เนื้อเพลง Web คำอ่านไทย The Roots

[Black Thought]
([ แบล๊ค ธอท ])
Uh huh
(อา ฮู)
uh
(อา)

And it weights a ton
(แอนด์ ดิท เว๊ท ซา ท็อง)
‘riq geez motherf*ckers I’m a son of a gun
(riq จีซ motherf*ckers แอม มา ซัน อ็อฝ อะ กัน)
Black master of any trade under the sun
(แบล๊ค ม๊าสเต้อร์ อ็อฝ เอ๊นี่ เทรด อั๊นเด้อร เดอะ ซัน)
Talk sharp like a razor blade under the tongue
(ท๊อล์ค ชาร์พ ไล๊ค เก เร๊เซ่อร์ เบลด อั๊นเด้อร เดอะ ทั๊ง)
clear my path and come get your captain hung
(เคลียร์ มาย พาธ แอนด์ คัม เก็ท ยุร แค๊พเท่น ฮัง)
Trying to breath like black’ll collapse your lungs
(ทไรอิง ทู บรี๊ทฺรฺ ไล๊ค blackll คอลแลพสํ ยุร ลัง)
Young chump you could choke off the web I spun
(ยัง ชัมพ ยู เคิด โชค ออฟฟ เดอะ เว๊บ ไอ ซพัน)
I done cleared ’em out from the threat I brung
(ไอ ดัน เคลียร์ เอ็ม เอ๊าท ฟรอม เดอะ เทร๊ท ไอ บรัง)
You done heard about what set I’m from
(ยู ดัน เฮิด อะเบ๊าท ว๊อท เซ็ท แอม ฟรอม)
My n*gga, word-a-mouth little rule-a-thumb
(มาย เอ็น *gga , เวิร์ด อะ เม๊าธ ลิ๊ทเทิ่ล รูล อะ ทรั๊มบ์)
Y’all better bow down when the ruler come
(ยอล เบ๊ทเท่อร์ บาว เดาน เว็น เดอะ รูลเออะ คัม)
I’m a real hood n*gga not a hood-a-lum
(แอม มา เรียล ฮุด เอ็น *gga น็อท ดา ฮุด อะ lum)
The way Thought put it down be confusin’ some of y’all
(เดอะ เวย์ ธอท พุท ดิธ เดาน บี คอนฟิวซิน ซัม อ็อฝ ยอล)
cats can’t walk while chewin’ your gum ‘n all
(แค๊ท แค็นท ว๊อล์ค ไวล์ chewin ยุร กัม เอ็น ออล)
With a keyboard got do with a drum ‘n all
(วิธ อะ คีย์บอด ก็อท ดู วิธ อะ ดรัม เอ็น ออล)
School ’em on stage like I’m doin’ a seminar
(สคูล เอ็ม ออน สเท๊จ ไล๊ค แอม โดย อะ เซมอินา)
Professional type, I’m adjusting my mic
(โปรเฟ๊สชั่นน่อล ไท๊พ , แอม adjustings มาย ไมคะ)
Go to war kid I’ll give you any weapon you like
(โก ทู วอร์ คิด แอล กี๊ฝ ยู เอ๊นี่ เว๊พ่อน ยู ไล๊ค)
Give you something to run from
(กี๊ฝ ยู ซัมติง ทู รัน ฟรอม)
, bust off your dum-dum
(, บัซท ออฟฟ ยุร ดัม ดัม)
Stop kid, that hot sh*t you know where it come from
(สท๊อพ คิด , แดท ฮอท ฌะ *ที ยู โนว์ แวร์ อิท คัม ฟรอม)
It’s philly world-wide phenomenom
(อิทซ ฟิวลี่ เวิลด ไวด์ phenomenom)
And reinforcin’ that sh*t is my 9-to-5
(แอนด์ reinforcin แดท ฌะ *ที อีส มาย 9 ทู 5)
And when I finish making you recognize
(แอนด์ เว็น นาย ฟิ๊หนิช เมคอิง ยู เร๊คคอกไน๊ซ์)
I’m getin’ at a couple civilized women that’s tryin’ to ride
(แอม getin แอ็ท ดา คั๊พเพิ่ล ซีฝอิไลส วีมเอิน แด้ท ทายอิน ทู ไรด์)
You were waitin’ on the raw to come off the oil
(ยู เวอ เว๊ทดิน ออน เดอะ รอว์ ทู คัม ออฟฟ ดิ ออยล์)
You wanna get the b*tches up off the wall
(ยู วอนนา เก็ท เดอะ บี *tches อั๊พ ออฟฟ เดอะ วอลล์)
Just to see you smile and enjoy yourself
(จั๊สท ทู ซี ยู สไมล์ แอนด์ เอ็นจอย ยุรเซลฟ)
To keep you in health, this for all of y’all
(ทู คี๊พ ยู อิน เฮ็ลธ , ดิส ฟอร์ ออล อ็อฝ ยอล)
I’m quick on the draw like Black McGraw
(แอม ควิค ออน เดอะ ดรอว์ ไล๊ค แบล๊ค แมคคราว)
And I can’t tell what y’all cats rappin’ for
(แอนด์ ดาย แค็นท เทลล ว๊อท ยอล แค๊ท แรพปิน ฟอร์)

