เนื้อเพลง If These Walls Could Speak (Jimmy Webb Cover) คำอ่านไทย Shawn Colvin

If these old walls, if these old walls could speak.
(อิ๊ฟ ฑิส โอลด์ วอลล์ , อิ๊ฟ ฑิส โอลด์ วอลล์ เคิด สพี๊ค)
What a tale they have to tell, hard headed people raisin’ hell.
(ว๊อท ดา เทล เด แฮ็ฝ ทู เทลล , ฮาร์ด เฮด พี๊เพิ่ล เรซิน เฮ็ลล)
A couple in love livin’ week to week.
(อะ คั๊พเพิ่ล อิน ลัฝ ลีฝอิน วี๊ค ทู วี๊ค)
Rooms full of laughter, if these old walls could speak.
(รูม ฟูล อ็อฝ ลาฟเทอะ , อิ๊ฟ ฑิส โอลด์ วอลล์ เคิด สพี๊ค)

If these old halls, if hallowed halls could talk.
(อิ๊ฟ ฑิส โอลด์ ฮอลล์ , อิ๊ฟ แฮลโล ฮอลล์ เคิด ท๊อล์ค)
These would have a tale to tell, the sun goin’ down and dinner bells.
(ฑิส เวิด แฮ็ฝ อะ เทล ทู เทลล , เดอะ ซัน โกอิน เดาน แอนด์ ดินเน่อร์ เบลล์)
And children playin’ at hide and seek.
(แอนด์ ชีลดเร็น เพลย์ยิน แอ็ท ไฮด์ แอนด์ ซี๊ค)
From floor to rafters, if these old walls could speak.
(ฟรอม ฟลอร์ ทู ราฟเทอะ , อิ๊ฟ ฑิส โอลด์ วอลล์ เคิด สพี๊ค)

They would tell you that I’m sorry.
(เด เวิด เทลล ยู แดท แอม ซ๊อรี่)
For bein’ and cold and blind and weak.
(ฟอร์ บีนโพล แอนด์ โคลด์ แอนด์ ไบลนฺดฺ แอนด์ วี๊ค)
They would tell you that it’s only that I have a stubborn streak.
(เด เวิด เทลล ยู แดท อิทซ โอ๊นลี่ แดท ไอ แฮ็ฝ อะ ซทับเบิน สทรี๊ค)
If these old walls could speak.
(อิ๊ฟ ฑิส โอลด์ วอลล์ เคิด สพี๊ค)
If these old fashion window panes had eyes.
(อิ๊ฟ ฑิส โอลด์ แฟ๊ชั่น วิ๊นโด้ว เพน แฮ็ด อาย)
I guess they would have seen it all.
(ไอ เกสส เด เวิด แฮ็ฝ ซีน หนิด ออล)
Each little tear and silence step fall.
(อีช ลิ๊ทเทิ่ล เทียร์ แอนด์ ไซเล็นซ สเท็พ ฟอลล์)
And every dream that we came to seek,
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ดรีม แดท วี เคม ทู ซี๊ค ,)
And followed after, if these old walls could speak.
(แอนด์ ฟ๊อลโล่ว แอ๊ฟเท่อร , อิ๊ฟ ฑิส โอลด์ วอลล์ เคิด สพี๊ค)

They would tell you that I owe you,
(เด เวิด เทลล ยู แดท ไอ โอว์ ยู ,)
More that I could ever pay.
(โม แดท ไอ เคิด เอ๊เฝ่อร์ เพย์)
Here’s someone who really loves you,
(เฮียร ซัมวัน ฮู ริแอ็ลลิ ลัฝ ยู ,)
Don’t ever go away.
(ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ โก อะเวย์)
That’s what these walls would say.
(แด้ท ว๊อท ฑิส วอลล์ เวิด เซย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If These Walls Could Speak (Jimmy Webb Cover) คำอ่านไทย Shawn Colvin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น