เนื้อเพลง Philosophers Stone คำอ่านไทย Van Morrison

Out on the highways and the by-ways all alone
(เอ๊าท ออน เดอะ ไฮฮเวย์ แซน เดอะ บาย เวย์ ซอร์ อะโลน)
I’m still searching for, searching for my home
(แอม สทิลล เซิชอิง ฟอร์ , เซิชอิง ฟอร์ มาย โฮม)
Up in the morning, up in the morning out on the road
(อั๊พ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง , อั๊พ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง เอ๊าท ออน เดอะ โร้ด)
And my head is aching and my hands are cold
(แอนด์ มาย เฮด อีส เอคอิง แอนด์ มาย แฮนด์ แซร์ โคลด์)
And I’m looking for the silver lining, silver lining in the clouds
(แอนด์ แอม ลุคอิง ฟอร์ เดอะ ซิ๊ลเฝ่อร ไลนอิง , ซิ๊ลเฝ่อร ไลนอิง อิน เดอะ คลาวดํ)
And I’m searching for and
(แอนด์ แอม เซิชอิง ฟอร์ แอนด์)
I’m searching for the philosophers stone
(แอม เซิชอิง ฟอร์ เดอะ ฟิลอซโอะเฟอะ สโทน)

And it’s a hard road, Its a hard road daddy-o
(แอนด์ อิทซ ซา ฮาร์ด โร้ด , อิทซ ซา ฮาร์ด โร้ด แดดดิ โอ)
When my job is turning lead into gold
(เว็น มาย จ๊อบ อีส เทินนิง ลี๊ด อิ๊นทู โกลด์)
He was born in the back street, born in the back street Jelly Roll
(ฮี วอส บอน อิน เดอะ แบ็ค สทรีท , บอน อิน เดอะ แบ็ค สทรีท เจ๊ลลี่ โรลล)
I’m on the road again and I’m searching for
(แอม ออน เดอะ โร้ด อะเกน แอนด์ แอม เซิชอิง ฟอร์)
The philosophers stone
(เดอะ ฟิลอซโอะเฟอะ สโทน)
Can you hear that engine
(แคน ยู เฮียร แดท เอ๊นจิ้น)
Woe can you hear that engine drone
(โว แคน ยู เฮียร แดท เอ๊นจิ้น ดโรน)
Well I’m on the road again and I’m searching for
(เวลล แอม ออน เดอะ โร้ด อะเกน แอนด์ แอม เซิชอิง ฟอร์)
Searching for the philosophers stone
(เซิชอิง ฟอร์ เดอะ ฟิลอซโอะเฟอะ สโทน)

Up in the morning, up in the morning
(อั๊พ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง , อั๊พ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
When the streets are white with snow
(เว็น เดอะ สทรีท แซร์ ไว๊ท วิธ สโนว์)
It’s a hard road, it’s a hard road daddy-o
(อิทซ ซา ฮาร์ด โร้ด , อิทซ ซา ฮาร์ด โร้ด แดดดิ โอ)
Up in the morning, up in the morning
(อั๊พ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง , อั๊พ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
Out on the job
(เอ๊าท ออน เดอะ จ๊อบ)
Well you’ve got me searching for
(เวลล ยู๊ฟ ก็อท มี เซิชอิง ฟอร์)
Searching for, the philosophers stone
(เซิชอิง ฟอร์ , เดอะ ฟิลอซโอะเฟอะ สโทน)
Even my best friends, even my best friends they don’t know
(อี๊เฝ่น มาย เบ๊สท์ เฟรน , อี๊เฝ่น มาย เบ๊สท์ เฟรน เด ด้อนท์ โนว์)
That my job is turning lead into gold
(แดท มาย จ๊อบ อีส เทินนิง ลี๊ด อิ๊นทู โกลด์)
When you hear that engine, when you hear that engine drone
(เว็น ยู เฮียร แดท เอ๊นจิ้น , เว็น ยู เฮียร แดท เอ๊นจิ้น ดโรน)
I’m on the road again and I’m searching for the philosophers stone
(แอม ออน เดอะ โร้ด อะเกน แอนด์ แอม เซิชอิง ฟอร์ เดอะ ฟิลอซโอะเฟอะ สโทน)

It’s a hard road even my best friends they don’t know
(อิทซ ซา ฮาร์ด โร้ด อี๊เฝ่น มาย เบ๊สท์ เฟรน เด ด้อนท์ โนว์)
And I’m searching for, searching for the philosophers stone
(แอนด์ แอม เซิชอิง ฟอร์ , เซิชอิง ฟอร์ เดอะ ฟิลอซโอะเฟอะ สโทน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Philosophers Stone คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น