เนื้อเพลง Whine up คำอ่านไทย Kat DeLuna feat Elephant Man, Ivy Queen

[Elephant Man]
([ เอลอิแฟ็นท แม็น ])
It’s summertime
(อิทซ ซัมเมอร์ไทม์)
Ladies looking hot
(เลดิส ลุคอิง ฮ็อท)
Shaking up what they’ve got
(เชคกิ้ง อัพ ฮว็อท เดวฟ ก็อท)
Elephant Man and Kat, c’mon
(เอลอิแฟ็นท แม็น แอ็นด คาท, ซีมอน)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Senses telling me you’re looking
(เซ็นซ เทลลิง มี ยัวร์ ลุคอิง)
I can feel it on my skin [Whoa]
(ไอ แค็น ฟีล อิท ออน ไม ซคิน [ โว้ว ])
Boy I wonder what would happen
(บอย ไอ วันเดอะ ฮว็อท วูด แฮพเพ็น)
If I trip and let you in
(อิฟ ฟาย ทริพ แอ็นด เล็ท ยู อิน)
Don’t get shook by my aggression
(ด้อนท์ เก็ท ฌุค ไบ ไม แอ็กเรฌอัน)
I just might be the one
(ไอ จัซท ไมท บี ดิ วัน)
Let’s skip this conversation
(เล็ท ซคิพ ที คอนเฝอะเซฌัน)
Just whine your body up
(จัซท ฮไวน ยุร บอดอิ อัพ)

[Ha Ha Ha]
([ ฮา ฮา ฮา ])
Don’t wanna wait no more
(ด้อนท์ วอนนา เวท โน โม)
[Ha Ha Ha]
([ ฮา ฮา ฮา ])
You got what I’m searching for
(ยู ก็อท ฮว็อท แอม เซิชอิง ฟอ)

[Pre Hook]
([ พรี ฮุค ])
Cause I’m feeling your vibing
(คอส แอม ฟีลอิง ยุร วายบลิง)
I’m riding high is exotic
(แอม ไรดอิง ไฮ อีส เอ็กสอทอิค)
And I want you, I want you here
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู , ไอ ว็อนท ยู เฮียร)
Pull me closer and closer and
(พุล มี โคลเซอร์ แอ็นด โคลเซอร์ แอ็นด)
Hold me tight to your body
(โฮลด มี ไทท ทู ยุร บอดอิ)
I wanna feel you, I wanna feel you near
(ไอ วอนนา ฟีล ยู , ไอ วอนนา ฟีล ยู เนีย)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Whine up, whine up, whine up, oye!
(ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , โอย!)
Whine up, whine up, whine up, oye!
(ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , โอย!)
Whine up, whine up, whine up, oye!
(ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , โอย!)
Whine up, whine up, whine up, oye!
(ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , โอย!)

A ese nene lo tengo trikiao [oye]
(อะ อีส เนเนโล เทนโกไทคีอาโอ[ โอย])
Cuando lo bailo lo bailo de lao
(ควอนโดโล เบลโลโล เบลโลดี ลาโอ)
Y lo empujo lo tengo tumbao
(วายพฺ โล เอมพีโจโล เทนโกทัมเบา)
Con mis caderas lo tengo amansao wind!
(ค็อน มิซ เคเดรัสโล เทนโกอเมนซิโอวินด !)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Boy keep doing what you’re doing get me hot
(บอย คีพ ดูอิง ฮว็อท ยัวร์ ดูอิง เก็ท มี ฮ็อท)
Winding up your body you don’t have to stop
(ไวนดิง อัพ ยุร บอดอิ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ซท็อพ)
My temperature is rising, want you more than before
(ไม เทมเพอะระเชอะ อีส ไรสอิง , ว็อนท ยู โม แฑ็น บิโฟ)
[adsense]
It’s an animal attraction, whine your body up
(อิทซ แอน แอนอิแม็ล แอ็ทแรคฌัน , ฮไวน ยุร บอดอิ อัพ)

[Ha Ha Ha]
([ ฮา ฮา ฮา ])
It’s the magic on the floor
(อิทซ เดอะ แมจอิค ออน เดอะ ฟโล)
[Ha Ha Ha]
([ ฮา ฮา ฮา ])
I don’t wanna wait no more
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวท โน โม)

[Pre Hook]
([ พรี ฮุค ])
Cause I’m feeling your vibing
(คอส แอม ฟีลอิง ยุร วายบลิง)
I’m riding high is exotic
(แอม ไรดอิง ไฮ อีส เอ็กสอทอิค)
And I want you [and i want you too], I want you [and I want you too] here
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู [ แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู ] , ไอ ว็อนท ยู [ แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู ] เฮียร)
Pull me closer and closer [closer and closer] and
(พุล มี โคลเซอร์ แอ็นด โคลเซอร์ [ โคลเซอร์ แอ็นด โคลเซอร์ ] แอ็นด)
Hold me tight to your body
(โฮลด มี ไทท ทู ยุร บอดอิ)
I wanna feel you [I wanna feel you too], I wanna feel you near
(ไอ วอนนา ฟีล ยู [ ไอ วอนนา ฟีล ยู ทู ] , ไอ วอนนา ฟีล ยู เนีย)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Whine up, whine up, whine up, oye!
(ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , โอย!)
Whine up, whine up, whine up, oye!
(ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , โอย!)
Whine up, whine up, whine up, oye!
(ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , โอย!)
Whine up, whine up, whine up, oye!
(ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , โอย!)

[Elephant Man]
([ เอลอิแฟ็นท แม็น ])
Right here
(ไรท เฮียร)
Whine up your body, bring it to me right here
(ฮไวน อัพ ยุร บอดอิ , บริง อิท ทู มี ไรท เฮียร)
She’s got the finest body I fear
(ชี ก็อท เดอะ ไฟเนทส์ บอดอิ ไอ เฟีย)
Shake your booty off
(เฌค ยุร บูทิ ออฟฟ)
Shake it off in high gear
(เฌค อิท ออฟฟ อิน ไฮ เกีย)
And she runs her fingers through my hair
(แอ็นด ชี รัน เฮอ ฟีงเกอะ ธรู ไม แฮ)
And all the black mons got white fear
(แอ็นด ออล เดอะ บแล็ค มอง ก็อท ฮไวท เฟีย)
And she shakes her booty right here
(แอ็นด ชี เฌค เฮอ บูทิ ไรท เฮียร)
Mow pump up the volume right here
(โม พัมพ อัพ เดอะ ฝอลยุม ไรท เฮียร)

[Woah Woah Woah]
([ ว้าว ว้าว ว้าว ])
It’s rising
(อิทซ ไรสอิง)
[Woah Woah Woah]
([ ว้าว ว้าว ว้าว ])
Give me the whine now
(กิฝ มี เดอะ ฮไวน เนา)

C’mon!
(ซีมอน !)

[Chorus: 3x]
([ โครัซ : 3x ])
Whine up, whine up, whine up, oye!
(ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , โอย!)
Whine up, whine up, whine up, oye!
(ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , โอย!)
Whine up, whine up, whine up, oye!
(ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , โอย!)
Whine up, whine up, whine up, oye!
(ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , ฮไวน อัพ , โอย!)

Lo cuero, toca los cueros
(โล คูเอโร, ทอคคาโรซคูเอโร)
Loca e que ta!!
(โลเค อี ครีทา ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whine up คำอ่านไทย Kat DeLuna feat Elephant Man, Ivy Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น