เนื้อเพลง Written In The Stars (Feat.Eric Turner) คำอ่านไทย Tinie Tempah

[Eric Turner:]
([ อีริคเทินเนอร์: ])
Oh written in the stars
(โอ วึ้น อิน เดอะ ซทา)
A million miles away
(อะ มีลยัน ไมล อะเว)
A message to the main
(อะ เมซซิจ ทู เดอะ เมน)
Oh
(โอ)
Seasons come and go
(ซี๊ซั่น คัม แอ็นด โก)
But I will never change
(บัท ไอ วิล เนฝเออะ เชนจ)
And I’m on my way
(แอ็นด แอม ออน ไม เว)

[Tinie Tempah – verse 1:]
([ ทายนีเทมป้าเฝิซ 1 : ])
Lets go…
(เล็ท โก)
Yeah
(เย่)
You’re listening now
(ยัวร์ ลิเซินนิง เนา)
They say they ain’t heard nothing like this in a while
(เฑ เซ เฑ เอน เฮิด นัธอิง ไลค ที ซิน อะ ฮไวล)
That’s why they play my song on so many different dials
(แฑ็ท ฮไว เฑ พเล ไม ซ็อง ออน โซ เมนอิ ดีฟเฟอะเร็นท ไดแอ็ล)
‘Cause I got more fucking hits than a disciplined child
(คอส ไอ ก็อท โม ฟัคอิง ฮิท แฑ็น อะ ดีซอิพลิน ไชล)
So when they see me everybody brrrrrap’s, brrrrrraps
(โซ ฮเว็น เฑ ซี มี เอวี่บอดี้ บาร์แรพสฺ , บาร์แรพสฺ)
Man I’m like a young gun fully black barrack
(แม็น แอม ไลค เก ยัง กัน ฟูลลิ บแล็ค บาร์แรก)
I cried tear drops over the massive attack
(ไอ คไร เทีย ดร็อพ โอเฝอะ เดอะ แมซซิฝ แอ็ทแทค)
I only make hits like I work with a racket and bat
(ไอ โอ๊นลี่ เมค ฮิท ไลค ไก เวิค วิฑ อะ แรคคิท แอ็นด แบ็ท)
Look at my jacket and hat
(ลุค แกท ไม แจคเค็ท แอ็นด แฮ็ท)
So damn berserk
(โซ แด็ม เบอะเซิค)
So down to earth
(โซ เดาน ทู เอิธ)
I’m bringing gravity back
(แอม บริงกิง กเรฝอิทิ แบ็ค)
Adopted by the major I want my family back
(อะดอพท ไบ เดอะ เมเจอะ ไอ ว็อนท ไม แฟมอิลิ แบ็ค)
People work hard just to get all their salary taxed
(พี๊เพิ่ล เวิค ฮาด จัซท ทู เก็ท ดอร์ แฑ ซ๊ารารี่ แท็คซ)
Look I’m just a writer from the ghetto like Malorie Blackman
(ลุค แอม จัซท ดา ไรทเออะ ฟร็อม เดอะ เกทโท ไลค มาโรรีแบคแมน)
Where the hell’s all the sanity at, damn
(ฮแว เดอะ เฮ็ล ซอร์ เดอะ แซนอิทิ แอ็ท , แด็ม)
I used to be the kid that no one cared about
(ไอ ยูซ ทู บี เดอะ คิด แดท โน วัน คา อะเบาท)
That’s why you have to keep screaming ’til they hear you out
(แฑ็ท ฮไว ยู แฮ็ฝ ทู คีพ ซครีมอิง ทิล เฑ เฮีย ยู เอาท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Oh written in the stars
(โอ วึ้น อิน เดอะ ซทา)
A million miles away
(อะ มีลยัน ไมล อะเว)
A message to the main
(อะ เมซซิจ ทู เดอะ เมน)
Oh
(โอ)
Seasons come and go
(ซี๊ซั่น คัม แอ็นด โก)
But I will never change
(บัท ไอ วิล เนฝเออะ เชนจ)
And I’m on my way
(แอ็นด แอม ออน ไม เว)

Oh, oh, oh, oh… [3x]
(โอ , โอ , โอ , โอ [ 3x ])

