เนื้อเพลง I’ll Take Care of You / It’s a Man’s, Man’s, Man’s World คำอ่านไทย Van Morrison

[applause]
([ แอ็พลอส ])
Thank you.
(แธ๊งค์ ยู)

Van spoken:
(แฝน ซโพเค็น :)
I first heard this song by Bobby Bland in ’64.
(ไอ เฟิร์สท เฮิด ดิส ซ็อง บาย บอบบิ บแล็นด อิน 64)
Then I heard by Junior Wells thereon.
(เด็น นาย เฮิด บาย จู๊เหนี่ย เวลล thereon)
So work it out for yourself.
(โซ เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท ฟอร์ ยุรเซลฟ)

Van:
(แฝน :)
I know you’ve been hurt
(ไอ โนว์ ยู๊ฟ บีน เฮิร์ท)
By somebody else
(บาย ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
I can tell by the way
(ไอ แคน เทลล บาย เดอะ เวย์)
That you carry yourself
(แดท ยู แค๊รรี่ ยุรเซลฟ)
But if you’ll let me-a
(บั๊ท อิ๊ฟ โยว เล็ท มี อะ)
Here’s what I wanna do
(เฮียร ว๊อท ไอ วอนนา ดู)
I wanna take care of you-a
(ไอ วอนนา เท้ค แคร์ อ็อฝ ยู อะ)

I, I loved and lost
(ไอ , ไอ ลัฝ แอนด์ ล็อซท)
Just the same as you
(จั๊สท เดอะ เซม แอส ยู)
That’s how I know
(แด้ท ฮาว ไอ โนว์)
That’s how I know
(แด้ท ฮาว ไอ โนว์)
That’s how I know
(แด้ท ฮาว ไอ โนว์)
What you must be goin’ through
(ว๊อท ยู มัสท์ บี โกอิน ทรู)
But if you let me
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู เล็ท มี)
Here what I wanna do
(เฮียร ว๊อท ไอ วอนนา ดู)
I wanna take care of you, yeah
(ไอ วอนนา เท้ค แคร์ อ็อฝ ยู , เย่)

Junior Wells:
(จู๊เหนี่ย เวลล :)
You-ooo-ooo
(ยู อู้ อู้)
Never have to worry
(เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู ว๊อร์รี่)
You never have to cry-i-i-i
(ยู เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู คราย ไอ ไอ ไอ)
‘Cause I’ll be there beside you, yeah
(ค๊อส แอล บี แดร์ บีไซด์ ยู , เย่)
Ooh, darlin’ dry-i-i-i-i
(อู้ , ดาร์ลิน ดราย ไอ ไอ ไอ ไอ)
And dry your weepin’ eyes, Lord!
(แอนด์ ดราย ยุร วิปพิน อาย , หลอร์ด !)

Van:
(แฝน :)
So won’t you say
(โซ ว็อนท ยู เซย์)
That you’ll be true
(แดท โยว บี ทรู)
There’s no doubt in my mind
(แดร์ โน เดาท อิน มาย ไมนด์)
What I have to do
(ว๊อท ไอ แฮ็ฝ ทู ดู)
And if you’ll let me
(แอนด์ อิ๊ฟ โยว เล็ท มี)
Let me, let me, let me
(เล็ท มี , เล็ท มี , เล็ท มี)
Let me, let me, let me
(เล็ท มี , เล็ท มี , เล็ท มี)
Lean on me
(ลีน ออน มี)
Lean on me
(ลีน ออน มี)

[Instrumental & vibes]
([ อินซทรุเมนแท็ล & วายพฺ ])

Van: ‘One time for Miss Teena Lyle, Teena Lyle’
(แฝน : วัน ไทม์ ฟอร์ มิซ Teena Lyle , Teena Lyle)

Junior Wells:
(จู๊เหนี่ย เวลล :)
You-ooo-oooo
(ยู อู้ อู้)
May never have to worry
(เมย์ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู ว๊อร์รี่)
I said, you-ooo-hoo
(ไอ เซ็ด , ยู อู้ ฮู)
Never have to cry-i-i
(เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู คราย ไอ ไอ)
Ooh, never goin’ back to bein’
(อู้ , เน๊เฝ่อร์ โกอิน แบ็ค ทู บีนโพล)
Now-now, alone, no
(นาว นาว , อะโลน , โน)
I’ll dry your weepin’ eyes
(แอล ดราย ยุร วิปพิน อาย)
Ooh Lord!
(อู้ หลอร์ด !)

