เนื้อเพลง Act Fore…The End? คำอ่านไทย The Roots

[Black Thought]
([ แบล๊ค ธอท ])
Yeah yeah yeah, yes I, no doubt yes I [P-5-D]
(เย่ เย่ เย่ , เย็ซ ซาย , โน เดาท เย็ซ ซาย [ พี 5 ดี ])
Check it out, yo yo
(เช็ค อิท เอ๊าท , โย โย)
Areegato, to all my people in Japan
(Areegato , ทู ออล มาย พี๊เพิ่ล อิน จะแพน)
Whether you rockin Cartier or Pierre Cardan
(ฮเวทเออะ ยู รอคกิน คาร์ดีเอ ออ พีเอเออร์ Cardan)
I’m barging in like excuse, I beg your pardon
(แอม bargings อิน ไล๊ค เอ็กซคิ้วส , ไอ เบ๊ก ยุร พ๊าร์ด่อน)
To crush carbon copy MC’s wit clone jargon
(ทู ครัช ค๊าร์บ้อน ค๊อพพี่ เมซีสฺ วิท โคโลน จาก็อน)
Move the crowd to leave the microphone sparkin
(มู๊ฝ เดอะ คราวดํ ทู ลี๊ฝ เดอะ ไมคโระโฟน sparkin)
Leave you caught inside the lines of my page beneath the margin
(ลี๊ฝ ยู คอท อิ๊นไซด์ เดอะ ไลน์ อ็อฝ มาย เพจ บีนี๊ทร เดอะ ม๊าร์จิ้น)
Now we could mud-sling to cease the foul-talkin
(นาว วี เคิด มัด ซลิง ทู ซี๊ส เดอะ เฟาล ทอคกิ่น)
I personally would rather keep things peace, but it’s your option
(ไอ เพอซแน็ลลิ เวิด ร๊าเธ่อร์ คี๊พ ทริง พี๊ซ , บั๊ท อิทซ ยุร อ๊อพชั่น)
I hit the block wit hip-hop, it’s like oxen
(ไอ ฮิท เดอะ บล๊อค วิท ฮิพ ฮ็อพ , อิทซ ไล๊ค ออคเซ็น)
Stampede wit lyrical heavyweight boxing
(ซแท็มพีด วิท ลีริแค็ล เฮฝวีเวท บอคซิง)
Yo, just give thanks it’s the new sh*t
(โย , จั๊สท กี๊ฝ แธ๊งค์ อิทซ เดอะ นิว ฌะ *ที)
For y’all to ever try to sleep on this is stupid
(ฟอร์ ยอล ทู เอ๊เฝ่อร์ ธราย ทู สลี๊พ ออน ดิส ซิส สทิ๊วผิด)
My thought’s deep like the upright acustic
(มาย ธอท ดี๊พ ไล๊ค ดิ อั๊พไร้ท acustic)
Bass, Cold Crush like Charlie Chase
(แบ็ซ , โคลด์ ครัช ไล๊ค ชาร์ริ เชส)
To keep the ladies grindin like a slow jam
(ทู คี๊พ เดอะ เลดิส กรี๊ดอิน ไล๊ค เก สโลว์ แจม)
You just a slow-jam fizz kid, get wit the program
(ยู จั๊สท ดา สโลว์ แจม ฟิส คิด , เก็ท วิท เดอะ พโรกแร็ม)
My style hundred proof, I pause for no man
(มาย สไทล์ ฮั๊นเดร็ด พรู๊พ , ไอ พ๊อส ฟอร์ โน แมน)
The Fifth Dy-nas-ty, that’s the slogan
(เดอะ ฟิฟธ Dy นาส ty , แด้ท เดอะ สโล๊แก้น)
From S-P to West-P to Logan
(ฟรอม เอส พี ทู เว๊สท พี ทู Logan)
The planet is a parachute, I got em open
(เดอะ แพล๊เหน็ท อีส ซา แพระฌูท , ไอ ก็อท เอ็ม โอ๊เพ่น)

Aiyyo I’m out there, aiyyo I’m still out there
(เออายเอว แอม เอ๊าท แดร์ , เออายเอว แอม สทิลล เอ๊าท แดร์)
Worldwide yo I’m still out there, Roots Crew forever out there
(เวิรดวาย โย แอม สทิลล เอ๊าท แดร์ , รู๊ท ครู ฟอเร๊เฝ่อร เอ๊าท แดร์)
Aiyyo I’m out there, SP to the, out there
(เออายเอว แอม เอ๊าท แดร์ , SP ทู เดอะ , เอ๊าท แดร์)
Aiyyo I’m out there, what, I’m still out there
(เออายเอว แอม เอ๊าท แดร์ , ว๊อท , แอม สทิลล เอ๊าท แดร์)
Check it out yo [worldwide] I’m still out there check it out
(เช็ค อิท เอ๊าท โย [ เวิรดวาย ] แอม สทิลล เอ๊าท แดร์ เช็ค อิท เอ๊าท)
C’mon, yo I’m out there, aiyyo I’m still out there
(ซีมอน , โย แอม เอ๊าท แดร์ , เออายเอว แอม สทิลล เอ๊าท แดร์)
Roots crew to the to the to the to the
(รู๊ท ครู ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ)