[Tinie Tempah – verse 2:]
([ ทายนีเทมป้าเฝิซ 2 : ])
Yeah, I needed a change
(เย่ , ไอ นีด อะ เชนจ)
[adsense]
When we ate we never tip cause we needed the change
(ฮเว็น วี เอท วี เนฝเออะ ทิพ คอส วี นีด เดอะ เชนจ)
I needed a break
(ไอ นีด อะ บเรค)
For a sec I even gave up believing and praying
(ฟอ รา เซคไอ อีเฝ็น เกฝ อัพ บีลีฝวิงแอ็นด เพลยอิง)
I even done illegal stuff and was leaded astray
(ไอ อีเฝ็น ดัน อิลีแก็ล ซทัฟ แอ็นด วอส เล็ด อัซทเร)
They say the money is the root to the evilest ways
(เฑ เซ เดอะ มันอิ อีส เดอะ รูท ทู ดิ อีเวอเลสเว)
But have you ever been so hungry it keeps you awake
(บัท แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ บีน โซ ฮังกริ อิท คีพ ยู อะเวค)
Mate, now my hunger would leave them amazed
(เมท , เนา ไม ฮังเกอะ วูด ลีฝ เฑ็ม อะเมส)
Great, it feels like a long time coming, fam
(กเรท , อิท ฟีล ไลค เก ล็อง ไทม คัมอิง , แฟม)
Since the day I thought of that cunning plan
(ซินซ เดอะ เด ไอ ธอท อ็อฝ แดท คันนิง แพล็น)
One day I had a dream I tried to chase it
(วัน เด ไอ แฮ็ด อะ ดรีม ไอ ทไร ทู เชซ อิท)
But I wasn’t going nowhere, running man!
(บัท ไอ วอสซึ้น โกอิ้ง โนแวร์ , รันนิง แม็น !)
I knew that maybe someday I would understand
(ไอ นยู แดท เมบี ซัมเดย์ ไอ วูด อันเดิซแทนด)
Trying change a tenner to a hundred grand
(ทไรอิง เชนจ อะ เทนเนอะ ทู อะ ฮันดเร็ด แกรนด์)
Everyone’s a kid that no one cares about
(เอ๊วี่วัน ซา คิด แดท โน วัน แค อะเบาท)
You just gotta keep screaming until they hear you out
(ยู จัซท กอททะ คีพ ซครีมอิง อันทีล เฑ เฮีย ยู เอาท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Oh written in the stars
(โอ วึ้น อิน เดอะ ซทา)
A million miles away
(อะ มีลยัน ไมล อะเว)
A message to the main
(อะ เมซซิจ ทู เดอะ เมน)
Oh
(โอ)
Seasons come and go
(ซี๊ซั่น คัม แอ็นด โก)
But I will never change
(บัท ไอ วิล เนฝเออะ เชนจ)
And I’m on my way [2x]
(แอ็นด แอม ออน ไม เว [ 2x ])

Oh, oh, oh, oh [Oh!]
(โอ , โอ , โอ , โอ [ โอ ! ])
Oh, oh, oh, oh [Oh!]
(โอ , โอ , โอ , โอ [ โอ ! ])
Oh, oh, oh, oh [Oh!]
(โอ , โอ , โอ , โอ [ โอ ! ])
Oh, oh, oh, oh [Oh!]
(โอ , โอ , โอ , โอ [ โอ ! ])
Oh, oh, oh, oh [Issie!]
(โอ , โอ , โอ , โอ [ อิซซี! ])
Oh, oh, oh, oh [Eric Turner!]
(โอ , โอ , โอ , โอ [ อีริคเทินเนอร์! ])
Oh, oh, oh, oh [Let’s go!]
(โอ , โอ , โอ , โอ [ เล็ท โก ! ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Oh written in the stars
(โอ วึ้น อิน เดอะ ซทา)
A million miles away
(อะ มีลยัน ไมล อะเว)
A message to the main
(อะ เมซซิจ ทู เดอะ เมน)
Oh
(โอ)
Seasons come and go
(ซี๊ซั่น คัม แอ็นด โก)
But I will never change
(บัท ไอ วิล เนฝเออะ เชนจ)
And I’m on my way [2x]
(แอ็นด แอม ออน ไม เว [ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Written In The Stars (Feat.Eric Turner) คำอ่านไทย Tinie Tempah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น