เนื้อเพลง I’m learning คำอ่านไทย Vonray

I pretend you sit in front of me.
(ไอ พรีเท็นด์ ยู ซิท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)
I know this conversation well [well]
(ไอ โนว์ ดิส คอนเฝอะเซฌัน เวลล [ เวลล ])
Back and forth between reality
(แบ็ค แอนด์ โฟธ บีทะวีน ริแอลอิทิ)
And what I’ve come to believe is all I have
(แอนด์ ว๊อท แอฝ คัม ทู บีลี๊ฝ อีส ซอร์ ไอ แฮ็ฝ)

Words are just a form of emptiness
(เวิร์ด แซร์ จั๊สท ดา ฟอร์ม อ็อฝ เอมทิเน็ซ)
When there’s no one there to hear [me]
(เว็น แดร์ โน วัน แดร์ ทู เฮียร [ มี ])
I see the bottom of this empty glass
(ไอ ซี เดอะ บ๊อทท่อม อ็อฝ ดิส เอ๊มพที่ กล๊าสส)
It’s staring back and I can feel the pain
(อิทซ ซแทริง แบ็ค แอนด์ ดาย แคน ฟีล เดอะ เพน)

I see tomorrow in your eyes
(ไอ ซี ทูม๊อโร่ว อิน ยุร อาย)

I’m learning to cry
(แอม เลอนิง ทู คราย)
I’ll take it in stride
(แอล เท้ค อิท อิน ซทไรด)
I’m learning to fly
(แอม เลอนิง ทู ฟลาย)
I’m learning to hold my head up high
(แอม เลอนิง ทู โฮลด์ มาย เฮด อั๊พ ไฮฮ)

This fascination with what might have been
(ดิส แฟซซิเนฌัน วิธ ว๊อท ไมท แฮ็ฝ บีน)
Always seems to leave me cold
(ออลเว ซีม ทู ลี๊ฝ มี โคลด์)
I’ve gone so far and now I’m back again
(แอฝ กอน โซ ฟาร์ แอนด์ นาว แอม แบ็ค อะเกน)
The need to be [feel] alive is all I know
(เดอะ นี๊ด ทู บี [ ฟีล ] อะไล๊ฝ อีส ซอร์ ไอ โนว์)

I see tomorrow in your eyes
(ไอ ซี ทูม๊อโร่ว อิน ยุร อาย)

I’m learning to cry
(แอม เลอนิง ทู คราย)
I’ll take it in stride [after all these years]
(แอล เท้ค อิท อิน ซทไรด [ แอ๊ฟเท่อร ออล ฑิส เยียร์ ])
I’m learning to fly
(แอม เลอนิง ทู ฟลาย)
I’m learning to hold my head up high
(แอม เลอนิง ทู โฮลด์ มาย เฮด อั๊พ ไฮฮ)

I Will hold up my hands
(ไอ วิล โฮลด์ อั๊พ มาย แฮนด์)
When I don’t think I can
(เว็น นาย ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ แคน)
There’s a peace right outside
(แดร์ ซา พี๊ซ ไร๊ท เอ๊าทไซ้ด)
In the light
(อิน เดอะ ไล๊ท)

I’m learning to cry
(แอม เลอนิง ทู คราย)
I’ll take it in stride [after all these years]
(แอล เท้ค อิท อิน ซทไรด [ แอ๊ฟเท่อร ออล ฑิส เยียร์ ])
I’m learning to fly
(แอม เลอนิง ทู ฟลาย)
I’m learning to hold my head up high
(แอม เลอนิง ทู โฮลด์ มาย เฮด อั๊พ ไฮฮ)

I’m learning to cry
(แอม เลอนิง ทู คราย)
Don’t keep it inside [learn to face my fears]
(ด้อนท์ คี๊พ อิท อิ๊นไซด์ [ เลิร์น ทู เฟซ มาย เฟียร์ ])
I’m learning to try
(แอม เลอนิง ทู ธราย)
I’m learning to hold my head up high
(แอม เลอนิง ทู โฮลด์ มาย เฮด อั๊พ ไฮฮ)

I’m learning
(แอม เลอนิง)
I’m learning
(แอม เลอนิง)

[Fade]
([ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m learning คำอ่านไทย Vonray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น