เนื้อเพลง After Love คำอ่านไทย Diddy feat Keri Hilson

[Keri:]
([ เควรี่ : ])
I miss going out, Feeling kinda stuck these days
(ไอ มิซ โกอิ้ง เอ๊าท , ฟีลอิง กินดา ซทัค ฑิส เดย์)
And I be on the highway, if only I could leave my place
(แอนด์ ดาย บี ออน เดอะ ไฮฮเวย์ , อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด ลี๊ฝ มาย เพลส)
I used to be a talker but I ain’t got nothing better to say
(ไอ ยู๊ส ทู บี อะ ทอกเคอ บั๊ท ไอ เอน ก็อท นัธอิง เบ๊ทเท่อร์ ทู เซย์)
I been trying to hide but its written all over my face
(ไอ บีน ทไรอิง ทู ไฮด์ บั๊ท อิทซ วึ้น ออล โอ๊เฝ่อร มาย เฟซ)

I really thought you were the one, the only one
(ไอ ริแอ็ลลิ ธอท ยู เวอ ดิ วัน , ดิ โอ๊นลี่ วัน)
I guess that I was wrong
(ไอ เกสส แดท ไอ วอส รอง)

If everything I thought
(อิ๊ฟ เอ๊วี่ติง ไอ ธอท)

What do you do after love?
(ว๊อท ดู ยู ดู แอ๊ฟเท่อร ลัฝ)
What can you say when its said and done
(ว๊อท แคน ยู เซย์ เว็น อิทซ เซ็ด แอนด์ ดัน)
Nothing at all
(นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Cos u cant stop a heart break
(คอซ ยู แค็นท สท๊อพ อะ ฮาร์ท เบร๊ค)
And you cant stop your tears from falling down
(แอนด์ ยู แค็นท สท๊อพ ยุร เทียร์ ฟรอม ฟ๊อลิง เดาน)
So what do you do? What do you do?
(โซ ว๊อท ดู ยู ดู ว๊อท ดู ยู ดู)
After love.
(แอ๊ฟเท่อร ลัฝ)

[Diddy:]
([ ดิดดี้ : ])
I remember first day that I saw her face
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เฟิร์สท เดย์ แดท ไอ ซอว์ เฮอ เฟซ)
The feeling I had sorta felt like my birthday
(เดอะ ฟีลอิง ไอ แฮ็ด โซร์ดา เฟ็ลท ไล๊ค มาย เบริ์ดเดย์)
Beautiful I must say
(บยูทิฟุล ไอ มัสท์ เซย์)
She was my earthquake
(ชี วอส มาย เอิทเควก)
Cute face, nice shape, you made my earth shake
(คยูท เฟซ , ไน๊ซ์ เชพ , ยู เมด มาย เอิร์ทร เช้ค)
Ima try keep the faith, do it like the church say
(แอมอา ธราย คี๊พ เดอะ เฟท , ดู อิท ไล๊ค เดอะ เชิร์ช เซย์)
She the one for me and I don’t care what him or her say
(ชี ดิ วัน ฟอร์ มี แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ฮิม ออ เฮอ เซย์)
Thought I had a home run
(ธอท ไอ แฮ็ด อะ โฮม รัน)
But I guess at first base I found out the long run
(บั๊ท ไอ เกสส แอ็ท เฟิร์สท เบส ไอ เฟานด เอ๊าท เดอะ ลอง รัน)
Just another heart break
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ฮาร์ท เบร๊ค)
So how much can my heart take
(โซ ฮาว มัช แคน มาย ฮาร์ท เท้ค)
You was like air to me
(ยู วอส ไล๊ค แอร์ ทู มี)
You know I wouldn’t leave, I needed you to breath
(ยู โนว์ ไอ วูดดึ่น ลี๊ฝ , ไอ นี๊ด ยู ทู บรี๊ทฺรฺ)
See life is but a dream
(ซี ไล๊ฟ อีส บั๊ท ดา ดรีม)
So is love and I believe
(โซ อีส ลัฝ แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ)
If you ever been in love you will know what I mean
(อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ บีน อิน ลัฝ ยู วิล โนว์ ว๊อท ไอ มีน)
So Lord help me please I wanna see the light
(โซ หลอร์ด เฮ้ลพ มี พลีซ ไอ วอนนา ซี เดอะ ไล๊ท)
She keep telling me I’m wrong but I know I’m right
(ชี คี๊พ เทลลิง มี แอม รอง บั๊ท ไอ โนว์ แอม ไร๊ท)
But try and prove wrong cos I don’t wanna fight
(บั๊ท ธราย แอนด์ พรู๊ฝ รอง คอซ ซาย ด้อนท์ วอนนา ไฟ้ท)
I know I make mistakes
(ไอ โนว์ ไอ เม้ค มิสเท้ค)
But still I need her in my life
(บั๊ท สทิลล ไอ นี๊ด เฮอ อิน มาย ไล๊ฟ)

