เนื้อเพลง What’s Happening คำอ่านไทย Method Man feat Busta Rhymes

[Intro: Busta Rhymes [Method Man]]
([ อินโทร : บัสตร้า ไรม [ เม๊ธถอท แมน ] ])
Aiyo, Tical? [What up, fam?]
(ไอโย , ทิคอล [ ว๊อท อั๊พ , แฟม ])
You know Busta-Bust had to come see you, God, it’s good to see you, God
(ยู โนว์ บัสตร้า บัซท แฮ็ด ทู คัม ซี ยู , ก๊อด , อิทซ กู๊ด ทู ซี ยู , ก๊อด)
[Good too see you too, God]
([ กู๊ด ทู ซี ยู ทู , ก๊อด ])
Let’s take the streets for a little ride [Okay, we ridin’ high]
(เล็ท เท้ค เดอะ สทรีท ฟอร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล ไรด์ [ โอเค , วี ริดอิน ไฮฮ ])
Yeah, you better light your L, smoke your L
(เย่ , ยู เบ๊ทเท่อร์ ไล๊ท ยุร แอล , สโม๊ค ยุร แอล)
And just [kiss the sky]
(แอนด์ จั๊สท [ คิซ เดอะ สกาย ])
Huh! And if you ever disrespect the Bust or Meth [find their mentor]
(ฮู ! แอนด์ อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ ดิซริซเพคท เดอะ บัซท ออ เมตสฺ [ ไฟนด์ แดร์ เม๊นเต้อร์ ])
Yeah, I-I-I think the streets been lookin’ for this one for a long time
(เย่ , ไอ ไอ ไอ ทริ๊งค เดอะ สทรีท บีน ลุคกิน ฟอร์ ดิส วัน ฟอร์ รา ลอง ไทม์)
[Yeah, aiyo] Come on!
([ เย่ , ไอโย ] คัมมอน !)

[Method Man]
([ เม๊ธถอท แมน ])
I came to bring the pain, more hard to the brain
(ไอ เคม ทู บริง เดอะ เพน , โม ฮาร์ด ทู เดอะ เบรน)
Tical… I’m bustin’ that ass again
(ทิคอล แอม บัสติน แดท อาซ อะเกน)
I burn like acid rain, that acid slang
(ไอ เบิร์น ไล๊ค เอ๊สิด เรน , แดท เอ๊สิด ซแล็ง)
These n*ggaz try’nna see how I come ash again
(ฑิส เอ็น *ggaz ทายนา ซี ฮาว ไอ คัม แอช อะเกน)
Main and evident, I’m huntin’, yes, Meth for president
(เมน แอนด์ เอฝอิเด็นท , แอม ฮันติน , เย็ซ , เมตสฺ ฟอร์ เพร๊สซิเด้นท)
Be in hell with Dazel and George just for the hell of it
(บี อิน เฮ็ลล วิธ Dazel แอนด์ จอจ จั๊สท ฟอร์ เดอะ เฮ็ลล อ็อฝ อิท)
And I ain’t yellow kid, flows hot as kettle get
(แอนด์ ดาย เอน เย๊ลโล่ว คิด , โฟลว์ ฮอท แอส เคดเดว เก็ท)
Now if you ain’t f*ckin’ with that, you must be celibate
(นาว อิ๊ฟ ยู เอน เอฟ *ckin วิธ แดท , ยู มัสท์ บี เซลอิเบ็ท)
Spaz! Just a little, got a sack lookin’ fizzle
(สปาซ ! จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล , ก็อท ดา แซ๊ค ลุคกิน fizzle)
Little hash in the middle, where it at? In the middle, yup
(ลิ๊ทเทิ่ล แฮ็ช อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล , แวร์ อิท แอ็ท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล , ยัพ)
Mommy if you got a fat ass, make it jiggle, yup
(มอมมิ อิ๊ฟ ยู ก็อท ดา แฟท อาซ , เม้ค อิท จีกกล , ยัพ)
Put it in my next video shot by Little X
(พุท ดิธ อิน มาย เน๊กซท ฝีดอิโอ ฌ็อท บาย ลิ๊ทเทิ่ล เอ๊กซฺ)
And M-E-F gon’ work til their ain’t any left
(แอนด์ เอ็ม อี เอฟ ก็อน เวิ๊ร์ค ทิล แดร์ เอน เอ๊นี่ เล๊ฟท)
I’m tryin’ get what I’m worth and not a penny less
(แอม ทายอิน เก็ท ว๊อท แอม เวิร์ธ แอนด์ น็อท ดา เพนนี เลซ)
Think fast [come on] bank cash [come on]
(ทริ๊งค ฟาสท [ คัมมอน ] แบ๊งค แค๊ช [ คัมมอน ])
Everybody do it with your stank ass [just come on]
(เอวี่บอดี้ ดู อิท วิธ ยุร ซแท็งค อาซ [ จั๊สท คัมมอน ])