Y’all know the name, I got game like an Evangelist
(ยอล โนว์ เดอะ เนม , ไอ ก็อท เกม ไล๊ค แอน อิแฝนเจะลิซท)
Relax to my man D’Angel-ist, who could ever cancel this
(รีแหล๊ก ทู มาย แมน DAngel อิซท , ฮู เคิด เอ๊เฝ่อร์ แค๊นเซิ้ล ดิส)
Music growth, it’s cancerous not glamorous
(มิ๊วสิค กโรธ , อิทซ แคนเซอะรัซ น็อท กแลมเออะรัซ)
Yo the lifestyle I embrace to some scandalous
(โย เดอะ ไลฟ์สตายอฺ ไอ เอ็มเบรซ ทู ซัม ซแคนแดะลัซ)
I chop joke MC’s like choke sandwiches
(ไอ ช๊อพ โจ้ก เมซีสฺ ไล๊ค โชค sandwiches)
And backslap the snare drum open-handed wit my vo-cal
(แอนด์ backslap เดอะ ซแน ดรัม โอ๊เพ่น แฮนด์ วิท มาย vo แคว)
So I’m far from lo-cal
(โซ แอม ฟาร์ ฟรอม โล แคว)
My peoples got to keep me in they fo-cal
(มาย พี๊เพิ่ล ก็อท ทู คี๊พ มี อิน เด โฟ แคว)
Perform Al Jerome style, then act like you know now
(เพอร์ฟอร์ม เอล Jerome สไทล์ , เด็น แอ๊คท ไล๊ค ยู โนว์ นาว)
Surf the internet, inspect my profile
(เซิฟ ดิ อินเตอเน็ต , อินสเพ๊คท มาย โพร๊ไฟล์)
Return to menu if you miss this
(รีเทิร์น ทู เม๊นู อิ๊ฟ ยู มิซ ดิส)
Your girlfriend said my music is futuristic
(ยุร เกลิลเฟรน เซ็ด มาย มิ๊วสิค อีส ฟิวเจอร์ริสติค)
Then kissed me on my neck, left marks of lipstick
(เด็น คิสส มี ออน มาย เน็ค , เล๊ฟท ม๊าร์ค อ็อฝ ลิพซทิค)
Then came to the spot and we got lifted
(เด็น เคม ทู เดอะ สพอท แอนด์ วี ก็อท ลิฟท)
I rip sh*t on the solo unassisted
(ไอ ริพ ฌะ *ที ออน เดอะ โซ๊โล่ อะแน็ซซีซทิด)
Or wit Malik and the Fifth Click, so y’all should keep your lips zipped
(ออ วิท Malik แอนด์ เดอะ ฟิฟธ คลิ๊ก , โซ ยอล เชิด คี๊พ ยุร ลิพ ซิพด)
Y’all don’t know what it’s about, get on route
(ยอล ด้อนท์ โนว์ ว๊อท อิทซ อะเบ๊าท , เก็ท ออน รู๊ท)
I hold it down wit no doubt and sip Stout
(ไอ โฮลด์ ดิท เดาน วิท โน เดาท แอนด์ ซิพ ซเทาท)
And got the hot record out
(แอนด์ ก็อท เดอะ ฮอท เร๊คขอร์ด เอ๊าท)
Y’all need to let your necks snap back, check it out, word up
(ยอล นี๊ด ทู เล็ท ยุร เน็ค ซแน็พ แบ็ค , เช็ค อิท เอ๊าท , เวิร์ด อั๊พ)

Yo I’m out there, aiyyo I’m still out there
(โย แอม เอ๊าท แดร์ , เออายเอว แอม สทิลล เอ๊าท แดร์)
Worldwide son I’m still out there, check it out
(เวิรดวาย ซัน แอม สทิลล เอ๊าท แดร์ , เช็ค อิท เอ๊าท)
Roots crew forever out there, you know I’m still out there
(รู๊ท ครู ฟอเร๊เฝ่อร เอ๊าท แดร์ , ยู โนว์ แอม สทิลล เอ๊าท แดร์)
What what what out there, knamsayin
(ว๊อท ว๊อท ว๊อท เอ๊าท แดร์ , knamsayin)
To you out there, P-5-D out there
(ทู ยู เอ๊าท แดร์ , พี 5 ดี เอ๊าท แดร์)
What what, S-P out there yaknamsayin [S-P forever]
(ว๊อท ว๊อท , เอส พี เอ๊าท แดร์ yaknamsayin [ เอส พี ฟอเร๊เฝ่อร ])
Philly out there, aiyyo I’m still out there [2-1-5th]
(ฟิวลี่ เอ๊าท แดร์ , เออายเอว แอม สทิลล เอ๊าท แดร์ [ 2 1 5th ])
S-P to the, to the to the to the
(เอส พี ทู เดอะ , ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ)

