เนื้อเพลง Mari-Mac คำอ่านไทย Great Big Sea

There’s a neat little lass and her name is Mari Mac
(แดร์ ซา นี๊ท ลิ๊ทเทิ่ล ลาส แซน เฮอ เนม อีส Mari แมค)
Make no mistake, she’s the girl I’m gonna track
(เม้ค โน มิสเท้ค , ชี เดอะ เกิร์ล แอม กอนนะ แทร็ค)
Lot of other fellas try to get her on her back
(ล็อท อ็อฝ อ๊อเธ่อร์ เฟลลา ธราย ทู เก็ท เฮอ ออน เฮอ แบ็ค)
But I’m thinking that they’ll have to get up early
(บั๊ท แอม ติ้งกิง แดท เด๊ว แฮ็ฝ ทู เก็ท อั๊พ เอ๊อรํลี่)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

Mari Mac’s mother’s making Mari Mac marry me
(Mari แมค ม๊าเธ่อร์ เมคอิง Mari แมค แม๊ร์รี่ มี)
My mother’s making me marry Mari Mac
(มาย ม๊าเธ่อร์ เมคอิง มี แม๊ร์รี่ Mari แมค)
Well I’m going to marry Mari for when Mari’s taking care of me
(เวลล แอม โกอิ้ง ทู แม๊ร์รี่ Mari ฟอร์ เว็น Maris เทคอิง แคร์ อ็อฝ มี)
We’ll all be feeling merry when I marry Mari Mac
(เวลล ออล บี ฟีลอิง เม๊อร์รี่ เว็น นาย แม๊ร์รี่ Mari แมค)

Now Mari and her mother are an awful lot together
(นาว Mari แอนด์ เฮอ ม๊าเธ่อร์ อาร์ แอน ออฟุล ล็อท ทูเก๊ทเธ่อร์)
In fact you hardly see the one without the other
(อิน แฟคท ยู ฮาดลิ ซี ดิ วัน วิธเอ๊าท ดิ อ๊อเธ่อร์)
And people often wonder if it’s Mari or her mother
(แอนด์ พี๊เพิ่ล อ๊อฟเฟ่น วั๊นเด้อร อิ๊ฟ อิทซ Mari ออ เฮอ ม๊าเธ่อร์)
Or both of them together I am courting
(ออ โบทรฺ อ็อฝ เด็ม ทูเก๊ทเธ่อร์ ไอ แอ็ม courtings)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Well up among the heather in the hills of Bonifee
(เวลล อั๊พ อะมอง เดอะ เฮฑเออะ อิน เดอะ ฮิลล์ อ็อฝ Bonifee)
Well I had a bonnie lass sitting on me knee
(เวลล ไอ แฮ็ด อะ บอนนิ ลาส ซีททิง ออน มี นี)
A bumble bee stung me right above me knee
(อะ bumble บี ซทัง มี ไร๊ท อะโบ๊ฝ มี นี)
Up among the heather in the hills of Benifee
(อั๊พ อะมอง เดอะ เฮฑเออะ อิน เดอะ ฮิลล์ อ็อฝ Benifee)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Well I said ” Wee bonnie lassie, where you going to spend the day? ”
(เวลล ไอ เซ็ด ” วี บอนนิ ลาซซิ , แวร์ ยู โกอิ้ง ทู สเพ็นด เดอะ เดย์ “)
She said ” Among the heather in the hills of Benifee ”
(ชี เซ็ด ” อะมอง เดอะ เฮฑเออะ อิน เดอะ ฮิลล์ อ็อฝ Benifee “)
Where all the boys and girls are making out so free
(แวร์ ออล เดอะ บอย แซน เกิร์ล แซร์ เมคอิง เอ๊าท โซ ฟรี)
Up among the heather in the hills of Benifee
(อั๊พ อะมอง เดอะ เฮฑเออะ อิน เดอะ ฮิลล์ อ็อฝ Benifee)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

The wedding’s on Wednesday, everything’s arranged
(เดอะ เว๊ดดิ้ง ออน เวนสดิ , เอ๊วี่ติง อะเร๊นจ์)
Soon her name will be changed to mine unless her mind be changed
(ซูน เฮอ เนม วิล บี เช้งจํ ทู ไมน์ อันเล๊ซ เฮอ ไมนด์ บี เช้งจํ)
And making the arrangements, I’m feeling quite deranged
(แอนด์ เมคอิง ดิ แอะเรนจเม็นท , แอม ฟีลอิง ไคว๊ ดิเรนจ)
Marriage is an awful undertaking
(แมริจ อีส แอน ออฟุล อันเดอะเทคอิง)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Sure to be a grand affair, grander than a fair
(ชัวร์ ทู บี อะ แกรนด์ แอฟแฟร์ , grander แฑ็น อะ แฟร์)
Going to be a fork and plate for every man that’s there
(โกอิ้ง ทู บี อะ ฟ๊อร์ค แอนด์ เพล๊ท ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ แมน แด้ท แดร์)
And I’ll be a bugger if I don’t get my share
(แอนด์ แอล บี อะ บักเกอะ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ เก็ท มาย แชร์)
If I don’t we’ll be very much mistaken
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ เวลล บี เฝ๊รี่ มัช มิซเทคเอ็น)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

There’s a neat little lass and her name is Mari Mac
(แดร์ ซา นี๊ท ลิ๊ทเทิ่ล ลาส แซน เฮอ เนม อีส Mari แมค)
Make no mistake, she’s the girl I’m gonna track
(เม้ค โน มิสเท้ค , ชี เดอะ เกิร์ล แอม กอนนะ แทร็ค)
Lot of other fellas try to get up on her back
(ล็อท อ็อฝ อ๊อเธ่อร์ เฟลลา ธราย ทู เก็ท อั๊พ ออน เฮอ แบ็ค)
I’m thinking that they’ll have to get up early
(แอม ติ้งกิง แดท เด๊ว แฮ็ฝ ทู เก็ท อั๊พ เอ๊อรํลี่)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mari-Mac คำอ่านไทย Great Big Sea

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น