y’all]
(อิทซ ไลค แดท , แดท , แดท , แดท , ไอ ไลค แดท ยอล [ แดท ยอล ])

Cuz it’s my night [it’s my, it’s my night]
(คัซ อิทซ ไม ไนท [ อิทซ ไม , อิทซ ไม ไนท ])
No stress, no fights
(โน ซทเร็ซ , โน ไฟท)
I’m leaving it all behind
(แอม ลีฝอิงส อิท ดอร์ บิไฮนด)
No tears [no tears], no time to cry
(โน เทีย [ โน เทีย ] , โน ไทม ทู คไร)
Baby, I’m making the most of life
(เบบิ , แอม เมคอิง เดอะ โมซท อ็อฝ ไลฟ)

Everybody is livin it up [I said everybody]
(เอวี่บอดี้ อีส ลีฝอิน หนิด อัพ [ ไอ เซ็ด เอวี่บอดี้ ])
All the fellas keep lookin at us [lookin at us]
(ออล เดอะ เฟลลาซ คีพ ลุคกิน แอ็ท อัซ [ ลุคกิน แอ็ท อัซ ])
Me and my girls on the floor like what
(มี แอ็นด ไม เกิล ออน เดอะ ฟโล ไลค ฮว็อท)
While the Dj keeps on spinning the cut
(ฮไวล เดอะ ดีเจ คีพ ออน สปินนิ่ง เดอะ คัท)
It’s like that y’all [that y’all], that y’all [that y’all]
(อิทซ ไลค แดท ยอล [ แดท ยอล ] , แดท ยอล [ แดท ยอล ])
It’s like that, that, that, that, I like that y’all [that y’all]
(อิทซ ไลค แดท , แดท , แดท , แดท , ไอ ไลค แดท ยอล [ แดท ยอล ])
It’s like that y’all [that y’all], that y’all [that y’all]
(อิทซ ไลค แดท ยอล [ แดท ยอล ] , แดท ยอล [ แดท ยอล ])
It’s like that, that, that, that, I like that y’all [that y’all]
(อิทซ ไลค แดท , แดท , แดท , แดท , ไอ ไลค แดท ยอล [ แดท ยอล ])

This is my night
(ที ซิส ไม ไนท)

Let’s Go Now [what], let’s go now [what]
(เล็ท โก เนา [ ฮว็อท ] , เล็ท โก เนา [ ฮว็อท ])
Here we go now [what], here we go now [what]
(เฮียร วี โก เนา [ ฮว็อท ] , เฮียร วี โก เนา [ ฮว็อท ])
Let’s Go Now [what], let’s go now [what]
(เล็ท โก เนา [ ฮว็อท ] , เล็ท โก เนา [ ฮว็อท ])
Here we go now [what], here we go now [what]
(เฮียร วี โก เนา [ ฮว็อท ] , เฮียร วี โก เนา [ ฮว็อท ])

Let’s Go Now [what], let’s go now [what]
(เล็ท โก เนา [ ฮว็อท ] , เล็ท โก เนา [ ฮว็อท ])
Here we go now [what], here we go now [what]
(เฮียร วี โก เนา [ ฮว็อท ] , เฮียร วี โก เนา [ ฮว็อท ])
Let’s Go Now [what], let’s go now [what]
(เล็ท โก เนา [ ฮว็อท ] , เล็ท โก เนา [ ฮว็อท ])
Here we go now [what], here we go now [what]
(เฮียร วี โก เนา [ ฮว็อท ] , เฮียร วี โก เนา [ ฮว็อท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s Like That คำอ่านไทย Mariah Carey feat Jermaine Dupri

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น