เนื้อเพลง Stay True คำอ่านไทย 2Pac

[Tupac]
([ ทูแปค ])

Yah n*gga, Drop the top on your muthaf*ckin ride
(ยา เอ็น *gga , ดรอพ เดอะ ท๊อพ ออน ยุร muthaf*ckin ไรด์)
This how we do it on the west coast BAABBBY
(ดิส ฮาว วี ดู อิท ออน เดอะ เว๊สท โค้สท BAABBBY)

Rollin’ down the Four O Five
(โรลลิน เดาน เดอะ โฟ โอ ไฟฝ)
Gettin’ high
(เกดดิน ไฮฮ)
White boys done wrecked their sh*t
(ไว๊ท บอย ดัน เร๊ค แดร์ ฌะ *ที)
Tryin to check my ride
(ทายอิน ทู เช็ค มาย ไรด์)
I ain’t being bootsy
(ไอ เอน บีอิง bootsy)
Crusin’ in a Six-o Impala
(คู้ซิน อิน อะ ซิกซ์ โอ อิมพาร่า)
Drivin’ like I’m in a Hooptee
(ดรายวิน ไล๊ค แอม อิน อะ Hooptee)
car full of ballin’ caps
(คารํ ฟูล อ็อฝ บอลลิน แค๊พ)
keep yo hand on the strap
(คี๊พ โย แฮนด์ ออน เดอะ ซทแร็พ)
and take all the craps
(แอนด์ เท้ค ออล เดอะ แครพ)
N*ggas know my steel-lo
(เอ็น *ggas โนว์ มาย สทีล โล)
all legit
(ออล เลจิท)
but I’m drapped
(บั๊ท แอม drapped)
like a n*gga movin’ kilo
(ไล๊ค เก เอ็น *gga มูฝวิน คีลโอะ)
Sh*t don’t stop
(ฌะ *ที ด้อนท์ สท๊อพ)
cuz i can make that ass drop
(คัซ ไอ แคน เม้ค แดท อาซ ดรอพ)
make the front pop
(เม้ค เดอะ ฟร๊อนท พ็อพ)
And Hit the three wheel motion
(แอนด์ ฮิท เดอะ ทรี วีล โมฌัน)
All Day
(ออล เดย์)
Hit the freeway
(ฮิท เดอะ ฟรีเวย์)
take it easy, uhh
(เท้ค อิท อีสอิ , อา)
Let’s slide
(เล็ท สไล๊ด)
And pick-up some hoochies
(แอนด์ พิค อั๊พ ซัม ฮูชีด)
ride
(ไรด์)
right back to the movies
(ไร๊ท แบ็ค ทู เดอะ มูวี่)
High
(ไฮฮ)
talking back to the screen drinkin’ liquor
(ทอคอิง แบ็ค ทู เดอะ สครีน ดริงคิน ลิ๊เคว่อร)
Havin’ big dreams of gettin’ richer
(เฮฝวิน บิ๊ก ดรีม อ็อฝ เกดดิน รีเชอ)
I’m livin that
(แอม ลีฝอิน แดท)

[Chorus [4x] [Tupac]]
([ ค๊อรัส [ 4x ] [ ทูแปค ] ])

Thug Life, y’all know the rules
(ธัก ไล๊ฟ , ยอล โนว์ เดอะ รูล)
gotta do whatcha gotta do [Stay True]
(กอททะ ดู วอทชา กอททะ ดู [ สเทย์ ทรู ])

Big Stretch represent the real n*gga
(บิ๊ก สเทร๊ทช รีเพรสเซ่นท เดอะ เรียล เอ็น *gga)
flex, Live squad and this mutha f*cker catch wreck
(ฟเล็คซ , ไล้ฝ ซคว็อด แอนด์ ดิส มาตดา เอฟ *cker แค็ทช เร๊ค)

[Stretch]
([ สเทร๊ทช ])
Thug Life
(ธัก ไล๊ฟ)
sharp as a roughneck
(ชาร์พ แอส ซา roughneck)
Shakin’ the dice, we roll long, ain’t nothin’ nice
(เชคกิน เดอะ ไดซ , วี โรลล ลอง , เอน นอทติน ไน๊ซ์)
so the vice wanna follow us around [raize up]
(โซ เดอะ ไฝซ วอนนา ฟ๊อลโล่ว อัซ อะราวนฺดฺ [ raize อั๊พ ])
Got ’em runnin’ as we clown thru the town [blaze up]
(ก็อท เอ็ม รูนนิน แอส วี คลาวนํ ธรู เดอะ ทาวน์ [ เบลซ อั๊พ ])
Another one, had to throw another gun
(อะน๊าเทร่อร์ วัน , แฮ็ด ทู โธรว์ อะน๊าเทร่อร์ กัน)
Don’t need another case
(ด้อนท์ นี๊ด อะน๊าเทร่อร์ เค๊ส)
you can see it on my face son
(ยู แคน ซี อิท ออน มาย เฟซ ซัน)
But I ain’t fallin’ yet
(บั๊ท ไอ เอน แฟลลิน เย๊ท)
And I gotta give a shout to where my ball is at
(แอนด์ ดาย กอททะ กี๊ฝ อะ เช๊าท ทู แวร์ มาย บอล อีส แอ็ท)