[Keri:]
([ เควรี่ : ])
Tell me how I’m supposed to heal this open wound
(เทลล มี ฮาว แอม ซั๊พโพ้ส ทู ฮีล ดิส โอ๊เพ่น วูนด์)
And tell me who had thought that id be trying to get over you
(แอนด์ เทลล มี ฮู แฮ็ด ธอท แดท อาย บี ทไรอิง ทู เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)
I’m stuck in the moment, of memories of me and you
(แอม ซทัค อิน เดอะ โม๊เม้นท , อ็อฝ เมรโมรี อ็อฝ มี แอนด์ ยู)
And I can get over it, but I’m ain’t sure that I want to
(แอนด์ ดาย แคน เก็ท โอ๊เฝ่อร อิท , บั๊ท แอม เอน ชัวร์ แดท ไอ ว้อนท ทู)
Because you made your bed, now u gotta lie in it
(บิคอส ยู เมด ยุร เบ๊ด , นาว ยู กอททะ ไล อิน หนิด)
Now all the things u said don’t mean a thing
(นาว ออล เดอะ ทริง ยู เซ็ด ด้อนท์ มีน อะ ทริง)

I cant believe I gave u one last shot
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ไอ เกฝ ยู วัน ล๊าสท ฌ็อท)
I let it ride now baby it’s your stop
(ไอ เล็ท ดิธ ไรด์ นาว เบ๊บี้ อิทซ ยุร สท๊อพ)
Oh so leave your not good for me
(โอ โซ ลี๊ฝ ยุร น็อท กู๊ด ฟอร์ มี)
It took a while to finally come to my senses
(อิท ทุค กา ไวล์ ทู ไฟแน็ลลิ คัม ทู มาย เซ้นส)

What do you do after love?
(ว๊อท ดู ยู ดู แอ๊ฟเท่อร ลัฝ)
What can you say when its said and done
(ว๊อท แคน ยู เซย์ เว็น อิทซ เซ็ด แอนด์ ดัน)
When its over
(เว็น อิทซ โอ๊เฝ่อร)
Cos u cant stop a heart break
(คอซ ยู แค็นท สท๊อพ อะ ฮาร์ท เบร๊ค)
And you cant stop your tears from falling down
(แอนด์ ยู แค็นท สท๊อพ ยุร เทียร์ ฟรอม ฟ๊อลิง เดาน)
So what do you do? What do you do?
(โซ ว๊อท ดู ยู ดู ว๊อท ดู ยู ดู)
After love.
(แอ๊ฟเท่อร ลัฝ)

[Diddy:]
([ ดิดดี้ : ])
This is what you made me do
(ดิส ซิส ว๊อท ยู เมด มี ดู)
Pay attention
(เพย์ แอ็ทเทนฌัน)
She know who I’m talking to, and I know u listening
(ชี โนว์ ฮู แอม ทอคอิง ทู , แอนด์ ดาย โนว์ ยู ลิเซินนิง)
I think about you all the time, if not every minute
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู ออล เดอะ ไทม์ , อิ๊ฟ น็อท เอ๊เฝอร์รี่ มิ๊หนิท)
I promise hurting you was never my intention
(ไอ พรอมอิซ เฮอดิง ยู วอส เน๊เฝ่อร์ มาย อินเทนฌัน)
Something bout your style, the way that u presenting her
(ซัมติง เบาท ยุร สไทล์ , เดอะ เวย์ แดท ยู presentings เฮอ)
Everything I see I ever had you was in it
(เอ๊วี่ติง ไอ ซี ไอ เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด ยู วอส ซิน หนิด)
I apologize for every time that you might have cried
(ไอ อะพอลโอะไจส ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แดท ยู ไมท แฮ็ฝ คราย)
Theres not enough words to describe how I feel inside
(แดร์ น็อท อีน๊าฟ เวิร์ด ทู เดสไครบํ ฮาว ไอ ฟีล อิ๊นไซด์)
Guardian angel sent from the skies
(กาเดียน แอ๊งเจล เซ็นท ฟรอม เดอะ สกาย)
I always knew you would have made a beautiful bride
(ไอ ออลเว นยู ยู เวิด แฮ็ฝ เมด อะ บยูทิฟุล ไบรดํ)
And that’s right
(แอนด์ แด้ท ไร๊ท)
And I wish you could of stayed, so much
(แอนด์ ดาย วิ๊ช ยู เคิด อ็อฝ สเทย์ , โซ มัช)
But I f*cked up, went and betrayed your trust
(บั๊ท ไอ เอฟ *cked อั๊พ , เว็นท แอนด์ บีเทรย์ ยุร ทรัสท)
You know your love is more than wearing
(ยู โนว์ ยุร ลัฝ อีส โม แฑ็น เวียริง)
Dolce and Gabbana, Gucci and Prada, trips to Nevada
(โดลเซ แอนด์ แก๊บบานา , กู๊ซชี่ แอนด์ พราดา , ทริ๊พ ทู เนฝวาดา)
And I admit that you hurt probably true
(แอนด์ ดาย แอ๊ดมิท แดท ยู เฮิร์ท พรอบอับลิ ทรู)
But out of all these girls the only one I loved was you
(บั๊ท เอ๊าท อ็อฝ ออล ฑิส เกิร์ล ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ ลัฝ วอส ยู)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง After Love คำอ่านไทย Diddy feat Keri Hilson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น