เนื้อเพลง Laundromat คำอ่านไทย Rory Gallagher

What do you think of that?
(ว๊อท ดู ยู ทริ๊งค อ็อฝ แดท)
I’m sleeping down at the laundromat,
(แอม ซลีพพิง เดาน แอ็ท เดอะ laundromat ,)
If you should pass by,
(อิ๊ฟ ยู เชิด เพซ บาย ,)
Be sure to drop right in.
(บี ชัวร์ ทู ดรอพ ไร๊ท อิน)

Well I don’t have no clothes to clean,
(เวลล ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ โน คโลฑ ทู คลีน ,)
To put inside the machine,
(ทู พุท อิ๊นไซด์ เดอะ แมชชีน ,)
It was the craziest place,
(อิท วอส เดอะ เครซีเอด เพลส ,)
I have ever been.
(ไอ แฮ็ฝ เอ๊เฝ่อร์ บีน)

Come ’round and meet my friends,
(คัม ราวนด แอนด์ มี๊ท มาย เฟรน ,)
They’ll be there with me,
(เด๊ว บี แดร์ วิธ มี ,)
With me to the end,
(วิธ มี ทู ดิ เอ็นด ,)
With me to the end,
(วิธ มี ทู ดิ เอ็นด ,)
With me to the end.
(วิธ มี ทู ดิ เอ็นด)

They say I told you so,
(เด เซย์ ไอ โทลด ยู โซ ,)
Maybe bad times come and go,
(เมบี แบ้ด ไทม์ คัม แอนด์ โก ,)
If you don’t know that right now,
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ แดท ไร๊ท นาว ,)
But then you’ll never know.
(บั๊ท เด็น โยว เน๊เฝ่อร์ โนว์)

Well I don’t have no clothes to clean,
(เวลล ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ โน คโลฑ ทู คลีน ,)
To put inside the machine,
(ทู พุท อิ๊นไซด์ เดอะ แมชชีน ,)
It’s the craziest place,
(อิทซ เดอะ เครซีเอด เพลส ,)
I have ever been.
(ไอ แฮ็ฝ เอ๊เฝ่อร์ บีน)

Come ’round and meet my friends
(คัม ราวนด แอนด์ มี๊ท มาย เฟรน)
They’ll be there with me,
(เด๊ว บี แดร์ วิธ มี ,)
With me to the end,
(วิธ มี ทู ดิ เอ็นด ,)
With me to the end,
(วิธ มี ทู ดิ เอ็นด ,)
With me to the end.
(วิธ มี ทู ดิ เอ็นด)

They say I told you so,
(เด เซย์ ไอ โทลด ยู โซ ,)
But baby bad times come and go,
(บั๊ท เบ๊บี้ แบ้ด ไทม์ คัม แอนด์ โก ,)
If you don’t know that right now,
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ แดท ไร๊ท นาว ,)
But then you’ll never know.
(บั๊ท เด็น โยว เน๊เฝ่อร์ โนว์)

What do you think of that,
(ว๊อท ดู ยู ทริ๊งค อ็อฝ แดท ,)
I’m on the street like an old stray cat,
(แอม ออน เดอะ สทรีท ไล๊ค แอน โอลด์ ซทเร แค๊ท ,)
If you should look for me,
(อิ๊ฟ ยู เชิด ลุ๊ค ฟอร์ มี ,)
You’d know exactly where to go.
(ยูต โนว์ เอ็กแสคทลิ แวร์ ทู โก)

Come ’round and meet my friends
(คัม ราวนด แอนด์ มี๊ท มาย เฟรน)
They’ll be there with me,
(เด๊ว บี แดร์ วิธ มี ,)
With me to the end,
(วิธ มี ทู ดิ เอ็นด ,)
With me to the end,
(วิธ มี ทู ดิ เอ็นด ,)
With me to the end.
(วิธ มี ทู ดิ เอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Laundromat คำอ่านไทย Rory Gallagher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น