My name ‘riq geez and I’m back for more
(มาย เนม riq จีซ แอนด์ แอม แบ็ค ฟอร์ โม)
To get more chips than the corner store
(ทู เก็ท โม ชิพ แฑ็น เดอะ ค๊อร์เน่อร์ สโทร์)
with a portrait of Malcom X on the door
(วิธ อะ พ๊อร์ทเถรท อ็อฝ เมวคัม เอ๊กซฺ ออน เดอะ ดอร์)
while I’m eatin’ MCs like a carnivore
(ไวล์ แอม อีดิน เมซีสฺ ไล๊ค เก คานิโฝ)
Matter fact, ease back ‘fore you get harmed
(แม๊ทเท่อร์ แฟคท , อี๊ส แบ็ค โฟร์ ยู เก็ท ฮาร์ม)
Ring the, warning horn when I’m gon’ perform
(ริง เดอะ , วอนิง ฮอร์น เว็น แอม ก็อน เพอร์ฟอร์ม)
The first n*gga that move, or disturb the goove
(เดอะ เฟิร์สท เอ็น *gga แดท มู๊ฝ , ออ ดิสเท๊อร์บ เดอะ goove)
I’m a have y’all flicks on the evening news
(แอม มา แฮ็ฝ ยอล ฟลิค ออน ดิ อี๊ฝนิ่ง นิว)
Play y’all part – get on y’all P’s and Q’s
(เพลย์ ยอล พาร์ท เก็ท ออน ยอล Ps แซน Qs)
And when y’all think Thought, be prepared to lose
(แอนด์ เว็น ยอล ทริ๊งค ธอท , บี พรีแพร์ ทู ลู้ส)
Bring money to spend and somebody to lend
(บริง มั๊นนี่ ทู สเพ็นด แอนด์ ซัมบอดี้ ทู เล็นด)
And some worthwhile money not twenties and tens
(แอนด์ ซัม เวริตฮวาย มั๊นนี่ น็อท ทเวนทีสฺ แซน เท็น)
Get took for your tuck right in front of your ‘hens
(เก็ท ทุค ฟอร์ ยุร ทัค ไร๊ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ยุร เฮ็น)
Who coulda help you n*gga, not none of ya friends
(ฮู คอดา เฮ้ลพ ยู เอ็น *gga , น็อท นัน อ็อฝ ยา เฟรน)
Because, I put a black fist under ya chin
(บิคอส , ไอ พุท ดา แบล๊ค ฟิซท อั๊นเด้อร ยา ชิน)
Have your physical remains found under the pen
(แฮ็ฝ ยุร ฟิ๊สิคอล รีเมน เฟานด อั๊นเด้อร เดอะ เพ็น)
If I’m coming up in the place, I’m coming to win
(อิ๊ฟ แอม คัมอิง อั๊พ อิน เดอะ เพลส , แอม คัมอิง ทู วิน)
Wasn’t in it for a minute, now I’m dumbin’ again
(วอสซึ้น อิน หนิด ฟอร์ รา มิ๊หนิท , นาว แอม dumbin อะเกน)

