เนื้อเพลง Get Over คำอ่านไทย Madonna

Yeah
(เย่)

You get under my skin
(ยู เก็ท อั๊นเด้อร มาย สกิน)
When I’m next to you
(เว็น แอม เน๊กซท ทู ยู)
You get over
(ยู เก็ท โอ๊เฝ่อร)
Every little thing you do, I
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง ยู ดู , ไอ)

I was thinking that you never tried to hurt me
(ไอ วอส ติ้งกิง แดท ยู เน๊เฝ่อร์ ทไร ทู เฮิร์ท มี)
Never wanted something from me, tried to warn me
(เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ซัมติง ฟรอม มี , ทไร ทู วอร์น มี)
But you didn’t really want me but I want you
(บั๊ท ยู ดิ๊นอิน ริแอ็ลลิ ว้อนท มี บั๊ท ไอ ว้อนท ยู)
‘Cause you haunt me and I felt it from the start
(ค๊อส ยู ฮอนท์ มี แอนด์ ดาย เฟ็ลท ดิธ ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)

You’re going to break my heart
(ยัวร์ โกอิ้ง ทู เบร๊ค มาย ฮาร์ท)
So I tried to play the part
(โซ ไอ ทไร ทู เพลย์ เดอะ พาร์ท)
And I knew I had to choose
(แอนด์ ดาย นยู ไอ แฮ็ด ทู ชู๊ส)
I’ve got nothing left to lose
(แอฝ ก็อท นัธอิง เล๊ฟท ทู ลู้ส)
Might as well just tell the truth
(ไมท แอส เวลล จั๊สท เทลล เดอะ ทรู๊ธ)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

You get under my skin
(ยู เก็ท อั๊นเด้อร มาย สกิน)
When I’m next to you
(เว็น แอม เน๊กซท ทู ยู)
You get over
(ยู เก็ท โอ๊เฝ่อร)
Every little thing you do
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง ยู ดู)
I can’t get with it
(ไอ แค็นท เก็ท วิธ อิท)
Can’t put the blame on you
(แค็นท พุท เดอะ เบลม ออน ยู)
‘Cause you get under my skin
(ค๊อส ยู เก็ท อั๊นเด้อร มาย สกิน)
I can’t get over you
(ไอ แค็นท เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)

I was hoping, I was dreaming that I’d wake up
(ไอ วอส โฮพปิง , ไอ วอส ดรีมมิง แดท อาย เว้ค อั๊พ)
Think about it and I found that I had made up
(ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ แอนด์ ดาย เฟานด แดท ไอ แฮ็ด เมด อั๊พ)
But my heartbeat tells me it’s not true, I want you
(บั๊ท มาย ฮาร์ทบีท เทลล มี อิทซ น็อท ทรู , ไอ ว้อนท ยู)
Gotta have you, tell me why can’t we just start
(กอททะ แฮ็ฝ ยู , เทลล มี วาย แค็นท วี จั๊สท สท๊าร์ท)

Bridge:
(บริดจ :)

You want to break my heart
(ยู ว้อนท ทู เบร๊ค มาย ฮาร์ท)
Now you’re underneath my skin
(นาว ยัวร์ อันเดอะนีธ มาย สกิน)
And I feel like it’s a sin
(แอนด์ ดาย ฟีล ไล๊ค อิทซ ซา ซิน)
To let love walk away so fast
(ทู เล็ท ลัฝ ว๊อล์ค อะเวย์ โซ ฟาสท)
I’m not your first, won’t be your last
(แอม น็อท ยุร เฟิร์สท , ว็อนท บี ยุร ล๊าสท)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Intermediate:
(อินเทอร์มี๊เดียท :)

Get up, get over, get under
(เก็ท อั๊พ , เก็ท โอ๊เฝ่อร , เก็ท อั๊นเด้อร)
Oh baby you hit me like thunder
(โอ เบ๊บี้ ยู ฮิท มี ไล๊ค ธั๊นเด้อร์)
Get over, get under, get into
(เก็ท โอ๊เฝ่อร , เก็ท อั๊นเด้อร , เก็ท อิ๊นทู)
To love you is almost a sin to
(ทู ลัฝ ยู อีส อ๊อลโมสท ดา ซิน ทู)
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

Start
(สท๊าร์ท)
[bridge]
([ บริดจ ])
[chorus]
([ ค๊อรัส ])
[intermediate]
([ อินเทอร์มี๊เดียท ])
[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Get, get over
(เก็ท , เก็ท โอ๊เฝ่อร)
Get, get over
(เก็ท , เก็ท โอ๊เฝ่อร)
Get over
(เก็ท โอ๊เฝ่อร)

Get, get over
(เก็ท , เก็ท โอ๊เฝ่อร)
Get, get over
(เก็ท , เก็ท โอ๊เฝ่อร)
[repeat and fade]
([ รีพี๊ท แอนด์ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Over คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น