เนื้อเพลง F*ck You #2 คำอ่านไทย Cam’ron

[Mase:]
([ Mase : ])
B, I’m feeling it from the heart now, B.
(บี , แอม ฟีลอิง อิท ฟรอม เดอะ ฮาร์ท นาว , บี)
Yo straight up, yo, this Murder, Harlem World is the clique
(โย สเทร๊ท อั๊พ , โย , ดิส เม๊อร์เด้อร์ , ฮาร์เล็ม เวิลด อีส เดอะ คลีค)
I’m with my n*gga Killer, and we bout to lay it down 4 y’all n*ggaz
(แอม วิธ มาย เอ็น *gga คีลเลอะ , แอนด์ วี เบาท ทู เลย์ อิท เดาน 4 ยอล เอ็น *ggaz)
All yall faggot ass n*ggaz out there that wouldn’t give us $300 dollars for
(ออล ยอล แฟกกัท อาซ เอ็น *ggaz เอ๊าท แดร์ แดท วูดดึ่น กี๊ฝ อัซ $300 ดอลเลอะ ฟอร์)
the tape
(เดอะ เท๊พ)
To make a demo, F*CK YALL N*GGAZ!
(ทู เม้ค เก เดโม , เอฟ *CK ยอล เอ็น *GGAZ !)
All y’all b*tches that wouldn’t s*ck my d*ck when I was Mason Betha
(ออล ยอล บี *tches แดท วูดดึ่น เอส *ck มาย d*ck เว็น นาย วอส เมสั่น Betha)
F*CK YALL B*TCHES!
(เอฟ *CK ยอล บี *TCHES !)
And all yall b*tches that wanna f*ck my n*gga*
(แอนด์ ออล ยอล บี *tches แดท วอนนา เอฟ *ck มาย เอ็น *gga*)
Huddy Combs cuz he roll wid me, F*CK YALL B*TCHES!!!
(ฮัดดี้ โคมบํ คัซ ฮี โรลล หวีด มี , เอฟ *CK ยอล บี *TCHES ! ! !)
All y’all n*ggaz that f*cked around and made my n*gga Blood can’t be here
(ออล ยอล เอ็น *ggaz แดท เอฟ *cked อะราวนฺดฺ แอนด์ เมด มาย เอ็น *gga บลัด แค็นท บี เฮียร)
Poppin’ on n*ggaz, mayn, F*CK YALL N*GGAZ!!
(พอพปิน ออน เอ็น *ggaz , เมน , เอฟ *CK ยอล เอ็น *GGAZ ! !)

[background chorus starts, goes all throughout song until noted otherwise]
([ แบ็คกราว ค๊อรัส สท๊าร์ท , โกซ ซอร์ ธรูเอาท ซ็อง อันทิล น็อท อัฑเออะไวส ])

[Background chorus:]
([ แบ็คกราว ค๊อรัส : ])
Aaah, oooh.
(Aaah , อู้)
F*ck you, f*ck you!
(เอฟ *ck ยู , เอฟ *ck ยู !)