‘riq geez ock, y’all can chat what y’all please
(riq จีซ อัค , ยอล แคน แชท ว๊อท ยอล พลีซ)
Receive what I’m gonna give back to y’all please
(รีซี๊ฝ ว๊อท แอม กอนนะ กี๊ฝ แบ็ค ทู ยอล พลีซ)
‘cuz y’all don’t really wanna get clapped with all these
(คัซ ยอล ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา เก็ท แครบชฺ วิธ ออล ฑิส)
My man, you can take y’all strap when y’all leave
(มาย แมน , ยู แคน เท้ค ยอล ซทแร็พ เว็น ยอล ลี๊ฝ)
You see the squad come in the place, they all freeze
(ยู ซี เดอะ ซคว็อด คัม อิน เดอะ เพลส , เด ออล ฟรีส)
Ice cold, with his mellow cool breeze
(ไอ๊ซ์ โคลด์ , วิธ ฮิส เมลโล คูล บร๊ซ)
MCs, never showed loyalty yet
(เมซีสฺ , เน๊เฝ่อร์ โชว์ ลอยแอ็ลทิ เย๊ท)
Kool Herc ain’t never get a royalty check
(Kool Herc เอน เน๊เฝ่อร์ เก็ท ดา รอยแอ็ลทิ เช็ค)
I do work, no question, and bomb your set
(ไอ ดู เวิ๊ร์ค , โน เคว๊สชั่น , แอนด์ บอมบฺ ยุร เซ็ท)
I’m calm collect, sharp like my name Gillette
(แอม คาลํม คอลเล๊คท , ชาร์พ ไล๊ค มาย เนม Gillette)
RIP my man Gillette
(ริพ มาย แมน Gillette)
Until I touch the mic, y’all people ain’t seen danger yet
(อันทิล ไอ ทั๊ช เดอะ ไมคะ , ยอล พี๊เพิ่ล เอน ซีน แด๊งเจ้อร์ เย๊ท)
I’m a decorated vet, I regulate and wreck
(แอม มา เด๊คโคเหรท vet , ไอ เรกอิวเลท แอนด์ เร๊ค)
Never hesitated yet, I’m gettin’ heavy weighted checks
(เน๊เฝ่อร์ เฮ๊สิเทท เย๊ท , แอม เกดดิน เฮ๊ฝฝี่ เว๊ท เช็ค)
If you would dare ask if I’m dedicated – yes
(อิ๊ฟ ยู เวิด แดร์ อาสคฺ อิ๊ฟ แอม เด๊ดดิเขต เย็ซ)
I spit, live rounds that would penetrate a vest
(ไอ ซพิท , ไล้ฝ ราวนด แดท เวิด พิ๊นิเทรท อะ เฝ็ซท)
N*gga, take ya seats I’m a demonstrate a test
(เอ็น *gga , เท้ค ยา ซีท แอม มา ดีมอนสเทรท อะ เทสท์)
How to freak the beats, so gangsta fresh
(ฮาว ทู ฟรี๊ค เดอะ บีท , โซ แก๊งซดา เฟรช)
And it thump, from the east coast to Bangladesh
(แอนด์ ดิท ธัมพ , ฟรอม ดิ อี๊สท โค้สท ทู Bangladesh)
Big bank, willy gank smoke the thing to death
(บิ๊ก แบ๊งค , วิวลี แกง สโม๊ค เดอะ ทริง ทู เด้ท)
But hold tight, cuz it’s not over yet
(บั๊ท โฮลด์ ไท๊ท , คัซ อิทซ น็อท โอ๊เฝ่อร เย๊ท)
I don’t even feel like I’m not sober yet
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น ฟีล ไล๊ค แอม น็อท โซเบอะ เย๊ท)
And it ring like shots in the projects new year’s eve
(แอนด์ ดิท ริง ไล๊ค ฌ็อท ซิน เดอะ โพร๊เจ็คท นิว เยียร์ อี๊ฟ)
And it ain’t even October yet
(แอนด์ ดิท เอน อี๊เฝ่น อ็อคโทเบอะ เย๊ท)
I’m a big bounty hunter like Boba Fett
(แอม มา บิ๊ก เบานทิ ฮันเทอะ ไล๊ค Boba Fett)
Y’all more shell shocked then a soldier get
(ยอล โม เชลล์ ช๊อค เด็น อะ โซ๊ลเจ้อร์ เก็ท)
If the prize in my sights then I’m goin’ for this
(อิ๊ฟ เดอะ ไพร๊ซ์ อิน มาย ไซ๊ท เด็น แอม โกอิน ฟอร์ ดิส)
Whoo whoo ‘riq geez be the ultimate
(ฮู ฮู riq จีซ บี ดิ อั๊ลทิเหมท)
I’m the corporate, give me the bulk of this
(แอม เดอะ คอโพะริท , กี๊ฝ มี เดอะ บั๊ลคํ อ็อฝ ดิส)
‘riq set it on the magnetic ultra tip
(riq เซ็ท ดิธ ออน เดอะ แมกเนทอิค อัลทระ ทิพ)
Get down how you ‘posed to get
(เก็ท เดาน ฮาว ยู โพส ทู เก็ท)
I got nothing to lose, I’m a killer with no regrets
(ไอ ก็อท นัธอิง ทู ลู้ส , แอม มา คีลเลอะ วิธ โน รีเกร๊ท)
I’m like young LL, cuz I’m hard as hell
(แอม ไล๊ค ยัง LL , คัซ แอม ฮาร์ด แอส เฮ็ลล)
Makin’ n*ggaz screw face like Gargamel
(เมกิน เอ็น *ggaz สครูว์ เฟซ ไล๊ค Gargamel)
Now I’m all out on my own like Patty LaBelle
(นาว แอม ออล เอ๊าท ออน มาย โอว์น ไล๊ค แพททิ เลอเบว)
Put the pimp game down on your mademoiselle
(พุท เดอะ พิมพ เกม เดาน ออน ยุร มัดมัวเสล)

Keep the beat goin’
(คี๊พ เดอะ บีท โกอิน)
Keep the beat goin’
(คี๊พ เดอะ บีท โกอิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Web คำอ่านไทย The Roots

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น