เนื้อเพลง Why คำอ่านไทย Melanie C

Why does the rain fall from the sky?
(วาย โด เดอะ เรน ฟอลล์ ฟรอม เดอะ สกาย)
How can a sugar pill take this pain away?
(ฮาว แคน อะ ชู๊ก้าร พิลล์ เท้ค ดิส เพน อะเวย์)
I should have known that you would break my heart
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน แดท ยู เวิด เบร๊ค มาย ฮาร์ท)
You’ve ended something that didn’t have a chance to start
(ยู๊ฟ เอ็นด ซัมติง แดท ดิ๊นอิน แฮ็ฝ อะ แช้นซํ ทู สท๊าร์ท)

Put out the stars
(พุท เอ๊าท เดอะ สทาร์)
Rub out the sky
(รับ เอ๊าท เดอะ สกาย)
Look to the future
(ลุ๊ค ทู เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
Wipe the teardrop from my eye
(ไว๊พ เดอะ ทรีดรอป ฟรอม มาย อาย)
Shut out the sun
(ชั๊ท เอ๊าท เดอะ ซัน)
Put out the light
(พุท เอ๊าท เดอะ ไล๊ท)
Want you to tell me how you’re gonna make it right
(ว้อนท ยู ทู เทลล มี ฮาว ยัวร์ กอนนะ เม้ค อิท ไร๊ท)

Why am I crying over you?
(วาย แอ็ม ไอ คไรอิง โอ๊เฝ่อร ยู)
Why? ‘Cos there’s nothing else that I can do
(วาย คอซ แดร์ นัธอิง เอ๊ลส แดท ไอ แคน ดู)
Why do I always look a fool?
(วาย ดู ไอ ออลเว ลุ๊ค กา ฟูล)
Why?
(วาย)

Wish I’d read the signs and left you well alone
(วิ๊ช อาย รี๊ด เดอะ ซายน แซน เล๊ฟท ยู เวลล อะโลน)
God, I wanna call you but I can’t pick up the phone
(ก๊อด , ไอ วอนนา คอลลํ ยู บั๊ท ไอ แค็นท พิค อั๊พ เดอะ โฟน)
Put out the stars
(พุท เอ๊าท เดอะ สทาร์)
Rub out the sky
(รับ เอ๊าท เดอะ สกาย)
Look to the future
(ลุ๊ค ทู เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
Wipe the teardrop from my eye
(ไว๊พ เดอะ ทรีดรอป ฟรอม มาย อาย)
Shut out the sun
(ชั๊ท เอ๊าท เดอะ ซัน)
Bring on the night
(บริง ออน เดอะ ไน๊ท)
Want you to show me how you’re gonna make it right
(ว้อนท ยู ทู โชว์ มี ฮาว ยัวร์ กอนนะ เม้ค อิท ไร๊ท)

Why am I crying over you?
(วาย แอ็ม ไอ คไรอิง โอ๊เฝ่อร ยู)
Why? ‘Cos there’s nothing else that I can do
(วาย คอซ แดร์ นัธอิง เอ๊ลส แดท ไอ แคน ดู)
Why do I always look a fool?
(วาย ดู ไอ ออลเว ลุ๊ค กา ฟูล)
Why?
(วาย)

Why am I crying over you?
(วาย แอ็ม ไอ คไรอิง โอ๊เฝ่อร ยู)
[Tell me why. Why does the rain fall from the sky?]
([ เทลล มี วาย วาย โด เดอะ เรน ฟอลล์ ฟรอม เดอะ สกาย ])
Why? ‘Cos there’s nothing else that I can do
(วาย คอซ แดร์ นัธอิง เอ๊ลส แดท ไอ แคน ดู)
[Why do the tears fall from my eyes?]
([ วาย ดู เดอะ เทียร์ ฟอลล์ ฟรอม มาย อาย ])
Why do I always look a fool?
(วาย ดู ไอ ออลเว ลุ๊ค กา ฟูล)
[Why does the rain fall from the sky?]
([ วาย โด เดอะ เรน ฟอลล์ ฟรอม เดอะ สกาย ])
Why? [Oh tell me why]
(วาย [ โอ เทลล มี วาย ])
[Tell me why]
([ เทลล มี วาย ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Why คำอ่านไทย Melanie C

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น