[Tupac]
([ ทูแปค ])

Mophreme Tell ’em why the hoes dream
(Mophreme เทลล เอ็ม วาย เดอะ โฮ ดรีม)
gettin high off a n*gga like a dope fiend
(เกดดิน ไฮฮ ออฟฟ อะ เอ็น *gga ไล๊ค เก โดพ ฟีนด)

[Mophreme]
([ Mophreme ])

Cuz I’m non-stop, and I’m always hustlin’
(คัซ แอม นอน สท๊อพ , แอนด์ แอม ออลเว ฮัสลิน)
twenty four seven, ain’t nothin buck
(ทเว้นที่ โฟ เซเฝ่น , เอน นอทติน บั๊ค)
but when a young G’s flippin keys for a livin’
(บั๊ท เว็น อะ ยัง จีส ฟริพพิน คีย์ ฟอร์ รา ลีฝอิน)
Try to make a mill off the time I’m givin’
(ธราย ทู เม้ค เก มิลล์ ออฟฟ เดอะ ไทม์ แอม กีฝอิน)
trippin’
(ทริพพิน)
mad
(แม้ด)
I’m crazy
(แอม คเรสิ)
Can’t nobody fade me
(แค็นท โนบอดี้ เฟด มี)
And I been goin’ insane lately
(แอนด์ ดาย บีน โกอิน อินเซน เลทลิ)
And everybody tryin ta hold me back
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ทายอิน ทา โฮลด์ มี แบ็ค)
I’m about to snap
(แอม อะเบ๊าท ทู ซแน็พ)
You better move back
(ยู เบ๊ทเท่อร์ มู๊ฝ แบ็ค)
You know I led a…..
(ยู โนว์ ไอ เล็ด อะ)

[Chorus [4x] [Tupac]]
([ ค๊อรัส [ 4x ] [ ทูแปค ] ])

Thug Life, y’all know the rules
(ธัก ไล๊ฟ , ยอล โนว์ เดอะ รูล)
gotta do whatcha gotta do [Stay True]
(กอททะ ดู วอทชา กอททะ ดู [ สเทย์ ทรู ])

Maaaannnn, I don’t worry about the Five-O
(Maaaannnn , ไอ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท เดอะ ไฟฝ โอ)
if they start,
(อิ๊ฟ เด สท๊าร์ท ,)
cuz it’s all about survival
(คัซ อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เซอะไฝฝแอ็ล)
Just stay smart
(จั๊สท สเทย์ สมาร์ท)
Keep your mind on your bank roll
(คี๊พ ยุร ไมนด์ ออน ยุร แบ๊งค โรลล)
always
(ออลเว)
stay ahead of these stank hos
(สเทย์ อะเฮด อ็อฝ ฑิส ซแท็งค โฮซ)
These days
(ฑิส เดย์)
It’s an all out rat race
(อิทซ แอน ออล เอ๊าท แร๊ท เร้ซ)
And look at MEEE just caught another cat case
(แอนด์ ลุ๊ค แกท MEEE จั๊สท คอท อะน๊าเทร่อร์ แค๊ท เค๊ส)
That makes three
(แดท เม้ค ทรี)
My laywers getting cash up the ass
(มาย laywers เกดดดิ้ง แค๊ช อั๊พ ดิ อาซ)
Don’t even ask
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น อาสคฺ)
Why I’m buck wild ?
(วาย แอม บั๊ค ไวลด์)
Don’t smile
(ด้อนท์ สไมล์)
don’t laugh
(ด้อนท์ ล๊าฟ)
To the young G’s comin up
(ทู เดอะ ยัง จีส คัมอิน อั๊พ)
peep game
(พีพ เกม)
Don’t let the money make you change
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ มั๊นนี่ เม้ค ยู เช้งจํ)
or act strange
(ออ แอ๊คท สเทร๊งจ)
Stay broke
(สเทย์ บโรค)
It’s all in together now
(อิทซ ซอร์ อิน ทูเก๊ทเธ่อร์ นาว)
Keep pumping loud
(คี๊พ พัมปิง เลาด)
till the crowd
(ทิลล์ เดอะ คราวดํ)
bring the top down
(บริง เดอะ ท๊อพ เดาน)
Is that Tupac Thug Life ?
(อีส แดท ทูแปค ธัก ไล๊ฟ)
Hell Yah
(เฮ็ลล ยา)
Try to dirty up my name
(ธราย ทู เดอทิ อั๊พ มาย เนม)
but it’s still here
(บั๊ท อิทซ สทิลล เฮียร)
which way do I turn ?
(วิช เวย์ ดู ไอ เทิร์น)
i’m strapped
(แอม สแตปชฺ)
Lost in the storm
(ล็อซท อิน เดอะ สทอร์ม)
I can’t turn back
(ไอ แค็นท เทิร์น แบ็ค)
with that…
(วิธ แดท)

[Chorus [4x] [Tupac]]
([ ค๊อรัส [ 4x ] [ ทูแปค ] ])

Thug Life, y’all know the rules
(ธัก ไล๊ฟ , ยอล โนว์ เดอะ รูล)
gotta do whatcha gotta do [Stay True]
(กอททะ ดู วอทชา กอททะ ดู [ สเทย์ ทรู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stay True คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น