Aiyyo so what’s the Fifth then? The Million Dollar Question
(เออายเอว โซ ว๊อท เดอะ ฟิฟธ เด็น เดอะ มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ เคว๊สชั่น)
We veterans, lyrically threatening freshmen
(วี เฝ๊ทเทอรัน , ลีลิคครี ธเรทนิง freshmen)
Y’all lookin at next year, I see the next ten
(ยอล ลุคกิน แอ็ท เน๊กซท เยียร์ , ไอ ซี เดอะ เน๊กซท เท็น)
And front on me strategically, plan positioning
(แอนด์ ฟร๊อนท ออน มี ซทแระทีจิแค็ลลิ , แพลน positionings)
Out there, steppin into your world I’m visitin
(เอ๊าท แดร์ , สเตปปิน อิ๊นทู ยุร เวิลด แอม visitin)
Discography time less you keep listenin
(Discography ไทม์ เลซ ยู คี๊พ ลิเซินนิน)
Within the crevices these clones is missing in
(วิธอิน เดอะ คเรฝอิซ ฑิส โคโลน ซิส มีซซิง อิน)
Action, mysterious magnetic attraction wit that thing
(แอคฌัน , มิซเทียเรียซ แมกเนทอิค แอ็ทแรคฌัน วิท แดท ทริง)
My melody like Nat King, and MC’s is so un-inter-esting
(มาย เมลโอะดิ ไล๊ค Nat คิง , แอนด์ เมซีสฺ ซิส โซ ยูเอ็น อีนเทอะ estings)
Forever givin y’all the next best thing
(ฟอเร๊เฝ่อร กีฝอิน ยอล เดอะ เน๊กซท เบ๊สท์ ทริง)
I give it to you like pink champelle and ink bing
(ไอ กี๊ฝ อิท ทู ยู ไล๊ค พิ๊งค champelle แอนด์ อิ๊งค บิง)
I drink Yuengling, JaRoots and Ginseng
(ไอ ดริ๊งค Yuenglings , JaRoots แซน จีนเซ็ง)
You testin me, ock? yo what was you thinkin
(ยู testin มี , อัค โย ว๊อท วอส ยู ติ้งกิน)
You buggin off the energy the king bring
(ยู บักกิน ออฟฟ ดิ เอ๊นเนอร์จี้ เดอะ คิง บริง)
A delivery that you’re forever remembering
(อะ ดิลีฝเออะริ แดท ยัวร์ ฟอเร๊เฝ่อร รัเมมเบอร์ริง)

Aiyyo I’m out there, aiyyo I’m still out there
(เออายเอว แอม เอ๊าท แดร์ , เออายเอว แอม สทิลล เอ๊าท แดร์)
S-P [worldwide] out there, check it out
(เอส พี [ เวิรดวาย ] เอ๊าท แดร์ , เช็ค อิท เอ๊าท)
It’s the Roots, we out there
(อิทซ เดอะ รู๊ท , วี เอ๊าท แดร์)
Aiyyo I’m still out there, Roots Crew out there
(เออายเอว แอม สทิลล เอ๊าท แดร์ , รู๊ท ครู เอ๊าท แดร์)
Check it out, aiyyo I’m out there
(เช็ค อิท เอ๊าท , เออายเอว แอม เอ๊าท แดร์)
We infinitely out there, worldwide son check it out
(วี อีนฟินิทลิ เอ๊าท แดร์ , เวิรดวาย ซัน เช็ค อิท เอ๊าท)
Out there check it out [S-P], aiyyo I’m out there
(เอ๊าท แดร์ เช็ค อิท เอ๊าท [ เอส พี ] , เออายเอว แอม เอ๊าท แดร์)
Aiyyo I’m still out there, what what [P-5-D, Roots Crew out there]
(เออายเอว แอม สทิลล เอ๊าท แดร์ , ว๊อท ว๊อท [ พี 5 ดี , รู๊ท ครู เอ๊าท แดร์ ])
Check it out, it’s like
(เช็ค อิท เอ๊าท , อิทซ ไล๊ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Act Fore…The End? คำอ่านไทย The Roots

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น