[Cam’ron:]
([ แคมรัน : ])
This goes out to Mr. F*ckin’ Russell
(ดิส โกซ เอ๊าท ทู มีซเทอะ เอฟ *ckin รัสเซล)
Who never let me gamble or play numbers, you always talkin’ bout
(ฮู เน๊เฝ่อร์ เล็ท มี แก๊มเบิ้ล ออ เพลย์ นั๊มเบ้อร์ , ยู ออลเว ทอคกิ่น เบาท)
I’m f*ckin’ too young
(แอม เอฟ *ckin ทู ยัง)
And what about that f*ckin’, that f*ckin’ transit cop
(แอนด์ ว๊อท อะเบ๊าท แดท เอฟ *ckin , แดท เอฟ *ckin ทร๊านสิท ค็อพ)
Who was there every time I had to f*ckin’ hop the train
(ฮู วอส แดร์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ แฮ็ด ทู เอฟ *ckin ฮ็อพ เดอะ เทรน)
Wanted to play like he f*ckin’ ran the whole station
(ว้อนท ทู เพลย์ ไล๊ค ฮี เอฟ *ckin แร็น เดอะ โฮล สเทชั่น)
Like he, like he had to run the whole f*ckin’ shift
(ไล๊ค ฮี , ไล๊ค ฮี แฮ็ด ทู รัน เดอะ โฮล เอฟ *ckin ชิฟท์)
Also yeah, yah…
(อ๊อลโซ เย่ , ยา)
To the teacher who failed me
(ทู เดอะ ที๊ชเช่อร ฮู เฟล มี)
To the b*tch who never bailed me, yah, you thought I wasn’t getting out,
(ทู เดอะ บี *tch ฮู เน๊เฝ่อร์ เบล มี , ยา , ยู ธอท ไอ วอสซึ้น เกดดดิ้ง เอ๊าท ,)
right, b*tch?!
(ไร๊ท , บี *tch !)
Well now, I got out, f*ck you!!
(เวลล นาว , ไอ ก็อท เอ๊าท , เอฟ *ck ยู ! !)
Plus she never gave me no bread
(พลัส ชี เน๊เฝ่อร์ เกฝ มี โน เบร้ด)
Plus she never gave me no head
(พลัส ชี เน๊เฝ่อร์ เกฝ มี โน เฮด)
And that p*ssy was soooo wack
(แอนด์ แดท พี *ssy วอส soooo แวค)
It was wack, B. Yo, f*ck you!
(อิท วอส แวค , บี โย , เอฟ *ck ยู !)
Yeah, you thought I wouldn’t go pro
(เย่ , ยู ธอท ไอ วูดดึ่น โก พโร)
But now I’m f*ckin’ yo’ hoe!!
(บั๊ท นาว แอม เอฟ *ckin โย โฮ ! !)
HaHa!! F*ck you!!
(ฮาฮา ! ! เอฟ *ck ยู ! !)
But I know these, these b*tches wanna say ‘ f*ck these n*ggaz’, too, right?
(บั๊ท ไอ โนว์ ฑิส , ฑิส บี *tches วอนนา เซย์ เอฟ *ck ฑิส เอ็น *ggaz , ทู , ไร๊ท)
He want you to lick his balls
(ฮี ว้อนท ยู ทู ลิค ฮิส บอล)
But, yo, his d*ck is small. Ha!
(บั๊ท , โย , ฮิส d*ck อีส สมอลล์ ฮา !)
Tell that n*gga, f*ck you!!
(เทลล แดท เอ็น *gga , เอฟ *ck ยู ! !)
F*ck him, B.
(เอฟ *ck ฮิม , บี)
Yah, he always wanna come beat it
(ยา , ฮี ออลเว วอนนา คัม บีท ดิธ)
But the n*gga never wanna eat it!
(บั๊ท เดอะ เอ็น *gga เน๊เฝ่อร์ วอนนา อี๊ท ดิธ !)
F*ck that n*gga, Cam will eat it, I really don’t care. F*ck him!
(เอฟ *ck แดท เอ็น *gga , แค็ม วิล อี๊ท ดิธ , ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แคร์ เอฟ *ck ฮิม !)
He never spends a dime
(ฮี เน๊เฝ่อร์ สเพ็นด ซา ไดม)
And yo he never comes home on time. F*ck them, B.
(แอนด์ โย ฮี เน๊เฝ่อร์ คัม โฮม ออน ไทม์ เอฟ *ck เด็ม , บี)

[Background chorus stops]
([ แบ็คกราว ค๊อรัส สท๊อพ ])

[Cam’ron, Mase, Lance ” Un ” Rivera, and Darryl ” Digga ” Branch:]
([ แคมรัน , Mase , ลานซ ” ยูเอ็น ” Rivera , แอนด์ Darryl ” ดิ๊กกา ” บร๊านชฺ : ])
F*ck you, f*ck you, fu-u-u-u-uck you! F*CK YOU!
(เอฟ *ck ยู , เอฟ *ck ยู , ฟู ยู ยู ยู uck ยู ! เอฟ *CK ยู !)
F*ck you, f*ck you, fu-u-u-u-uck you! F*CK YOU!
(เอฟ *ck ยู , เอฟ *ck ยู , ฟู ยู ยู ยู uck ยู ! เอฟ *CK ยู !)
F*ck you, f*ck you, f*ck you, f*ck you, f*ck you, f*ck you, f*ck you, f*ck you
(เอฟ *ck ยู , เอฟ *ck ยู , เอฟ *ck ยู , เอฟ *ck ยู , เอฟ *ck ยู , เอฟ *ck ยู , เอฟ *ck ยู , เอฟ *ck ยู)
F*ck y-o-o-o-o-o-ou! Hey!!
(เอฟ *ck วาย โอ โอ โอ โอ โอ อู ! เฮ ! !)
F*CK YOU!!!!
(เอฟ *CK ยู ! ! ! !)

[Cam:]
([ แค็ม : ])
Mayn, f*ck you!
(เมน , เอฟ *ck ยู !)
[laughter]
([ ลาฟเทอะ ])

[feat. Mase]
([ ฟีท Mase ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F*ck You #2 คำอ่านไทย Cam’ron

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น