เนื้อเพลง Always On My Mind คำอ่านไทย Elvis Presley

Maybe I didn’t treat you
(เมบี ไอ ดิ๊นอิน ทรีท ยู)
Quite as good as I should have
(คไวท แอ็ส กุด แอ็ส ซาย ฌูด แฮ็ฝ)
Maybe I didn’t love you
(เมบี ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู)
Quite as often as I could have
(คไวท แอ็ส ออฟเอ็น แอ็ส ซาย คูด แฮ็ฝ)
Little things I should have said and done
(ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ซาย ฌูด แฮ็ฝ เซ็ด แอ็นด ดัน)
I just never took the time
(ไอ จัซท เนฝเออะ ทุค เดอะ ไทม)

You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน ไม ไมนด)
[You were always on my mind]
([ ยู เวอ ออลเว ออน ไม ไมนด ])
You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน ไม ไมนด)

Maybe I didn’t hold you
(เมบี ไอ ดิ๊นอิน โฮลด ยู)
All those lonely, lonely times
(ออล โฑส โลนลิ , โลนลิ ไทม)
And I guess I never told you
(แอ็นด ดาย เก็ซ ซาย เนฝเออะ โทลด ยู)
I’m so happy that you’re mine
(แอม โซ แฮพพิ แดท ยัวร์ ไมน)
If I make you feel second best
(อิฟ ฟาย เมค ยู ฟีล เซคอันด เบ็ซท)
Girl, I’m so sorry I was blind
(เกิล , แอม โซ ซอริ ไอ วอส บไลนด)

You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน ไม ไมนด)
[You were always on my mind]
([ ยู เวอ ออลเว ออน ไม ไมนด ])
[adsense]
You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน ไม ไมนด)

Tell me, tell me that your sweet love hasn’t died
(เท็ล มี , เท็ล มี แดท ยุร สวี้ท ลัฝ แฮ็ซท ได)
Give me, give me one more chance
(กิฝ มี , กิฝ มี วัน โม ชานซ)
To keep you satisfied, satisfied
(ทู คีพ ยู แซทอิซไฟด , แซทอิซไฟด)
Little things I should have said and done
(ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ซาย ฌูด แฮ็ฝ เซ็ด แอ็นด ดัน)
I just never took the time
(ไอ จัซท เนฝเออะ ทุค เดอะ ไทม)

You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน ไม ไมนด)
[You are always on my mind]
([ ยู อาร์ ออลเว ออน ไม ไมนด ])
You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน ไม ไมนด)
You were always on my mind
(ยู เวอ ออลเว ออน ไม ไมนด)

Maybe I didn’t treat you
(เมบี ไอ ดิ๊นอิน ทรีท ยู)
Quite as good as I should have
(คไวท แอ็ส กุด แอ็ส ซาย ฌูด แฮ็ฝ)
Maybe I didn’t love you
(เมบี ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู)
Quite as often as I could have
(คไวท แอ็ส ออฟเอ็น แอ็ส ซาย คูด แฮ็ฝ)
Maybe I didn’t hold you
(เมบี ไอ ดิ๊นอิน โฮลด ยู)
All those lonely, lonely times
(ออล โฑส โลนลิ , โลนลิ ไทม)
And I guess I never told you
(แอ็นด ดาย เก็ซ ซาย เนฝเออะ โทลด ยู)
I’m so happy that you’re mine
(แอม โซ แฮพพิ แดท ยัวร์ ไมน)
Maybe I didn’t treat you
(เมบี ไอ ดิ๊นอิน ทรีท ยู)
Quite as good as I should have
(คไวท แอ็ส กุด แอ็ส ซาย ฌูด แฮ็ฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Always On My Mind คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น