เนื้อเพลง To Hell We Ride คำอ่านไทย Lostprophets

Well Allright…
(เวลล ไรทโอ)

With you its never good enough, because you want the stuff that could change your future…
(วิธ ยู อิทซ เน๊เฝ่อร์ กู๊ด อีน๊าฟ , บิคอส ยู ว้อนท เดอะ สทั๊ฟฟ แดท เคิด เช้งจํ ยุร ฟิ๊วเช่อร์)
Your lifes amongst a sea of chance and the more you dance it just gets you sinking deeper…
(ยุร ไล๊ฟ อะมังซท ดา ซี อ็อฝ แช้นซํ แอนด์ เดอะ โม ยู แด๊นซ์ อิท จั๊สท เก็ท ยู ซีงคิง ดิพเพอ)

Its ok dont apologise,
(อิทซ โอเค ด้อนท์ อพอโรไจซ์ ,)
You dont know what your striving for,
(ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยุร strivings ฟอร์ ,)
You never seem to try.
(ยู เน๊เฝ่อร์ ซีม ทู ธราย)
Its too early, go live your life,
(อิทซ ทู เอ๊อรํลี่ , โก ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ ,)
Keep on moving, its time to….
(คี๊พ ออน มูฝอิง , อิทซ ไทม์ ทู)
Ride, Ride, Ride,
(ไรด์ , ไรด์ , ไรด์ ,)
Now its time to…
(นาว อิทซ ไทม์ ทู)
Ride, Ride, Ride,
(ไรด์ , ไรด์ , ไรด์ ,)

Everything seems tempting, But nothing comes for free…
(เอ๊วี่ติง ซีม เทมทิง , บั๊ท นัธอิง คัม ฟอร์ ฟรี)
I often wonder how you drive, when the roads too dark to see…
(ไอ อ๊อฟเฟ่น วั๊นเด้อร ฮาว ยู ไดร๊ฝ , เว็น เดอะ โร้ด ทู ด๊าร์ค ทู ซี)

Its too early, its time to….
(อิทซ ทู เอ๊อรํลี่ , อิทซ ไทม์ ทู)
Ride, Ride, Ride
(ไรด์ , ไรด์ , ไรด์)

Relight the fire, to watch it burn, but when it comes your turn, all thats left is embers…
(Relight เดอะ ไฟเออะร , ทู ว๊อทช อิท เบิร์น , บั๊ท เว็น หนิด คัม ยุร เทิร์น , ออล แด้ท เล๊ฟท อีส เอมเบิส)
You Ran this race with no real heart, your right back at the start, you’d already lost it…
(ยู แร็น ดิส เร้ซ วิธ โน เรียล ฮาร์ท , ยุร ไร๊ท แบ็ค แกท เดอะ สท๊าร์ท , ยูต ออลเร๊ดี้ ล็อซท ดิธ)

Its ok dont apologise,
(อิทซ โอเค ด้อนท์ อพอโรไจซ์ ,)
You dont know what your striving for,
(ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยุร strivings ฟอร์ ,)
You never seem to try.
(ยู เน๊เฝ่อร์ ซีม ทู ธราย)
Its too early, go live your life,
(อิทซ ทู เอ๊อรํลี่ , โก ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ ,)
Keep on moving, its time to….
(คี๊พ ออน มูฝอิง , อิทซ ไทม์ ทู)
Ride, Ride, Ride,
(ไรด์ , ไรด์ , ไรด์ ,)
Now its time to…
(นาว อิทซ ไทม์ ทู)
Ride, Ride, Ride,
(ไรด์ , ไรด์ , ไรด์ ,)

Everything seems tempting, But nothing comes for free…
(เอ๊วี่ติง ซีม เทมทิง , บั๊ท นัธอิง คัม ฟอร์ ฟรี)
I often wonder how you drive, when the roads too dark to see…
(ไอ อ๊อฟเฟ่น วั๊นเด้อร ฮาว ยู ไดร๊ฝ , เว็น เดอะ โร้ด ทู ด๊าร์ค ทู ซี)

Its too early, its time to….
(อิทซ ทู เอ๊อรํลี่ , อิทซ ไทม์ ทู)
Ride, Ride, Ride
(ไรด์ , ไรด์ , ไรด์)

Everything feels tempting, you dont know who to be…
(เอ๊วี่ติง ฟีล เทมทิง , ยู ด้อนท์ โนว์ ฮู ทู บี)
I often wonder how you feel, when your lieing next to me…
(ไอ อ๊อฟเฟ่น วั๊นเด้อร ฮาว ยู ฟีล , เว็น ยุร ลายอิง เน๊กซท ทู มี)

Its too early, its time to….
(อิทซ ทู เอ๊อรํลี่ , อิทซ ไทม์ ทู)

Yeah, Yeah, Yeah,
(เย่ , เย่ , เย่ ,)
Its all road,
(อิทซ ซอร์ โร้ด ,)
Yeah, Yeah, Yeah,
(เย่ , เย่ , เย่ ,)
After all ive said
(แอ๊ฟเท่อร ออล แอฝ เซ็ด)
Yeah, Yeah, Yeah,
(เย่ , เย่ , เย่ ,)
No way to turn…
(โน เวย์ ทู เทิร์น)

Now is not enough, Now is not enough, Now is not enough,
(นาว อีส น็อท อีน๊าฟ , นาว อีส น็อท อีน๊าฟ , นาว อีส น็อท อีน๊าฟ ,)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง To Hell We Ride คำอ่านไทย Lostprophets

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น