เนื้อเพลง Baby It’s The Weekend คำอ่านไทย Blazin’ Squad

yo, yo, lets go
(โย , โย , เล็ท โก)
now its Friday I’ve been waiting I’ve spent all week working nine 2 five
(นาว อิทซ ฟไรดิ แอฝ บีน เวททิง แอฝ ซเพ็นท ดอร์ วี๊ค เวิคกิง ไนน 2 ไฟฝ)
I call my ladies who call their fellas so we can all meet up after dark
(ไอ คอลลํ มาย เลดิส ฮู คอลลํ แดร์ เฟลลา โซ วี แคน ออล มี๊ท อั๊พ แอ๊ฟเท่อร ด๊าร์ค)
tonite I wanna ave some fun girl
(ทูไนท์ ไอ วอนนา อาเฝ ซัม ฟัน เกิร์ล)
tonite I wanna party all nite long
(ทูไนท์ ไอ วอนนา พ๊าร์ที่ ออล ไนท์ ลอง)
I wanna see you sweat and maybe get some
(ไอ วอนนา ซี ยู สเว็ท แอนด์ เมบี เก็ท ซัม)
clap your hands, shake your ass, lose yourself, cos baby its the weekend
(คแล็พ ยุร แฮนด์ , เช้ค ยุร อาซ , ลู้ส ยุรเซลฟ , คอซ เบ๊บี้ อิทซ เดอะ วี๊คเกน)
grab your man, fill ur glass get your dance on
(แกร๊บ ยุร แมน , ฟิลล ur กล๊าสส เก็ท ยุร แด๊นซ์ ออน)
baby its the weekend
(เบ๊บี้ อิทซ เดอะ วี๊คเกน)
work your body to the left with me then
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ทู เดอะ เล๊ฟท วิธ มี เด็น)
slide your body to the right with me
(สไล๊ด ยุร บ๊อดี้ ทู เดอะ ไร๊ท วิธ มี)
baby clap your hands, shake your ass, lose urself
(เบ๊บี้ คแล็พ ยุร แฮนด์ , เช้ค ยุร อาซ , ลู้ส urself)
cos baby its the weekend
(คอซ เบ๊บี้ อิทซ เดอะ วี๊คเกน)
no buts or maybes baby
(โน บั๊ท ออ เมบี เบ๊บี้)
I just like tight b*tts on ladies
(ไอ จั๊สท ไล๊ค ไท๊ท บี *tts ออน เลดิส)
who play rough 4 ages and nuff love
(ฮู เพลย์ รั๊ฟ 4 เอจ แซน นัฟ ลัฝ)
comes in stages
(คัม ซิน สเท๊จ)
thats the way it is
(แด้ท เดอะ เวย์ อิท อีส)
iced out feel the blitz
(ไอ๊ซ์ เอ๊าท ฟีล เดอะ บลิทซ)
blacked out be me whips
(แบล๊ค เอ๊าท บี มี ฮวิพ)
outside where the chicks inside with the click
(เอ๊าทไซ้ด แวร์ เดอะ ชิค อิ๊นไซด์ วิธ เดอะ คลิ๊ก)
me and shorty sip then shortly after we’ll meet
(มี แอนด์ ชอร์ทดิง ซิพ เด็น ฌอทลิ แอ๊ฟเท่อร เวลล มี๊ท)
after all its the week’s end nightfall
(แอ๊ฟเท่อร ออล อิทซ เดอะ วี๊ค เอ็นด ไนท์ฟอร์)
im creeping baby girl reachin so mayb i”ll just leap in
(แอม ครีพปิ้ง เบ๊บี้ เกิร์ล รีชชิน โซ mayb แอล จั๊สท ลี๊พ อิน)
clap ur hands, shake ur ass, lose urself,cos baby its the weekend
(คแล็พ ur แฮนด์ , เช้ค ur อาซ , ลู้ส urself , คอซ เบ๊บี้ อิทซ เดอะ วี๊คเกน)
grab ur man, fill ur glass get ur dance on
(แกร๊บ ur แมน , ฟิลล ur กล๊าสส เก็ท ur แด๊นซ์ ออน)
baby its the weekend
(เบ๊บี้ อิทซ เดอะ วี๊คเกน)
work ur body 2 the left with me then
(เวิ๊ร์ค ur บ๊อดี้ 2 เดอะ เล๊ฟท วิธ มี เด็น)
slide ur body 2 the right with me
(สไล๊ด ur บ๊อดี้ 2 เดอะ ไร๊ท วิธ มี)
baby clap ur hands, shake ur ass, lose urself
(เบ๊บี้ คแล็พ ur แฮนด์ , เช้ค ur อาซ , ลู้ส urself)
cos baby its the weekend
(คอซ เบ๊บี้ อิทซ เดอะ วี๊คเกน)
2nite I wanna ave sum fun girl
(2nite ไอ วอนนา อาเฝ ซัม ฟัน เกิร์ล)
you no I keep it real but I’ve still got time 4 my peeps
(ยู โน ไอ คี๊พ อิท เรียล บั๊ท แอฝ สทิลล ก็อท ไทม์ 4 มาย พีพ)
my eyes never shut the boy that never sleeps
(มาย อาย เน๊เฝ่อร์ ชั๊ท เดอะ บอย แดท เน๊เฝ่อร์ สลี๊พ)
I no the man’s still be hatin but the ladies
(ไอ โน เดอะ แมน สทิลล บี แฮดดิน บั๊ท เดอะ เลดิส)
still craving but u’ll always no wen reepa’s in the club
(สทิลล เครวิง บั๊ท ull ออลเว โน wen reepas ซิน เดอะ คลับ)
its raining im made and I ave it all these women always seem 2 be down 4 the loving to me its usual, its nothing
(อิทซ เรนนิง แอม เมด แอนด์ ดาย อาเฝ อิท ดอร์ ฑิส วีมเอิน ออลเว ซีม 2 บี เดาน 4 เดอะ ลัฝอิง ทู มี อิทซ ยูฉวล , อิทซ นัธอิง)
clap ur hands, shake ur ass, lose urself, cos baby its the weekend
(คแล็พ ur แฮนด์ , เช้ค ur อาซ , ลู้ส urself , คอซ เบ๊บี้ อิทซ เดอะ วี๊คเกน)
grab ur man ,fill ur glass get ur dance on
(แกร๊บ ur แมน , ฟิลล ur กล๊าสส เก็ท ur แด๊นซ์ ออน)
baby its the weekend
(เบ๊บี้ อิทซ เดอะ วี๊คเกน)
work ur body 2 the left with me then
(เวิ๊ร์ค ur บ๊อดี้ 2 เดอะ เล๊ฟท วิธ มี เด็น)
slide ur body 2 the right with me
(สไล๊ด ur บ๊อดี้ 2 เดอะ ไร๊ท วิธ มี)
baby clap ur hands, shake ur ass,lose urself
(เบ๊บี้ คแล็พ ur แฮนด์ , เช้ค ur อาซ , ลู้ส urself)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby It’s The Weekend คำอ่านไทย Blazin’ Squad

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น