Won’t you say
(ว็อนท ยู เซย์)
That you’ll be true
(แดท โยว บี ทรู)
I have no doubt in my mind
(ไอ แฮ็ฝ โน เดาท อิน มาย ไมนด์)
What I have to do
(ว๊อท ไอ แฮ็ฝ ทู ดู)
You’ve gotta trust me
(ยู๊ฟ กอททะ ทรัสท มี)
Trust me, trust me, trust me
(ทรัสท มี , ทรัสท มี , ทรัสท มี)
It’s so hard to do
(อิทซ โซ ฮาร์ด ทู ดู)
I wanna take care a-you
(ไอ วอนนา เท้ค แคร์ อะ ยู)

Baby, I’m driftin’
(เบ๊บี้ , แอม ดริฟฟิน)
I’m driftin’ [yeah]
(แอม ดริฟฟิน [ เย่ ])
Driftin’, I’m driftin’
(ดริฟฟิน , แอม ดริฟฟิน)
I’m driftin’, I’m driftin’
(แอม ดริฟฟิน , แอม ดริฟฟิน)
I’m driftin’, I’m driftin’
(แอม ดริฟฟิน , แอม ดริฟฟิน)
I’m driftin’, I’m driftin’
(แอม ดริฟฟิน , แอม ดริฟฟิน)
I’m driftin’, I’m driftin’
(แอม ดริฟฟิน , แอม ดริฟฟิน)
I’m driftin’, I’m driftin’
(แอม ดริฟฟิน , แอม ดริฟฟิน)
Like a ship out on the foam-a, yeah
(ไล๊ค เก ชิพ เอ๊าท ออน เดอะ โฟม มา , เย่)

[Instrumental & horns]
([ อินซทรุเมนแท็ล & ฮอร์น ])

I’m driftin’, I’m driftin’
(แอม ดริฟฟิน , แอม ดริฟฟิน)
Ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)
Like a ship out on the foam
(ไล๊ค เก ชิพ เอ๊าท ออน เดอะ โฟม)

Driftin’, I’m driftin’
(ดริฟฟิน , แอม ดริฟฟิน)
I’m driftin’
(แอม ดริฟฟิน)
Tell me what time it is
(เทลล มี ว๊อท ไทม์ อิท อีส)
What time is it?
(ว๊อท ไทม์ อีส ซิท)

Van and Teena Lyle:
(แฝน แอนด์ Teena Lyle :)
[It’s a hustlin’ time]
([ อิทซ ซา ฮัสลิน ไทม์ ])
[Baby, it’s a hustlin’ time]
([ เบ๊บี้ , อิทซ ซา ฮัสลิน ไทม์ ])
It’s hustle’ time
(อิทซ เฮสเซล ไทม์)

[Yeah, hustle time]
([ เย่ , เฮสเซล ไทม์ ])
It’s a hustle time
(อิทซ ซา เฮสเซล ไทม์)

[Baby, it’s a hustlin’ time]
([ เบ๊บี้ , อิทซ ซา ฮัสลิน ไทม์ ])
It’s hustle time!
(อิทซ เฮสเซล ไทม์ !)

