เนื้อเพลง Bleed It out คำอ่านไทย Linkin Park

Yeah here we go for the hundredth time
(เย่ เฮียร วี โก ฟอ เดอะ ฮันดเร็ดธ ไทม)
Hand grenade pins in every line
(แฮ็นด กริเนด พิน ซิน เอฝริ ไลน)

Throw ’em up and let something shine
(ธโร เอ็ม อัพ แอ็นด เล็ท ซัมติง ไฌน)
Going out of my fucking mind
(โกอิ้ง เอาท อ็อฝ ไม ฟัคอิง ไมนด)

Filthy mouth, no excuse
(ฟีลธิ เมาธ , โน เอ็คซคยูซ)
Find a new place to hang this noose
(ไฟนด อะ นยู พเลซ ทู แฮ็ง ที นูซ)

String me up from atop these roofs
(ซทริง มี อัพ ฟร็อม อะทอพ ฑิส รูฟ)
Knot it tight so I won’t get loose
(น็อท ดิธ ไทท โซ ไอ ว็อนท เก็ท ลูซ)

Truth is you can stop and stare
(ทรูธ อีส ยู แค็น ซท็อพ แอ็นด ซแท)
Bled myself out and no one cares
(บเล็ด ไมเซลฟ เอาท แอ็นด โน วัน แค)

Dug the trench out laid down there
(ดัก เดอะ ทเร็นช เอาท เลด เดาน แฑ)
With a shovel up out of reach somewhere
(วิฑ อะ โชฝโวอัพ เอาท อ็อฝ รีช ซัมแวร์)

Yeah, someone pour it in
(เย่ , ซัมวัน โพ อิท อิน)
Make it a dirt dance floor again
(เมค อิท ดา เดิท ดานซ ฟโล อะเกน)

Say your prayers and stomp it out
(เซ ยุร พเรเออะ แซน สตอมพฺอิท เอาท)
When they bring that chorus in
(ฮเว็น เฑ บริง แดท โครัซ ซิน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I bleed it out digging deeper
(ไอ บลีด ดิท เอาท ดีกกิง ดิพเพอ)
Just to throw it away
(จัซท ทู ธโร อิท อะเว)
I bleed it out digging deeper
(ไอ บลีด ดิท เอาท ดีกกิง ดิพเพอ)
Just to throw it away
(จัซท ทู ธโร อิท อะเว)
I bleed it out digging deeper
(ไอ บลีด ดิท เอาท ดีกกิง ดิพเพอ)
Just to throw it away
(จัซท ทู ธโร อิท อะเว)
Just to throw it away
(จัซท ทู ธโร อิท อะเว)
Just to throw it away
(จัซท ทู ธโร อิท อะเว)
I bleed it out
(ไอ บลีด ดิท เอาท)

Go stop the show
(โก ซท็อพ เดอะ โฌ)
Choppy words and a sloppy flow
(ชอพพิ เวิด แซน อะ ซลอพพิ ฟโล)

Shotgun opera lock and load
(ชอทกัน ออพเออะระ ล็อค แอ็นด โลด)
Cock it back and then watch it go
(ค็อค อิท แบ็ค แอ็นด เฑ็น ว็อช อิท โก)

Mama help me I’ve been cursed
(มามะ เฮ็ลพ มี อิฝ บีน เคิซ)
Death is rolling in every verse
(เด็ธ อีส โรลลิง อิน เอฝริ เฝิซ)

Candy paint on his brand new hearse
(แคนดิ เพนท ออน ฮิส บแร็นด นยู เฮิซ)
Can’t contain him he knows he works
(แค็นท ค็อนเทน ฮิม ฮี โน ฮี เวิค)

Fuck this hurts, I won’t lie
(ฟัค ที เฮิท , ไอ ว็อนท ไล)
Doesn’t matter how hard I try
(ดัสอินท แมทเทอะ เฮา ฮาด ดาย ทไร)

Half the words don’t mean a thing
(ฮาล์ฟ เดอะ เวิด ด้อนท์ มีน อะ ธิง)
And I know that I won’t be satisfied
(แอ็นด ดาย โน แดท ไอ ว็อนท บี แซทอิซไฟด)

So why try ignoring him?
(โซ ฮไว ทไร เอ๊กนอลิงค์ฮิม)
[adsense]
Make it a dirt dance floor again
(เมค อิท ดา เดิท ดานซ ฟโล อะเกน)

Say your prayers and stomp it out
(เซ ยุร พเรเออะ แซน สตอมพฺอิท เอาท)
When they bring that chorus in
(ฮเว็น เฑ บริง แดท โครัซ ซิน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I bleed it out digging deeper
(ไอ บลีด ดิท เอาท ดีกกิง ดิพเพอ)
Just to throw it away
(จัซท ทู ธโร อิท อะเว)
I bleed it out digging deeper
(ไอ บลีด ดิท เอาท ดีกกิง ดิพเพอ)
Just to throw it away
(จัซท ทู ธโร อิท อะเว)
I bleed it out digging deeper
(ไอ บลีด ดิท เอาท ดีกกิง ดิพเพอ)
Just to throw it away
(จัซท ทู ธโร อิท อะเว)
Just to throw it away
(จัซท ทู ธโร อิท อะเว)
Just to throw it away
(จัซท ทู ธโร อิท อะเว)
I bleed it out
(ไอ บลีด ดิท เอาท)

I’ve opened up these scars
(อิฝ โอเพ็น อัพ ฑิส ซคา)
I’ll make you face this
(อิล เมค ยู เฟซ ที)

I’ve pulled myself so far
(อิฝ พุล ไมเซลฟ โซ ฟา)
I’ll make you face this now!
(อิล เมค ยู เฟซ ที เนา !)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I bleed it out digging deeper
(ไอ บลีด ดิท เอาท ดีกกิง ดิพเพอ)
Just to throw it away
(จัซท ทู ธโร อิท อะเว)
I bleed it out digging deeper
(ไอ บลีด ดิท เอาท ดีกกิง ดิพเพอ)
Just to throw it away
(จัซท ทู ธโร อิท อะเว)
I bleed it out digging deeper
(ไอ บลีด ดิท เอาท ดีกกิง ดิพเพอ)
Just to throw it away
(จัซท ทู ธโร อิท อะเว)
Just to throw it away
(จัซท ทู ธโร อิท อะเว)
Just to throw it away
(จัซท ทู ธโร อิท อะเว)

I bleed it out digging deeper
(ไอ บลีด ดิท เอาท ดีกกิง ดิพเพอ)
Just to throw it away
(จัซท ทู ธโร อิท อะเว)
I bleed it out digging deeper
(ไอ บลีด ดิท เอาท ดีกกิง ดิพเพอ)
Just to throw it away
(จัซท ทู ธโร อิท อะเว)
I bleed it out digging deeper
(ไอ บลีด ดิท เอาท ดีกกิง ดิพเพอ)
Just to throw it away
(จัซท ทู ธโร อิท อะเว)
Just to throw it away
(จัซท ทู ธโร อิท อะเว)
Just to throw it away
(จัซท ทู ธโร อิท อะเว)
I bleed it out
(ไอ บลีด ดิท เอาท)
I bleed it out
(ไอ บลีด ดิท เอาท)
I bleed it out
(ไอ บลีด ดิท เอาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bleed It out คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น