เนื้อเพลง Rubber Band Man คำอ่านไทย T.I.

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
[Ay, who i be?]
([ ไอ , ฮู ไอ บี ])
Rubber band man
(รั๊บเบ่อร์ แบนด์ แมน)
Wild as the Taliban
(ไวลด์ แอส เดอะ Taliban)
9 in my right
(9 อิน มาย ไร๊ท)
45 in my other hand.
(45 อิน มาย อ๊อเธ่อร์ แฮนด์)
[who i’m is?]
([ ฮู แอม อีส ])
Call me trouble man
(คอลลํ มี ทรั๊บเบิ้ล แมน)
always in trouble man
(ออลเว ซิน ทรั๊บเบิ้ล แมน)
worth a couple hundred grand
(เวิร์ธ อะ คั๊พเพิ่ล ฮั๊นเดร็ด แกรนด์)
chevys, all colors man
(เชฝวี่ , ออล คัลเออะ แมน)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Rubber band man
(รั๊บเบ่อร์ แบนด์ แมน)
like a one man band
(ไล๊ค เก วัน แมน แบนด์)
treat these n*ggas like the Apollo
(ทรี๊ท ฑิส เอ็น *ggas ไล๊ค ดิ apollo)
and i’m the sandman.
(แอนด์ แอม เดอะ แซ๊ดแมน)
Tote a hundred grand
(Tote อะ ฮั๊นเดร็ด แกรนด์)
Canon in the waistband
(แคนยัน อิน เดอะ waistband)
Looking fo a sweet lick?
(ลุคอิง โฟ อะ สวี้ท ลิค)
Well this is the wrong place man.
(เวลล ดิส ซิส เดอะ รอง เพลส แมน)
Seven time felon, what i care about a case man?
(เซเฝ่น ไทม์ เฟลอัน , ว๊อท ไอ แคร์ อะเบ๊าท ดา เค๊ส แมน)
I’m campaigning to bury the hate,
(แอม campaignings ทู เบ๊อรี่ เดอะ เฮท ,)
so say ya grace man.
(โซ เซย์ ยา เกร๊ซ แมน)
Ay, I don’t talk behind a n*gga back
(ไอ , ไอ ด้อนท์ ท๊อล์ค บีฮายน์ อะ เอ็น *gga แบ็ค)
I say it in his face.
(ไอ เซย์ อิท อิน ฮิส เฟซ)
I’m a thoroughbred n*gga.
(แอม มา โตโรเบด เอ็น *gga)
I don’t fake and i don’t hate.
(ไอ ด้อนท์ เฟ้ค แอนด์ ดาย ด้อนท์ เฮท)
Check my resume n*gga.
(เช็ค มาย รีซูม เอ็น *gga)
My record’s impeccable
(มาย เร๊คขอร์ด อิมเพคคะบล)
Anywhere in the A n*gga
(เอนอิฮแว อิน ดิ อะ เอ็น *gga)
how TIP is highly respectable.
(ฮาว ทิพ อีส ไฮลิ respectable)
And the MIA n*gga
(แอนด์ เดอะ มีเอ เอ็น *gga)
I’m tryna keep it professional
(แอม ทายนา คี๊พ อิท โปรเฟ๊สชั่นน่อล)
Cause all this tongue rastling.
(ค๊อส ออล ดิส ทั๊ง rastlings)
finna have me snappin, i’m tellin you.
(ฟินนา แฮ็ฝ มี สเนปพิน , แอม เทลลิน ยู)
From the bottom of tha Duval,
(ฟรอม เดอะ บ๊อทท่อม อ็อฝ ท่า Duval ,)
Cakalacky to New York
(Cakalacky ทู นิว ยอค)
and everybody showin me love
(แอนด์ เอวี่บอดี้ โชว์วิน มี ลัฝ)
that’s one to you all.
(แด้ท วัน ทู ยู ออล)
Yeah, to all my Florida n*ggas, my Cakalacky n*ggas
(เย่ , ทู ออล มาย ฟอรีดา เอ็น *ggas , มาย Cakalacky เอ็น *ggas)
my LA n*ggas
(มาย ลา เอ็น *ggas)

[Chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Call me trouble man
(คอลลํ มี ทรั๊บเบิ้ล แมน)
Stayed in some trouble man
(สเทย์ อิน ซัม ทรั๊บเบิ้ล แมน)
Some n*ggas still hatin on shawty
(ซัม เอ็น *ggas สทิลล แฮดดิน ออน ชาวดี้)
so they some s*ckas man.
(โซ เด ซัม เอส *ckas แมน)
Got a couple fans
(ก็อท ดา คั๊พเพิ่ล แฟน)
that love to do nothing other than
(แดท ลัฝ ทู ดู นัธอิง อ๊อเธ่อร์ แฑ็น)
lick, s*ck, show no respect
(ลิค , เอส *ck , โชว์ โน เรสเพ๊คท)
but still i love em man.
(บั๊ท สทิลล ไอ ลัฝ เอ็ม แมน)
Dig it, lil pimpin got the mind and the muscle
(ดีกกํ อิท , ลิล พิมปิน ก็อท เดอะ ไมนด์ แอนด์ เดอะ มั๊สเคิ่ล)
Stay down on his grind
(สเทย์ เดาน ออน ฮิส ไกรนด)
Put the crown on the hustle
(พุท เดอะ คราวน์ ออน เดอะ เฮสเซล)
Ay, I could show ya how to juggle anything
(ไอ , ไอ เคิด โชว์ ยา ฮาว ทู จักกล เอนอิธิง)
and make it double.
(แอนด์ เม้ค อิท ดั๊บเบิ้ล)
Weed, blow, real estate, liquor sto
(วี , โบลว์ , เรียล เอสเทท , ลิ๊เคว่อร สโต)
wit no trouble.
(วิท โน ทรั๊บเบิ้ล)
Young cats is playin today
(ยัง แค๊ท ซิส เพลย์ยิน ทูเดย์)
Marvin Gaye of my time.
(มาร์วิน เก๋ อ็อฝ มาย ไทม์)
Tryna stay alive
(ทายนา สเทย์ อะไล๊ฝ)
Livin how i say in my rhymes.
(ลีฝอิน ฮาว ไอ เซย์ อิน มาย ไรม)
My cousin used to tell me
(มาย เค๊าซิน ยู๊ส ทู เทลล มี)
take this sh*t a day at a time.
(เท้ค ดิส ฌะ *ที ดา เดย์ แอ็ท ดา ไทม์)
and told me Friday, died Sunday
(แอนด์ โทลด มี ฟไรดิ , ดาย ซันดิ)
We a day in the ground.
(วี อะ เดย์ อิน เดอะ กราวนด์)
I still smile cuz somehow
(ไอ สทิลล สไมล์ คัซ ซัมฮาว)
I know he seeing me now
(ไอ โนว์ ฮี ซีอิง มี นาว)
and so i’m doing all my shows
(แอนด์ โซ แอม ดูอิง ออล มาย โชว์)
just like he in the crowd.
(จั๊สท ไล๊ค ฮี อิน เดอะ คราวดํ)
Ay, tho ya lightas up for my cousin Toot,
(ไอ , โฑ ยา lightas อั๊พ ฟอร์ มาย เค๊าซิน ทูท ,)
Aaliyah, Left Eye and Jam Master Jay.
(แอลรีแยซ , เล๊ฟท อาย แอนด์ แจม ม๊าสเต้อร์ เจ)

[Chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

[Verse 3:]
([ เฝิซ 3 : ])
Grand Hustle man
(แกรนด์ เฮสเซล แมน)
Mo hustles than hustle man.
(โม เฮสเซล แฑ็น เฮสเซล แมน)
But why the rubber band?
(บั๊ท วาย เดอะ รั๊บเบ่อร์ แบนด์)
It representin the struggle man.
(อิท เรพพรีเซนทิน เดอะ สทรั๊กเกิ้ล แมน)
My folk gon trap
(มาย โฟล้ค ก็อน แถร๊บ)
until they come up wit another plan
(อันทิล เด คัม อั๊พ วิท อะน๊าเทร่อร์ แพลน)
Stack and crumble bread
(ซแท็ค แอนด์ แคมเบิล เบร้ด)
to get theyself off they mama land.
(ทู เก็ท เดย์เซฟ ออฟฟ เด มามะ แลนด์)
Gangstas who been servin
(แก๊งซดา ฮู บีน เซิฝวิน)
since you was doing the runnin man.
(ซิ๊นซ ยู วอส ดูอิง เดอะ รูนนิน แมน)
Went down, did 10
(เว็นท เดาน , ดิด 10)
back round and rich again.
(แบ็ค ราวนด แอนด์ ริ๊ช อะเกน)
That’s why i’m young
(แด้ท วาย แอม ยัง)
wit the soul of a old man
(วิท เดอะ โซล อ็อฝ อะ โอลด์ แมน)
I’m shell shocked, get shot
(แอม เชลล์ ช๊อค , เก็ท ฌ็อท)
slow ya roll man.
(สโลว์ ยา โรลล แมน)
Still ride around
(สทิลล ไรด์ อะราวนฺดฺ)
with the glock on patrol man.
(วิธ เดอะ คล็อก ออน แพ๊ทโทรล แมน)
I ain’t robbing,
(ไอ เอน robbings ,)
I’m just lookin for that dro man.
(แอม จั๊สท ลุคกิน ฟอร์ แดท ดีโร แมน)
For ma n*ggas slangin blow, pimpin hos
(ฟอร์ มา เอ็น *ggas สแลงงิน โบลว์ , พิมปิน โฮซ)
Rollin vogues, 24s.
(โรลลิน โผก , 24s)
Let these other n*ggas know.
(เล็ท ฑิส อ๊อเธ่อร์ เอ็น *ggas โนว์)

[Chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rubber Band Man คำอ่านไทย T.I.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น