[Chorus: Method Man [Busta Rhymes]]
([ ค๊อรัส : เม๊ธถอท แมน [ บัสตร้า ไรม ] ])
Make you rob somebody [what?] grab somebody [what?]
(เม้ค ยู ร๊อบ ซัมบอดี้ [ ว๊อท ] แกร๊บ ซัมบอดี้ [ ว๊อท ])
Stomp somebody [what?] slap somebody [what?]
(สตอมพฺ ซัมบอดี้ [ ว๊อท ] ซแล็พ ซัมบอดี้ [ ว๊อท ])
Make you wanna step to the bar and sip Bacardi [what?]
(เม้ค ยู วอนนา สเท็พ ทู เดอะ บาร์ แอนด์ ซิพ เบคาดี [ ว๊อท ])
Wild out, spaz in the club, we in the party [what?]
(ไวลด์ เอ๊าท , สปาซ อิน เดอะ คลับ , วี อิน เดอะ พ๊าร์ที่ [ ว๊อท ])
Brooklyn [come on!] Shaolin [come on!]
(บรูกคิน [ คัมมอน ! ] Shaolin [ คัมมอน ! ])
Queensbridge down to Long Island [come on!]
(Queensbridge เดาน ทู ลอง ไอ๊แลนด์ [ คัมมอน ! ])
Bronx, n*gga [come on!] Manhattan [come on!]
(บรอนซ , เอ็น *gga [ คัมมอน ! ] แมนแฮตัน [ คัมมอน ! ])
To each and every hood what’s happening? [come on!]
(ทู อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ฮุด ว๊อท แฮพเพะนิง [ คัมมอน ! ])

[Interlude: Method Man [Busta Rhymes]]
([ อีนเทิลยูด : เม๊ธถอท แมน [ บัสตร้า ไรม ] ])
Yeah… let ’em talk, n*gga, come on Bust
(เย่ เล็ท เอ็ม ท๊อล์ค , เอ็น *gga , คัมมอน บัซท)
[Aiyo, Meth, let me get at these n*ggaz] Yeah!
([ ไอโย , เมตสฺ , เล็ท มี เก็ท แอ็ท ฑิส เอ็น *ggaz ] เย่ !)

[Busta Rhymes]
([ บัสตร้า ไรม ])
Now watch me back your sh*t up, I hope your people pull up
(นาว ว๊อทช มี แบ็ค ยุร ฌะ *ที อั๊พ , ไอ โฮพ ยุร พี๊เพิ่ล พูลล อั๊พ)
And pick up and pack your sh*t up, homey, it’s time to move
(แอนด์ พิค อั๊พ แอนด์ แพ็ค ยุร ฌะ *ที อั๊พ , โฮมี , อิทซ ไทม์ ทู มู๊ฝ)
While I’m singin’, ma, do you let relieve you of all of your
(ไวล์ แอม ซิงอิน , มา , ดู ยู เล็ท รีลี๊ฝ ยู อ็อฝ ออล อ็อฝ ยุร)
Figure seating sketching, never believe in your n*ggaz [come on!]
(ฟิ๊กเก้อร ซีทอิง sketchings , เน๊เฝ่อร์ บีลี๊ฝ อิน ยุร เอ็น *ggaz [ คัมมอน ! ])
Go head and babble you can watch me patiently waiting
(โก เฮด แอนด์ แบ๊บเบิล ยู แคน ว๊อทช มี เพเฌ็นทลิ เวททิง)
Aimin’, attackin’, instead I’mma let one of my b*tches slap you
(เอมิน , attackin , อินสเท๊ด แอมมา เล็ท วัน อ็อฝ มาย บี *tches ซแล็พ ยู)
I ain’t watch you when your n*ggaz’ll try
(ไอ เอน ว๊อทช ยู เว็น ยุร เอ็น *ggazll ธราย)
To feel a wrath of the un-rudely waking of a sleeping giant
(ทู ฟีล อะ แร็ธ อ็อฝ ดิ ยูเอ็น รูดลิ เวคกิ้ง อ็อฝ อะ ซลีพพิง ไจ๊แอ้นท)
[Very defiant], once I give you the pressure
([ เฝ๊รี่ ดิไฟแอ็นท ] , วั๊นซ ไอ กี๊ฝ ยู เดอะ พเรฌเออะ)
And then I apply it and then your breathing is stop and totally quiet [sss..
(แอนด์ เด็น นาย แอ๊พพลาย อิท แอนด์ เด็น ยุร บรีสดิง อีส สท๊อพ แอนด์ โททอลลี่ ไคว๊เอ้ท [ sss)
oh]
(โอ ])
Captain of this ship, so call me the pilot
(แค๊พเท่น อ็อฝ ดิส ชิพ , โซ คอลลํ มี เดอะ ไพ๊หลอต)
I leave you and your crew to collide with me
(ไอ ลี๊ฝ ยู แอนด์ ยุร ครู ทู คอลไลด์ วิธ มี)
Die, stomp on a n*gga, just like a herd of a thousand cattle
(ดาย , สตอมพฺ ออน อะ เอ็น *gga , จั๊สท ไล๊ค เก เฮิด อ็อฝ อะ เธ๊าซั่นด แค๊ทเทิ่ล)
That’ll travel over your face and frazzle your sh*t
(แธดิล แทร๊เฝ่ล โอ๊เฝ่อร ยุร เฟซ แอนด์ frazzle ยุร ฌะ *ที)
Shot you, worst than a brick and then be torturin’ you
(ฌ็อท ยู , เวิ๊ร์สท แฑ็น อะ บริ๊ค แอนด์ เด็น บี torturin ยู)
And then get the reverend, and get to steppin’, n*gga!
(แอนด์ เด็น เก็ท เดอะ เรฝเวอเรน , แอนด์ เก็ท ทู สเตปปิน , เอ็น *gga !)
This sh*t’ll make you..
(ดิส ฌะ *tll เม้ค ยู)

