เนื้อเพลง Earthward คำอ่านไทย O.A.R. (Of A Revolution)

love was never enough throughout time, yet some give it up
(ลัฝ วอส เน๊เฝ่อร์ อีน๊าฟ ธรูเอาท ไทม์ , เย๊ท ซัม กี๊ฝ อิท อั๊พ)
well, you kept me standing alone
(เวลล , ยู เค็พท มี ซแทนดิง อะโลน)
if only i could have one dance i would move on my own
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด แฮ็ฝ วัน แด๊นซ์ ไอ เวิด มู๊ฝ ออน มาย โอว์น)
in tattered daydreams that slip through the night
(อิน แททเทอะ เดย์ดรีม แดท สลิ๊พ ทรู เดอะ ไน๊ท)
i’m prince, king, warrior, and i’m doing things right
(แอม พริ๊นซ์ , คิง , ว๊อร์ริเอ้อร์ , แอนด์ แอม ดูอิง ทริง ไร๊ท)
but every daydream leaves me awake all the night
(บั๊ท เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ดรีม ลี๊ฝ มี อะเว้ค ออล เดอะ ไน๊ท)
if i was a bird, spread my wings, and take off and fly
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ซา เบิร์ด , สเพร๊ด มาย วิง , แอนด์ เท้ค ออฟฟ แอนด์ ฟลาย)
yeah yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่)
i had the swirl and ache from sprays of honeys*ckle
(ไอ แฮ็ด เดอะ ซเวิล แอนด์ เอช ฟรอม สเพรย์ อ็อฝ ฮั๊นนี่ *ckle)
that when they’re gathered break will dew on the knuckle
(แดท เว็น เดรว แก๊เธ่อร์ เบร๊ค วิล ดิว ออน เดอะ นักเคิล)
i had small sweets but those seemed small when i was young
(ไอ แฮ็ด สมอลล์ สวี้ท บั๊ท โฑส ซีม สมอลล์ เว็น นาย วอส ยัง)
the petal of the rose was strung
(เดอะ เพเดว อ็อฝ เดอะ โรส วอส ซทรัง)
yeah, na-na na-na
(เย่ , นา นา นา นา)

so in this dream i walk with my head held high
(โซ อิน ดิส ดรีม ไอ ว๊อล์ค วิธ มาย เฮด เฮ็ลด ไฮฮ)
cause here i’ll live forever and never die
(ค๊อส เฮียร แอล ไล้ฝ ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เน๊เฝ่อร์ ดาย)
i see my soul straight ahead with his eyes locked on mine
(ไอ ซี มาย โซล สเทร๊ท อะเฮด วิธ ฮิส อาย ล๊อค ออน ไมน์)
if i should wake right now, i’d rather be blind
(อิ๊ฟ ฟาย เชิด เว้ค ไร๊ท นาว , อาย ร๊าเธ่อร์ บี ไบลนฺดฺ)
and in these dreams with love, together we’d stand
(แอนด์ อิน ฑิส ดรีม วิธ ลัฝ , ทูเก๊ทเธ่อร์ เว็ด สแทนด์)
i’m slipping, falling to earthward and i can’t reach your hand
(แอม สลิพปิง , ฟ๊อลิง ทู earthward แอนด์ ดาย แค็นท รี๊ช ยุร แฮนด์)
yeah yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่)

i had the swirl and ache from sprays of honeys*ckle
(ไอ แฮ็ด เดอะ ซเวิล แอนด์ เอช ฟรอม สเพรย์ อ็อฝ ฮั๊นนี่ *ckle)
that when they’re gathered break will dew on the knuckle
(แดท เว็น เดรว แก๊เธ่อร์ เบร๊ค วิล ดิว ออน เดอะ นักเคิล)
i had small sweets but those seemed small when i was young
(ไอ แฮ็ด สมอลล์ สวี้ท บั๊ท โฑส ซีม สมอลล์ เว็น นาย วอส ยัง)
the petal of the rose was strung
(เดอะ เพเดว อ็อฝ เดอะ โรส วอส ซทรัง)
yeah, na-na na-na
(เย่ , นา นา นา นา)

my eyes open wide and i’ve lost myself
(มาย อาย โอ๊เพ่น ไวด์ แอนด์ แอฝ ล็อซท ไมเซลฟ)
i’m laying here in my bed, there’s nobody else
(แอม เลยิง เฮียร อิน มาย เบ๊ด , แดร์ โนบอดี้ เอ๊ลส)
surrounded by questions, hate, and blood soaked war
(เซอร์ราวนด์ บาย เคว๊สชั่น , เฮท , แอนด์ บลัด โซค วอร์)
i clasp my hands together and pray, ask what it’s all for
(ไอ คลาซพ มาย แฮนด์ ทูเก๊ทเธ่อร์ แอนด์ เพรย์ , อาสคฺ ว๊อท อิทซ ซอร์ ฟอร์)

it’s easy for me to slip away and live on the air
(อิทซ อีสอิ ฟอร์ มี ทู สลิ๊พ อะเวย์ แอนด์ ไล้ฝ ออน ดิ แอร์)
if we’d all just let love live we could all meet there
(อิ๊ฟ เว็ด ออล จั๊สท เล็ท ลัฝ ไล้ฝ วี เคิด ออล มี๊ท แดร์)
but time has its way of saying it’s time to move on
(บั๊ท ไทม์ แฮ็ส อิทซ เวย์ อ็อฝ เซอิง อิทซ ไทม์ ทู มู๊ฝ ออน)
so off to my kingdom i go where i feel at home
(โซ ออฟฟ ทู มาย คีงดัม ไอ โก แวร์ ไอ ฟีล แอ็ท โฮม)
yeah yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่)

i had the swirl and ache from sprays of honeys*ckle
(ไอ แฮ็ด เดอะ ซเวิล แอนด์ เอช ฟรอม สเพรย์ อ็อฝ ฮั๊นนี่ *ckle)
that when they’re gathered break will dew on the knuckle
(แดท เว็น เดรว แก๊เธ่อร์ เบร๊ค วิล ดิว ออน เดอะ นักเคิล)
i had small sweets but those seemed small when i was young
(ไอ แฮ็ด สมอลล์ สวี้ท บั๊ท โฑส ซีม สมอลล์ เว็น นาย วอส ยัง)
the petal of the rose was strung
(เดอะ เพเดว อ็อฝ เดอะ โรส วอส ซทรัง)
yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Earthward คำอ่านไทย O.A.R. (Of A Revolution)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น