Early in the mornin’
(เอ๊อรํลี่ อิน เดอะ มอร์นิน)
[It’s hustlin’ time]
([ อิทซ ฮัสลิน ไทม์ ])
Hustle time!
(เฮสเซล ไทม์ !)
[Hustlin’ time] Ooh
([ ฮัสลิน ไทม์ ] อู้)

Junior Wells:
(จู๊เหนี่ย เวลล :)
This world would be nothin’, baby
(ดิส เวิลด เวิด บี นอทติน , เบ๊บี้)
[It’s hustlin’ time]
([ อิทซ ฮัสลิน ไทม์ ])
This world would be nothin’, darlin’
(ดิส เวิลด เวิด บี นอทติน , ดาร์ลิน)
Ah, without a woman
(อา , วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น)
[Woman]
([ วู๊แม่น ])
Or a girl
(ออ รา เกิร์ล)
[Or a girl]
([ ออ รา เกิร์ล ])
Without a woman
(วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น)
[Without a woman]
([ วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น ])
Or a girl now, baby
(ออ รา เกิร์ล นาว , เบ๊บี้)
[Or a girl]
([ ออ รา เกิร์ล ])

Without a woman
(วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น)
[Without a woman]
([ วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น ])
Or a girl
(ออ รา เกิร์ล)
[Or a girl]
([ ออ รา เกิร์ล ])
Without a woman
(วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น)
[Without a woman]
([ วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น ])
Or a girl now, baby
(ออ รา เกิร์ล นาว , เบ๊บี้)
[Or a girl]
([ ออ รา เกิร์ล ])

Oooh!
(อู้ !)
Oooh-ho-oh!
(อู้ โฮ โอ !)
[OW!]
([ เอ้า ! ])
Oooh-ho-oh!
(อู้ โฮ โอ !)

This world would be nothing
(ดิส เวิลด เวิด บี นัธอิง)
[Nothing babe]
([ นัธอิง เบ้บ ])
This world would be nothing, baby
(ดิส เวิลด เวิด บี นัธอิง , เบ๊บี้)
[Nothing baby]
([ นัธอิง เบ๊บี้ ])
Oh, I said, without a woman
(โอ , ไอ เซ็ด , วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น)
[Without a woman]
([ วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น ])
Or a girl
(ออ รา เกิร์ล)
[Or a girl]
([ ออ รา เกิร์ล ])
Without a woman
(วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น)
[Without a woman]
([ วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น ])
Or a girl, now baby
(ออ รา เกิร์ล , นาว เบ๊บี้)

Without a woman
(วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น)
[Without a woman]
([ วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น ])
Or a girl
(ออ รา เกิร์ล)
[Or a girl]
([ ออ รา เกิร์ล ])
Without a woman
(วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น)
[Without a woman]
([ วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น ])
Or a girl, now baby
(ออ รา เกิร์ล , นาว เบ๊บี้)
[Or a girl, now baby]
([ ออ รา เกิร์ล , นาว เบ๊บี้ ])

[applause]
([ แอ็พลอส ])

Mmm-mmm
(อึม อึม)

[Instrumental & sax]
([ อินซทรุเมนแท็ล & แซ็คซ ])

Van: ‘Let’s hear it for Candy Dulfer, Candy Dulfer’
(แฝน : เล็ท เฮียร อิท ฟอร์ แค๊นดี้ Dulfer , แค๊นดี้ Dulfer)

Van and Teena Lyle:
(แฝน แอนด์ Teena Lyle :)
Man made the car
(แมน เมด เดอะ คารํ)
Take us over the road
(เท้ค อัซ โอ๊เฝ่อร เดอะ โร้ด)
Man made the train
(แมน เมด เดอะ เทรน)
To carry the heavy load
(ทู แค๊รรี่ เดอะ เฮ๊ฝฝี่ โหลด)

Man made the electric lights
(แมน เมด ดิ อิเล๊คทริค ไล๊ท)
[Mmm-mm]
([ อึม อึมมมม ])
Take us outta the dark
(เท้ค อัซ เอ๊าตา เดอะ ด๊าร์ค)
[Take us outta the dark, now baby]
([ เท้ค อัซ เอ๊าตา เดอะ ด๊าร์ค , นาว เบ๊บี้ ])
Man made the boat for the water
(แมน เมด เดอะ โบ๊ท ฟอร์ เดอะ ว๊อเท่อร)
[For the water]
([ ฟอร์ เดอะ ว๊อเท่อร ])
Just like Noah made the Ark
(จั๊สท ไล๊ค Noah เมด ดิ อาค)

