เนื้อเพลง Vertigo คำอ่านไทย U2

Uno, dos, tres… catorce
(ยูโน , โดซ, เทรซแคทโทดซ)
[Spoken vocal]
([ ซโพเค็น โฝแค็ล ])
Turn it up loud, Captain!
(เทิน หนิด อัพ เลาด , แคพทิน !)

Lights go down it’s dark
(ไลท โก เดาน อิทซ ดาค)
The jungle is your head – can’t rule your heart
(เดอะ จั๊งเกิ้ล อีส ยุร เฮ็ด แค็นท รูล ยุร ฮาท)
A feeling is so much stronger than
(อะ ฟีลอิง อีส โซ มัช สตองเกอร์ แฑ็น)
A thought
(อะ ธอท)
Your eyes are wide
(ยุร ไอ แซร์ ไวด)
And though your soul it can’t be bought
(แอ็นด โธ ยุร โซล อิท แค็นท บี บอท)
Your mind can wonder
(ยุร ไมนด แค็น วันเดอะ)

Hello, hello… [Hola]
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล [ โฮลา ])
I’m at a place called Vertigo [dónde estás?]
(แอม แอ็ท ดา พเลซ คอล เฝอทิโก [ ดอนดีestas ])
It’s everything I wish I didn’t know
(อิทซ เอ๊วี่ติง ไอ วิฌ ไอ ดิ๊นอิน โน)
Except you give me something…
(เอ็กเซพท ยู กิฝ มี ซัมติง)
I can feel, feel
(ไอ แค็น ฟีล , ฟีล)

The night is full of holes
(เดอะ ไนท อีส ฟูล อ็อฝ โฮล)
As bullets rip the sky of ink with gold
(แอ็ส บูลเล็ท ริพ เดอะ ซไค อ็อฝ อิงค วิฑ โกลด)
They twinkle as the boys play rock and roll
(เฑ ทวิ๊งเคิ่ล แอ็ส เดอะ บอย พเล ร็อค แอ็นด โรล)
They know that they can’t dance – at least they know
(เฑ โน แดท เฑ แค็นท ดานซ แอ็ท ลีซท เฑ โน)

I can’t stand the beats
(ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ บีท)
I’m asking for the cheque
(แอม อาคกิ้ง ฟอ เดอะ เช็ค)
The girl with crimson nails
(เดอะ เกิล วิฑ คริมเซิน เนล)
Has Jesus ’round her neck
(แฮ็ส จีสัซ เรานด เฮอ เน็ค)
Swinging to the music Whoooaaa
(สวิงงิงทู เดอะ มยูสิค โว้)
[adsense]
Swinging to the music Whoooaaa
(สวิงงิงทู เดอะ มยูสิค โว้)
Whoooaaa
(โว้)
Whoooaaa
(โว้)
Whoooaaa
(โว้)

Hello, hello… [Hola]
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล [ โฮลา ])
I’m at a place called Vertigo [dónde estás?]
(แอม แอ็ท ดา พเลซ คอล เฝอทิโก [ dende estas ])
It’s everything I wish I didn’t know
(อิทซ เอ๊วี่ติง ไอ วิฌ ไอ ดิ๊นอิน โน)
But you give me something…
(บัท ยู กิฝ มี ซัมติง)
I can feel, feel
(ไอ แค็น ฟีล , ฟีล)

Check mated…
(เช็ค แม็ท)
Hours of fun…
(เอาร อ็อฝ ฟัน)
Jumping in… yeah
(จัมปิง อิน เย่)

[Edge solo]
([ เอ็จ โซโล ])

All of this… all of this can be yours
(ออล อ็อฝ ที ซอร์ อ็อฝ ที แค็น บี ยุร)
All of this… all of this can be yours
(ออล อ็อฝ ที ซอร์ อ็อฝ ที แค็น บี ยุร)
All of this… all of this can be yours
(ออล อ็อฝ ที ซอร์ อ็อฝ ที แค็น บี ยุร)
Just give me what I want and no one gets hurt
(จัซท กิฝ มี ฮว็อท ไอ ว็อนท แอ็นด โน วัน เก็ท เฮิท)

Hello, hello… [Hola]
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล [ โฮลา ])
I’m at a place called Vertigo [dónde estás?]
(แอม แอ็ท ดา พเลซ คอล เฝอทิโก [ dende estas ])
Lights go down and all I know
(ไลท โก เดาน แอ็นด ออล ไอ โน)
That you give me something…
(แดท ยู กิฝ มี ซัมติง)
I can feel your love teaching me how
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ลัฝ ทีชอิงส มี เฮา)
Your love is teaching me how to kneel, kneel
(ยุร ลัฝ อีส ทีชอิงส มี เฮา ทู นีล , นีล)

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, YEAH,
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ,)
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, YEEEAAAAH!
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย้!)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vertigo คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น