[Chorus: Busta Rhymes]
([ ค๊อรัส : บัสตร้า ไรม ])

[Interlude: Method Man [Busta Rhymes]]
([ อีนเทิลยูด : เม๊ธถอท แมน [ บัสตร้า ไรม ] ])
Haha, that’s the truth… my n*gga
(ฮาฮา , แด้ท เดอะ ทรู๊ธ มาย เอ็น *gga)
[N*gga, listen, listen, let me talk] Let me talk! [huh]
([ เอ็น *gga , ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น , เล็ท มี ท๊อล์ค ] เล็ท มี ท๊อล์ค ! [ ฮู ])

[Busta Rhymes] [Method Man] {both}
([ บัสตร้า ไรม ] [ เม๊ธถอท แมน ] {โบทรฺ })
Can’t you see what I got for you now
(แค็นท ยู ซี ว๊อท ไอ ก็อท ฟอร์ ยู นาว)
[Shake your big fat ass in front of me now]
([ เช้ค ยุร บิ๊ก แฟท อาซ ซิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี นาว ])
To all my high bidders [to all my live n*ggaz]
(ทู ออล มาย ไฮฮ บีดเดอะ [ ทู ออล มาย ไล้ฝ เอ็น *ggaz ])
{We here to blackout, follow the story now
({วี เฮียร ทู แบล็คเอาท , ฟ๊อลโล่ว เดอะ สท๊อรี่ นาว)
Just feel my heat, and you know I’m gonna
(จั๊สท ฟีล มาย ฮีท , แอนด์ ยู โนว์ แอม กอนนะ)
Just keep the street, but n*gga did you
(จั๊สท คี๊พ เดอะ สทรีท , บั๊ท เอ็น *gga ดิด ยู)
Know when you bout to lose it, my n*gga
(โนว์ เว็น ยู เบาท ทู ลู้ส อิท , มาย เอ็น *gga)
And you know we gon’ get real stupid, my n*gga}
(แอนด์ ยู โนว์ วี ก็อน เก็ท เรียล สทิ๊วผิด , มาย เอ็น *gga})

[Busta Rhymes]
([ บัสตร้า ไรม ])
See the police coming [what?] Fireman coming [what?]
(ซี เดอะ โพลิ๊ซ คัมอิง [ ว๊อท ] Fireman คัมอิง [ ว๊อท ])
Street n*ggaz ready to riot and start dummin’ [what?]
(สทรีท เอ็น *ggaz เร๊ดี้ ทู ไรอ๊อท แอนด์ สท๊าร์ท dummin [ ว๊อท ])
I love to see it, whenever you and your man frontin’ [what?]
(ไอ ลัฝ ทู ซี อิท , ฮเว็นเอฝเออะ ยู แอนด์ ยุร แมน ฟ้อนดิน [ ว๊อท ])
Me and Meth’ll step to you, quick! And smash somethin’ [what?]
(มี แอนด์ Methll สเท็พ ทู ยู , ควิค ! แอนด์ สแม๊ช ซัมติน [ ว๊อท ])

