เนื้อเพลง It’s Hard คำอ่านไทย The Who

Any tough can fight – few can play
(เอ๊นี่ ทั๊ฟ แคน ไฟ้ท ฟิว แคน เพลย์)
Any fool can fall – few can lay
(เอ๊นี่ ฟูล แคน ฟอลล์ ฟิว แคน เลย์)
Any stud can reproduce – few can please
(เอ๊นี่ ซทัด แคน รีพโระดยูซ ฟิว แคน พลีซ)
Anyone can pay – few can lease
(เอนอิวัน แคน เพย์ ฟิว แคน ลี๊ส)

It’s hard
(อิทซ ฮาร์ด)
[It’s a hard hard hand to hold
([ อิทซ ซา ฮาร์ด ฮาร์ด แฮนด์ ทู โฮลด์)
It’s a hard land to control]
(อิทซ ซา ฮาร์ด แลนด์ ทู คอนโทรล ])

Any man can claim – few can find
(เอ๊นี่ แมน แคน เคลม ฟิว แคน ไฟนด์)
Any girl can blink – few can lie
(เอ๊นี่ เกิร์ล แคน บลิ๊งค ฟิว แคน ไล)
Anyone can promise – few can raise
(เอนอิวัน แคน พรอมอิซ ฟิว แคน เร้ส)
Anyone can try – but a few can stay
(เอนอิวัน แคน ธราย บั๊ท ดา ฟิว แคน สเทย์)

Any brain can hide – few can stand
(เอ๊นี่ เบรน แคน ไฮด์ ฟิว แคน สแทนด์)
Any kid can fly – few can land
(เอ๊นี่ คิด แคน ฟลาย ฟิว แคน แลนด์)
Any gang can scatter – few can form
(เอ๊นี่ แก๊ง แคน ซแคทเทอะ ฟิว แคน ฟอร์ม)
Any kid can chatter – few can inform
(เอ๊นี่ คิด แคน แชทเทอะ ฟิว แคน อินฟอร์ม)

It’s hard – It’s very very very very hard – so very hard
(อิทซ ฮาร์ด อิทซ เฝ๊รี่ เฝ๊รี่ เฝ๊รี่ เฝ๊รี่ ฮาร์ด โซ เฝ๊รี่ ฮาร์ด)

It’s hard
(อิทซ ฮาร์ด)
[It’s a hard hard hand to hold
([ อิทซ ซา ฮาร์ด ฮาร์ด แฮนด์ ทู โฮลด์)
It’s a hard land to control]
(อิทซ ซา ฮาร์ด แลนด์ ทู คอนโทรล ])

Any soul can sleep – few can die
(เอ๊นี่ โซล แคน สลี๊พ ฟิว แคน ดาย)
Any wimp can weep – few can cry
(เอ๊นี่ วิมพฺ แคน วีพ ฟิว แคน คราย)
Everyone complains – few can state
(เอ๊วี่วัน คอมเพลน ฟิว แคน สเทท)
Anyone can stop – few can wait
(เอนอิวัน แคน สท๊อพ ฟิว แคน เว้ท)

It’s hard – It’s very very very very hard – so hard
(อิทซ ฮาร์ด อิทซ เฝ๊รี่ เฝ๊รี่ เฝ๊รี่ เฝ๊รี่ ฮาร์ด โซ ฮาร์ด)

Anyone can do anything if they hold the right card
(เอนอิวัน แคน ดู เอนอิธิง อิ๊ฟ เด โฮลด์ เดอะ ไร๊ท ค้าร์ด)
So I’m thinking about my life now
(โซ แอม ติ้งกิง อะเบ๊าท มาย ไล๊ฟ นาว)
I’m thinking very hard
(แอม ติ้งกิง เฝ๊รี่ ฮาร์ด)
Deal me another hand Lord, this one’s very hard
(ดีล มี อะน๊าเทร่อร์ แฮนด์ หลอร์ด , ดิส วัน เฝ๊รี่ ฮาร์ด)
Deal me another hand Lord, this one’s very hard
(ดีล มี อะน๊าเทร่อร์ แฮนด์ หลอร์ด , ดิส วัน เฝ๊รี่ ฮาร์ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s Hard คำอ่านไทย The Who

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น