เนื้อเพลง Got My Mind Set on You คำอ่านไทย George Harrison

I got my mind set on you
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ เซ็ท ออน ยู)
I got my mind set on you
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ เซ็ท ออน ยู)
I got my mind set on you
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ เซ็ท ออน ยู)
I got my mind set on you
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ เซ็ท ออน ยู)

But it’s gonna take money
(บั๊ท อิทซ กอนนะ เท้ค มั๊นนี่)
A whole lotta spending money
(อะ โฮล ลอทดา ซเพ็นดิง มั๊นนี่)
It’s gonne take plenty of money
(อิทซ กอนน เท้ค เพล๊นที่ อ็อฝ มั๊นนี่)
To do it right child
(ทู ดู อิท ไร๊ท ชายลํดํ)

It’s gonna take time
(อิทซ กอนนะ เท้ค ไทม์)
A whole lot of precious time
(อะ โฮล ล็อท อ็อฝ พรีเชี๊ยส ไทม์)
It’s gonna take patience and time, ummm
(อิทซ กอนนะ เท้ค เพเฌ็นซ แอนด์ ไทม์ , อืม)
To do it, to do it, to do it, to do it, to do it,
(ทู ดู อิท , ทู ดู อิท , ทู ดู อิท , ทู ดู อิท , ทู ดู อิท ,)
To do it right child
(ทู ดู อิท ไร๊ท ชายลํดํ)

I got my mind set on you
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ เซ็ท ออน ยู)
I got my mind set on you
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ เซ็ท ออน ยู)
I got my mind set on you
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ เซ็ท ออน ยู)
I got my mind set on you
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ เซ็ท ออน ยู)

And this time I know it’s for real
(แอนด์ ดิส ไทม์ ไอ โนว์ อิทซ ฟอร์ เรียล)
The feelings that I feel
(เดอะ ฟีลอิง แดท ไอ ฟีล)
I know if I put my mind to it
(ไอ โนว์ อิ๊ฟ ฟาย พุท มาย ไมนด์ ทู อิท)
I know that I really can do it
(ไอ โนว์ แดท ไอ ริแอ็ลลิ แคน ดู อิท)

I got my mind set on you
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ เซ็ท ออน ยู)
Set on you
(เซ็ท ออน ยู)
I got my mind set on you
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ เซ็ท ออน ยู)
Set on you
(เซ็ท ออน ยู)

But it’s gonna take money
(บั๊ท อิทซ กอนนะ เท้ค มั๊นนี่)
A whole lotta spending money
(อะ โฮล ลอทดา ซเพ็นดิง มั๊นนี่)
It’s gonna take plenty of money
(อิทซ กอนนะ เท้ค เพล๊นที่ อ็อฝ มั๊นนี่)
To do it right child
(ทู ดู อิท ไร๊ท ชายลํดํ)

It’s gonna take time
(อิทซ กอนนะ เท้ค ไทม์)
A whole lot of precious time
(อะ โฮล ล็อท อ็อฝ พรีเชี๊ยส ไทม์)
It’s gonna take patience and time, ummm
(อิทซ กอนนะ เท้ค เพเฌ็นซ แอนด์ ไทม์ , อืม)
To do it, to do it, to do it, to do it, to do it,
(ทู ดู อิท , ทู ดู อิท , ทู ดู อิท , ทู ดู อิท , ทู ดู อิท ,)
To do it right child
(ทู ดู อิท ไร๊ท ชายลํดํ)

I got my mind set on you
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ เซ็ท ออน ยู)
I got my mind set on you
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ เซ็ท ออน ยู)
I got my mind set on you
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ เซ็ท ออน ยู)
I got my mind set on you
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ เซ็ท ออน ยู)

And this time I know it’s for real
(แอนด์ ดิส ไทม์ ไอ โนว์ อิทซ ฟอร์ เรียล)
The feelings that I feel
(เดอะ ฟีลอิง แดท ไอ ฟีล)
I know if I put my mind to it
(ไอ โนว์ อิ๊ฟ ฟาย พุท มาย ไมนด์ ทู อิท)
I know that I really can do it
(ไอ โนว์ แดท ไอ ริแอ็ลลิ แคน ดู อิท)

But it’s gonna take money
(บั๊ท อิทซ กอนนะ เท้ค มั๊นนี่)
A whole lotta spending money
(อะ โฮล ลอทดา ซเพ็นดิง มั๊นนี่)
It’s gonna take plenty of money
(อิทซ กอนนะ เท้ค เพล๊นที่ อ็อฝ มั๊นนี่)
To do it right child
(ทู ดู อิท ไร๊ท ชายลํดํ)

It’s gonna take time
(อิทซ กอนนะ เท้ค ไทม์)
A whole lot of precious time
(อะ โฮล ล็อท อ็อฝ พรีเชี๊ยส ไทม์)
It’s gonna take patience and time, ummm
(อิทซ กอนนะ เท้ค เพเฌ็นซ แอนด์ ไทม์ , อืม)
To do it, to do it, to do it, to do it, to do it,
(ทู ดู อิท , ทู ดู อิท , ทู ดู อิท , ทู ดู อิท , ทู ดู อิท ,)
To do it right
(ทู ดู อิท ไร๊ท)

Set on you
(เซ็ท ออน ยู)
Set on you
(เซ็ท ออน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Got My Mind Set on You คำอ่านไทย George Harrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น