เนื้อเพลง Made in The USA คำอ่านไทย Demi Lovato

Our love runs deep like a Chevy
(เอ๊า ลัฝ รัน ดีพ ไลค เก เชฝวี่)
If you fall I’ll fall with you baby
(อิฟ ยู ฟอล อิล ฟอล วิฑ ยู เบบิ)
‘Cause that’s the way we like to do it
(คอส แฑ็ท เดอะ เว วี ไลค ทู ดู อิท)
That’s the way we like
(แฑ็ท เดอะ เว วี ไลค)

You run around open doors like a gentleman
(ยู รัน อะเรานด โอเพ็น โด ไลค เก เจนเทิลแมน)
And tell me, “Girl, every day you’re my everything.”
(แอ็นด เท็ล มี , เกิล , เอฝริ เด ยัวร์ ไม เอ๊วี่ติง)
‘Cause that’s the way you like to do it
(คอส แฑ็ท เดอะ เว ยู ไลค ทู ดู อิท)
That’s the way you like
(แฑ็ท เดอะ เว ยู ไลค)

Just a little West Coast, and a bit of sunshine
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เว็ซท โคซท , แอ็นด อะ บิท อ็อฝ ซันชาย)
Hair blowing in the wind, losing track of time
(แฮ โบลวิง อิน เดอะ วินด , โรซิง ทแรค อ็อฝ ไทม)
Just you and I, just you and I
(จัซท ยู แอ็นด ดาย , จัซท ยู แอ็นด ดาย)
Whoa, whoa
(โว้ว , โว้ว)

No matter how far we go,
(โน แมทเทอะ เฮา ฟา วี โก ,)
I want the whole world to know
(ไอ ว็อนท เดอะ โฮล เวิลด ทู โน)
I want you bad, and I won’t have it any other way
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ด , แอ็นด ดาย ว็อนท แฮ็ฝ อิท เอนอิ อัฑเออะ เว)
No matter what the people say,
(โน แมทเทอะ ฮว็อท เดอะ พี๊เพิ่ล เซ ,)
I know that we’ll never break
(ไอ โน แดท เว็ล เนฝเออะ บเรค)
‘Cause our love was made, made in the USA
(คอส เอ๊า ลัฝ วอส เมด , เมด อิน ดิ ยูเอสเอ)
Made in the USA, yeah
(เมด อิน ดิ ยูเอสเอ, เย่)

You’re always reading my mind like a letter
(ยัวร์ ออลเว รีดอิง ไม ไมนด ไลค เก เลทเทอะ)
When I’m cold, you’re there like a sweater
(ฮเว็น แอม โคลด , ยัวร์ แฑ ไลค เก ซเวทเออะ)
‘Cause that’s the way we like to do it
(คอส แฑ็ท เดอะ เว วี ไลค ทู ดู อิท)
That’s the way we like
(แฑ็ท เดอะ เว วี ไลค)

I’ll never ever let the world get the best of you
(อิล เนฝเออะ เอฝเออะ เล็ท เดอะ เวิลด เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ยู)
[adsense]
Every night we’re apart, I’m still next to you
(เอฝริ ไนท เวีย อะพาท , แอม ซทิล เน็คซท ทู ยู)
‘Cause that’s the way I like to do it
(คอส แฑ็ท เดอะ เว ไอ ไลค ทู ดู อิท)
That’s the way I like
(แฑ็ท เดอะ เว ไอ ไลค)

We touch down on the East Coast
(วี ทั๊ช เดาน ออน ดิ อีซท โคซท)
Dinner on the sky rise,
(ดีนเนอะ ออน เดอะ ซไค ไรส ,)
Winter is the best time for walking in the city lights
(วีนเทอะ อีส เดอะ เบ็ซท ไทม ฟอ วอคกิง อิน เดอะ ซีทอิ ไลท)
You and I, you and I
(ยู แอ็นด ดาย , ยู แอ็นด ดาย)
Whoa, whoa
(โว้ว , โว้ว)

No matter how far we go,
(โน แมทเทอะ เฮา ฟา วี โก ,)
I want the whole world to know
(ไอ ว็อนท เดอะ โฮล เวิลด ทู โน)
I want you bad, and I won’t have it any other way
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ด , แอ็นด ดาย ว็อนท แฮ็ฝ อิท เอนอิ อัฑเออะ เว)
No matter what the people say,
(โน แมทเทอะ ฮว็อท เดอะ พี๊เพิ่ล เซ ,)
I know that we’ll never break
(ไอ โน แดท เว็ล เนฝเออะ บเรค)
‘Cause our love was made, made in the USA
(คอส เอ๊า ลัฝ วอส เมด , เมด อิน ดิ ยูเอสเอ)

‘Cause baby I’ll bite the bullet
(คอส เบบิ อิล ไบท เดอะ บูลเล็ท)
And take the blows for love
(แอ็นด เทค เดอะ บโล ฟอ ลัฝ)
Whoa oh oh, our love was made in the USA
(โว้ว โอ โอ , เอ๊า ลัฝ วอส เมด อิน ดิ ยูเอสเอ)
Made in the USA, made in the USA
(เมด อิน ดิ ยูเอสเอ, เมด อิน ดิ ยูเอสเอ)

No matter how far we go,
(โน แมทเทอะ เฮา ฟา วี โก ,)
I want the whole world to know
(ไอ ว็อนท เดอะ โฮล เวิลด ทู โน)
I want you bad, and I won’t have it any other way
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ด , แอ็นด ดาย ว็อนท แฮ็ฝ อิท เอนอิ อัฑเออะ เว)
No matter what the people say,
(โน แมทเทอะ ฮว็อท เดอะ พี๊เพิ่ล เซ ,)
I know that we’ll never break
(ไอ โน แดท เว็ล เนฝเออะ บเรค)
‘Cause our love was made, made in the USA
(คอส เอ๊า ลัฝ วอส เมด , เมด อิน ดิ ยูเอสเอ)
Made in the USA, yeah
(เมด อิน ดิ ยูเอสเอ, เย่)

Made in the U.S.
(เมด อิน ดิ ยู เอส)
Made in the U.S.
(เมด อิน ดิ ยู เอส)
Made in the U.S.A.
(เมด อิน ดิ ยู เอส ซา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Made in The USA คำอ่านไทย Demi Lovato

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น