เนื้อเพลง Emmanuel คำอ่านไทย Amy Grant

Emmanuel, emmanuel.
(เอมแมนยูเอว , เอมแมนยูเอว)
Wonderful, counselor!
(วันเดอะฟุล , เคานเซ็ลเลอะ !)
Lord of life, lord of all;
(หลอร์ด อ็อฝ ไล๊ฟ , หลอร์ด อ็อฝ ออล 😉
He’s the prince of peace, mighty god, holy one!
(อีส เดอะ พริ๊นซ์ อ็อฝ พี๊ซ , ไมทอิ ก๊อด , โฮ๊ลี่ วัน !)
Emmanuel, emmanuel.
(เอมแมนยูเอว , เอมแมนยูเอว)

Emmanuel, emmanuel.
(เอมแมนยูเอว , เอมแมนยูเอว)
Wonderful, counselor!
(วันเดอะฟุล , เคานเซ็ลเลอะ !)
Lord of life, lord of all;
(หลอร์ด อ็อฝ ไล๊ฟ , หลอร์ด อ็อฝ ออล 😉
He’s the prince of peace, mighty god, holy one!
(อีส เดอะ พริ๊นซ์ อ็อฝ พี๊ซ , ไมทอิ ก๊อด , โฮ๊ลี่ วัน !)
Emmanuel, emmanuel.
(เอมแมนยูเอว , เอมแมนยูเอว)

Emmanuel, emmanuel.
(เอมแมนยูเอว , เอมแมนยูเอว)
Wonderful, counselor!
(วันเดอะฟุล , เคานเซ็ลเลอะ !)
Lord of life, lord of all;
(หลอร์ด อ็อฝ ไล๊ฟ , หลอร์ด อ็อฝ ออล 😉
He’s the prince of peace, mighty god, holy one!
(อีส เดอะ พริ๊นซ์ อ็อฝ พี๊ซ , ไมทอิ ก๊อด , โฮ๊ลี่ วัน !)
Emmanuel, emmanuel.
(เอมแมนยูเอว , เอมแมนยูเอว)

Emmanuel, [emmanuel, emmanuel], emmanuel.
(เอมแมนยูเอว , [ เอมแมนยูเอว , เอมแมนยูเอว ] , เอมแมนยูเอว)
Emmanuel, [emmanuel, emmanuel], emmanuel.
(เอมแมนยูเอว , [ เอมแมนยูเอว , เอมแมนยูเอว ] , เอมแมนยูเอว)
Wonderful, counselor!
(วันเดอะฟุล , เคานเซ็ลเลอะ !)
Lord of life, lord of all;
(หลอร์ด อ็อฝ ไล๊ฟ , หลอร์ด อ็อฝ ออล 😉
He’s the prince of peace, mighty god, holy one!
(อีส เดอะ พริ๊นซ์ อ็อฝ พี๊ซ , ไมทอิ ก๊อด , โฮ๊ลี่ วัน !)
Emmanuel, emmanuel, emmanuel, emmanuel….
(เอมแมนยูเอว , เอมแมนยูเอว , เอมแมนยูเอว , เอมแมนยูเอว)

[emmanuel, emmanuel, emmanuel, emmanuel.]
([ เอมแมนยูเอว , เอมแมนยูเอว , เอมแมนยูเอว , เอมแมนยูเอว ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Emmanuel คำอ่านไทย Amy Grant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น