เนื้อเพลง You Got Me Humpin’ คำอ่านไทย Adina Howard

Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
You got me humpin’ day and night, oh baby
(ยู ก็อท มี ฮัพปิน เดย์ แอนด์ ไน๊ท , โอ เบ๊บี้)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
You got me humpin’ day and night, oh baby
(ยู ก็อท มี ฮัพปิน เดย์ แอนด์ ไน๊ท , โอ เบ๊บี้)
[When you go let me know, so come and check the flow]
([ เว็น ยู โก เล็ท มี โนว์ , โซ คัม แอนด์ เช็ค เดอะ โฟลว์ ])
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
[Comin’ from the west, west coast]
([ คัมอิน ฟรอม เดอะ เว๊สท , เว๊สท โค้สท ])
You got me humpin’ day and night, oh baby
(ยู ก็อท มี ฮัพปิน เดย์ แอนด์ ไน๊ท , โอ เบ๊บี้)
[When you go let me know, so come and check the flow]
([ เว็น ยู โก เล็ท มี โนว์ , โซ คัม แอนด์ เช็ค เดอะ โฟลว์ ])
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
[Comin’ from the west, west coast]
([ คัมอิน ฟรอม เดอะ เว๊สท , เว๊สท โค้สท ])
It’s all about the dog in me
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เดอะ ด้อกก อิน มี)
It’s all about the freak in me
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เดอะ ฟรี๊ค อิน มี)
‘Cause that’s how we kick it on the west coast
(ค๊อส แด้ท ฮาว วี คิ๊ค อิท ออน เดอะ เว๊สท โค้สท)
And if it’s love that you want
(แอนด์ อิ๊ฟ อิทซ ลัฝ แดท ยู ว้อนท)
Then that’s what I’ll give
(เด็น แด้ท ว๊อท แอล กี๊ฝ)
[That is, if you can handle it]
([ แดท อีส , อิ๊ฟ ยู แคน แฮ๊นเดิ้ล อิท ])
‘Cause you know you got me humpin, yeah, yeah, yeah
(ค๊อส ยู โนว์ ยู ก็อท มี ฮัพปิน , เย่ , เย่ , เย่)
[LSD:]
([ เอ็ลเอซดี : ])
Hey girl, how ya doin’?
(เฮ เกิร์ล , ฮาว ยา โดย)
Damn, ya look fine
(แดมนํ , ยา ลุ๊ค ไฟน)
All I need is one chance
(ออล ไอ นี๊ด อีส วัน แช้นซํ)
For me to make you mine
(ฟอร์ มี ทู เม้ค ยู ไมน์)
Plus I’ll wine and dine
(พลัส แอล ไวน์ แอนด์ ไดน)
Even treat you right
(อี๊เฝ่น ทรี๊ท ยู ไร๊ท)
And I give you what you want
(แอนด์ ดาย กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู ว้อนท)
All day and all night
(ออล เดย์ แอนด์ ออล ไน๊ท)
‘Cause, uh, it’s plain to see
(ค๊อส , อา , อิทซ เพลน ทู ซี)
Ya need to be with me
(ยา นี๊ด ทู บี วิธ มี)
A night with LSD is like pure ecstasy
(อะ ไน๊ท วิธ เอ็ลเอซดี อีส ไล๊ค เพียวร์ เอคซทะซิ)
So, yo, let me know how I can be down
(โซ , โย , เล็ท มี โนว์ ฮาว ไอ แคน บี เดาน)
‘Cause I got what you need
(ค๊อส ไอ ก็อท ว๊อท ยู นี๊ด)
When you humpin’ around
(เว็น ยู ฮัพปิน อะราวนฺดฺ)
[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
You got me humpin’ day and night, oh baby
(ยู ก็อท มี ฮัพปิน เดย์ แอนด์ ไน๊ท , โอ เบ๊บี้)
[When you go let me know, so come and check the flow]
([ เว็น ยู โก เล็ท มี โนว์ , โซ คัม แอนด์ เช็ค เดอะ โฟลว์ ])
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
[Comin’ from the west, west coast]
([ คัมอิน ฟรอม เดอะ เว๊สท , เว๊สท โค้สท ])
You got me humpin’ day and night, oh baby
(ยู ก็อท มี ฮัพปิน เดย์ แอนด์ ไน๊ท , โอ เบ๊บี้)
[When you go let me know, so come and check the flow]
([ เว็น ยู โก เล็ท มี โนว์ , โซ คัม แอนด์ เช็ค เดอะ โฟลว์ ])
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
[Comin’ from the west, west coast]
([ คัมอิน ฟรอม เดอะ เว๊สท , เว๊สท โค้สท ])
Baby, it’s on tonight
(เบ๊บี้ , อิทซ ออน ทูไน๊ท)
Everythang’s gonna be alright
(เอฟรี่เตง กอนนะ บี ออลไร๊ท)
Just don’t be afraid of me
(จั๊สท ด้อนท์ บี อะเฟรด อ็อฝ มี)
See, I got what you want
(ซี , ไอ ก็อท ว๊อท ยู ว้อนท)
You got what I need, babe
(ยู ก็อท ว๊อท ไอ นี๊ด , เบ้บ)
Ooh yeah, babe
(อู้ เย่ , เบ้บ)
So come and take a ride with me
(โซ คัม แอนด์ เท้ค เก ไรด์ วิธ มี)
[Def Jeff:]
([ เดฟ เจฟ : ])
Peeped her on the street
(พีพ เฮอ ออน เดอะ สทรีท)
In the drop-top Beamer
(อิน เดอะ ดรอพ ท๊อพ บีเมอร์)
Didn’t have to ask her name
(ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู อาสคฺ เฮอ เนม)
Her license plate said Adina
(เฮอ ไลเซ็นซ เพล๊ท เซ็ด Adina)
Cracked on the digits
(แคร๊ค ออน เดอะ ดิ๊จิท)
Said she had a man
(เซ็ด ชี แฮ็ด อะ แมน)
But gave me her beeper number
(บั๊ท เกฝ มี เฮอ บีเพอ นั๊มเบ้อร์)
So I knew she was wit’ it
(โซ ไอ นยู ชี วอส วิท ดิธ)
Fly little honey with that west coast flavor
(ฟลาย ลิ๊ทเทิ่ล ฮั๊นนี่ วิธ แดท เว๊สท โค้สท ฟเลเฝอะ)
She told me to leave a 6-9 when I page her
(ชี โทลด มี ทู ลี๊ฝ อะ 6 9 เว็น นาย เพจ เฮอ)
That’s a knee-deep
(แด้ท ซา นี ดี๊พ)
Freak of the week
(ฟรี๊ค อ็อฝ เดอะ วี๊ค)
I know it’s all, word is bond
(ไอ โนว์ อิทซ ซอร์ , เวิร์ด อีส บอนดฺ)
To the break of dawn
(ทู เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น)
And I’m gone, baby
(แอนด์ แอม กอน , เบ๊บี้)
[Chorus ’til fade]
([ ค๊อรัส ทิล เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Got Me Humpin’ คำอ่านไทย Adina Howard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น