เนื้อเพลง Do You Think It’s Alright คำอ่านไทย The Who

Mother:
(ม๊าเธ่อร์ :)

Do you think it’s alright,
(ดู ยู ทริ๊งค อิทซ ออลไร๊ท ,)
To leave the boy with Uncle Ernie?
(ทู ลี๊ฝ เดอะ บอย วิธ อั๊งเคิ่ล Ernie)
Do you think it’s alright;
(ดู ยู ทริ๊งค อิทซ ออลไร๊ท 😉
He’s had a few too many tonight!
(อีส แฮ็ด อะ ฟิว ทู เมนอิ ทูไน๊ท !)
D’you think it’s alright?
(ดายอู ทริ๊งค อิทซ ออลไร๊ท)

Father:
(ฟ๊าเท่อร :)

I think it’s alright, yes I think it’s alright.
(ไอ ทริ๊งค อิทซ ออลไร๊ท , เย็ซ ซาย ทริ๊งค อิทซ ออลไร๊ท)

Fiddle About
(ฟิดเดล อะเบ๊าท)

Uncle Ernie:
(อั๊งเคิ่ล Ernie :)

I’m your wicked Uncle Ernie
(แอม ยุร วิค อั๊งเคิ่ล Ernie)
I’m glad you won’t see or hear me
(แอม แกล๊ด ยู ว็อนท ซี ออ เฮียร มี)
As I fiddle about
(แอส ซาย ฟิดเดล อะเบ๊าท)
Fiddle about
(ฟิดเดล อะเบ๊าท)
Fiddle about !
(ฟิดเดล อะเบ๊าท !)

Your mother left me here to mind you
(ยุร ม๊าเธ่อร์ เล๊ฟท มี เฮียร ทู ไมนด์ ยู)
Now I’m doing what I want to
(นาว แอม ดูอิง ว๊อท ไอ ว้อนท ทู)
Fiddling about
(Fiddlings อะเบ๊าท)
Fiddling about
(Fiddlings อะเบ๊าท)
Fiddle about!
(ฟิดเดล อะเบ๊าท !)

Down with the bedclothes
(เดาน วิธ เดอะ bedclothes)
Up with the nightshirt!
(อั๊พ วิธ เดอะ nightshirt !)
Fiddle about
(ฟิดเดล อะเบ๊าท)
Fiddle about
(ฟิดเดล อะเบ๊าท)
Fiddle about !
(ฟิดเดล อะเบ๊าท !)

You won’t shout as I fiddle about
(ยู ว็อนท เช๊าท แอส ซาย ฟิดเดล อะเบ๊าท)
Fiddle about
(ฟิดเดล อะเบ๊าท)
Fiddle about
(ฟิดเดล อะเบ๊าท)
Fiddle about !
(ฟิดเดล อะเบ๊าท !)
Fiddle, fiddle, fiddle.
(ฟิดเดล , ฟิดเดล , ฟิดเดล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do You Think It’s Alright คำอ่านไทย The Who

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น