เนื้อเพลง Love Me คำอ่านไทย Bee Gees

I remember times my love when we really had it all
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ไทม์ มาย ลัฝ เว็น วี ริแอ็ลลิ แฮ็ด ดิท ออล)
You were always there to make me smile, help me when I fall
(ยู เวอ ออลเว แดร์ ทู เม้ค มี สไมล์ , เฮ้ลพ มี เว็น นาย ฟอลล์)
Ooh, I can’t believe you’re leaving me
(อู้ , ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ยัวร์ ลีฝอิงส มี)
When there’s so much more to say — I can’t let you go
(เว็น แดร์ โซ มัช โม ทู เซย์ ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)
Ooh , ev’ry time I look at you I still can feel the glow
(อู้ , เอวรี่ ไทม์ ไอ ลุ๊ค แกท ยู ไอ สทิลล แคน ฟีล เดอะ กโล)
Let it be, let it grow
(เล็ท ดิธ บี , เล็ท ดิธ โกรว์)

Love me , please , just a little bit longer
(ลัฝ มี , พลีซ , จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลองเงอ)
Together we can make it
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี แคน เม้ค อิท)
Our love is much too young to break it
(เอ๊า ลัฝ อีส มัช ทู ยัง ทู เบร๊ค อิท)
Love me , please , just a little bit harder
(ลัฝ มี , พลีซ , จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อาณ์เดอ)

All I ever wanted was to have you to myself
(ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท วอส ทู แฮ็ฝ ยู ทู ไมเซลฟ)
Then I see you standing there in the arms of someone else
(เด็น นาย ซี ยู ซแทนดิง แดร์ อิน ดิ อาร์ม อ็อฝ ซัมวัน เอ๊ลส)
You know a man can stand so much
(ยู โนว์ อะ แมน แคน สแทนด์ โซ มัช)
And it’s more then I can bear — I can’t let you go
(แอนด์ อิทซ โม เด็น นาย แคน แบร์ ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)
Ooh, ev’ry time I look at you I still can feel the glow
(อู้ , เอวรี่ ไทม์ ไอ ลุ๊ค แกท ยู ไอ สทิลล แคน ฟีล เดอะ กโล)
Let it be , let it grow
(เล็ท ดิธ บี , เล็ท ดิธ โกรว์)

Love me , please, just a little bit longer
(ลัฝ มี , พลีซ , จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลองเงอ)
Together we can make it
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี แคน เม้ค อิท)
Our love is much too young to break it
(เอ๊า ลัฝ อีส มัช ทู ยัง ทู เบร๊ค อิท)
Love me , please, just a little bit harder
(ลัฝ มี , พลีซ , จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อาณ์เดอ)

Never even try to see things her way
(เน๊เฝ่อร์ อี๊เฝ่น ธราย ทู ซี ทริง เฮอ เวย์)
It’s hard on a woman when love ain’t no love at all
(อิทซ ฮาร์ด ออน อะ วู๊แม่น เว็น ลัฝ เอน โน ลัฝ แอ็ท ดอร์)
And when she walks away [no no] — and she probably will
(แอนด์ เว็น ชี ว๊อล์ค อะเวย์ [ โน โน ] แอนด์ ชี พรอบอับลิ วิล)
You’re gonna be sorry, begging her , please
(ยัวร์ กอนนะ บี ซ๊อรี่ , เบกกิง เฮอ , พลีซ)

Love me , please, just a little bit longer
(ลัฝ มี , พลีซ , จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลองเงอ)
Together we can make it
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี แคน เม้ค อิท)
Our love is much too young to break it
(เอ๊า ลัฝ อีส มัช ทู ยัง ทู เบร๊ค อิท)
Love me , please, just a little bit harder
(ลัฝ มี , พลีซ , จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อาณ์เดอ)

I think I can work it out
(ไอ ทริ๊งค ไอ แคน เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
I can’t get enough
(ไอ แค็นท เก็ท อีน๊าฟ)
I want you tomorrow
(ไอ ว้อนท ยู ทูม๊อโร่ว)

Love me , please, just a little bit longer
(ลัฝ มี , พลีซ , จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลองเงอ)
Together we can make it
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี แคน เม้ค อิท)
Our love is much too young to break it
(เอ๊า ลัฝ อีส มัช ทู ยัง ทู เบร๊ค อิท)
Love me , please, just a little bit longer
(ลัฝ มี , พลีซ , จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลองเงอ)
Together we can make it
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี แคน เม้ค อิท)
Our love is much too young to break it
(เอ๊า ลัฝ อีส มัช ทู ยัง ทู เบร๊ค อิท)

[repeat and fade]
([ รีพี๊ท แอนด์ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Me คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น