[Method Man]
([ เม๊ธถอท แมน ])
Now who is he? Dope M.C. killin these cowards
(นาว ฮู อีส ฮี โดพ เอ็ม ซี คิลลิน ฑิส โค๊หวาร์ด)
Wack n*ggaz get pimp slapped, give me some powder
(แวค เอ็น *ggaz เก็ท พิมพ สแลพ , กี๊ฝ มี ซัม พ๊าวเด้อร์)
Click-clack, one in your back, now think about it
(คลิ๊ก คแล็ค , วัน อิน ยุร แบ็ค , นาว ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ)
Get back, runnin’ your gap, I can’t allow it
(เก็ท แบ็ค , รูนนิน ยุร แก๊พ , ไอ แค็นท อะลาว อิท)

[Busta Rhymes]
([ บัสตร้า ไรม ])
Well every n*gga [set it off] you know we seeing it through God
(เวลล เอ๊เฝอร์รี่ เอ็น *gga [ เซ็ท ดิธ ออฟฟ ] ยู โนว์ วี ซีอิง อิท ทรู ก๊อด)
The streets be needing n*ggaz like me and you, God
(เดอะ สทรีท บี นี๊ดดิง เอ็น *ggaz ไล๊ค มี แอนด์ ยู , ก๊อด)
Aiyo, I think we’re up, seen it from here, we got a mile, yo
(ไอโย , ไอ ทริ๊งค เวีย อั๊พ , ซีน หนิด ฟรอม เฮียร , วี ก็อท ดา ไมล , โย)
Logical, we should of done this sh*t a long time ago
(ลอจอิแค็ล , วี เชิด อ็อฝ ดัน ดิส ฌะ *ที ดา ลอง ไทม์ อะโก)

[Method Man]
([ เม๊ธถอท แมน ])
I got that sh*t that make rappers sh*t in they shoes
(ไอ ก็อท แดท ฌะ *ที แดท เม้ค แรพเพอ ฌะ *ที อิน เด ชู)
Nasty M.C., I spit flows and spit in they food
(นาซทิ เอ็ม ซี , ไอ ซพิท โฟลว์ แซน ซพิท อิน เด ฟู้ด)
Man, don’t tempt me, I’m nothin’ like a curious child
(แมน , ด้อนท์ เท๊มพท์ มี , แอม นอทติน ไล๊ค เก คิ๊วเรียส ชายลํดํ)
I’m simply, a boy in the hood, with furious childs [this sh*t’ll make you]
(แอม ซีมพลิ , อะ บอย อิน เดอะ ฮุด , วิธ ฟยูเรียซ ชายลํดํ [ ดิส ฌะ *tll เม้ค ยู ])

[Chorus: Busta Rhymes & Method Man]]
([ ค๊อรัส : บัสตร้า ไรม & เม๊ธถอท แมน ] ])

[Outro: Method Man [Busta Rhymes]]
([ เอ๊าโต : เม๊ธถอท แมน [ บัสตร้า ไรม ] ])
Every day, every rotation, come with it! [Let me talk… come on, hah]
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ โรเทฌัน , คัม วิธ อิท ! [ เล็ท มี ท๊อล์ค คัมมอน , ฮ๊า ])
[Aiyo God] Yeah, lord? [Flipmode/Wu-Tang, n*gga, ain’t that some sh*t?]
([ ไอโย ก๊อด ] เย่ , หลอร์ด [ ฟริพโหมด /Wu ทาง , เอ็น *gga , เอน แดท ซัม ฌะ *ที ])
That’s some sh*t, actually truthfully, Busta Bust! [Meth Tical!]
(แด้ท ซัม ฌะ *ที , แอคชัวลิ ทรูธฟุลิ , บัสตร้า บัซท ! [ เมตสฺ ทิคอล ! ])
Yeah… [yeah, let me know when you wanna do that again, God]
(เย่ [ เย่ , เล็ท มี โนว์ เว็น ยู วอนนา ดู แดท อะเกน , ก๊อด ])
Sh*t we can do that right now, shout out to New Jersey, hahaha, yeah!
(ฌะ *ที วี แคน ดู แดท ไร๊ท นาว , เช๊าท เอ๊าท ทู นิว เจอสิ , ฮาฮาฮา , เย่ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What’s Happening คำอ่านไทย Method Man feat Busta Rhymes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น