This a man’s world!
(ดิส ซา แมน เวิลด !)
Would be nothing!
(เวิด บี นัธอิง !)
Nothing!
(นัธอิง !)
Without a woman or a girl
(วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น ออ รา เกิร์ล)

[Or a girl]
([ ออ รา เกิร์ล ])
Woman or a girl
(วู๊แม่น ออ รา เกิร์ล)

[Without a woman]
([ วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น ])
[Or a girl]
([ ออ รา เกิร์ล ])

Lost!
(ล็อซท !)
In loneliness
(อิน โลนลิเน็ซ)
He’s lost
(อีส ล็อซท)
In bitterness
(อิน บีทเทอะเน็ซ)
Bitterness
(บีทเทอะเน็ซ)

Help me sing the song
(เฮ้ลพ มี ซิง เดอะ ซ็อง)
Help me song the song
(เฮ้ลพ มี ซ็อง เดอะ ซ็อง)
Help me song the song
(เฮ้ลพ มี ซ็อง เดอะ ซ็อง)
Help me song the song
(เฮ้ลพ มี ซ็อง เดอะ ซ็อง)
Help me song the song
(เฮ้ลพ มี ซ็อง เดอะ ซ็อง)
Help me song the song
(เฮ้ลพ มี ซ็อง เดอะ ซ็อง)
Help me song the song
(เฮ้ลพ มี ซ็อง เดอะ ซ็อง)
Help me song the song
(เฮ้ลพ มี ซ็อง เดอะ ซ็อง)

Junior Wells:
(จู๊เหนี่ย เวลล :)
Yeah, let me tell ya
(เย่ , เล็ท มี เทลล ยา)
I said-a
(ไอ เซ็ด อะ)
Man made the car!
(แมน เมด เดอะ คารํ !)
To take us out on the road
(ทู เท้ค อัซ เอ๊าท ออน เดอะ โร้ด)
Man made the train
(แมน เมด เดอะ เทรน)
To carry, carry, carry, the heavy load
(ทู แค๊รรี่ , แค๊รรี่ , แค๊รรี่ , เดอะ เฮ๊ฝฝี่ โหลด)

Man made the ‘lectric light
(แมน เมด เดอะ lectric ไล๊ท)
To take us out of the dark
(ทู เท้ค อัซ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ด๊าร์ค)
Man made the boat for the water
(แมน เมด เดอะ โบ๊ท ฟอร์ เดอะ ว๊อเท่อร)
Yeah, like Noah built the Ark
(เย่ , ไล๊ค Noah บิลท ดิ อาค)

Oooh-oh!
(อู้ โอ !)
This is a man’s world
(ดิส ซิส ซา แมน เวิลด)
But it would mean nothing, yeah
(บั๊ท ดิธ เวิด มีน นัธอิง , เย่)
Without a woman or a girl
(วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น ออ รา เกิร์ล)
[Or a girl]
([ ออ รา เกิร์ล ])
Without a girl
(วิธเอ๊าท ดา เกิร์ล)

[Without a woman]
([ วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น ])
Without a woman
(วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น)
[Or a girl]
([ ออ รา เกิร์ล ])
Oooooh!
(อูฮู !)

Van:
(แฝน :)
Man think about a little-bitty baby girl
(แมน ทริ๊งค อะเบ๊าท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิดดี เบ๊บี้ เกิร์ล)
[Little baby girl]
([ ลิ๊ทเทิ่ล เบ๊บี้ เกิร์ล ])
Little baby boy
(ลิ๊ทเทิ่ล เบ๊บี้ บอย)
[Baby boy]
([ เบ๊บี้ บอย ])
Man make them happy, yeah
(แมน เม้ค เด็ม แฮ๊พพี่ , เย่)
‘Cause man bring them toys
(ค๊อส แมน บริง เด็ม ทอย)

After man make ev’rything-a
(แอ๊ฟเท่อร แมน เม้ค เอฟรี่ติง อะ)
Ev’rything he can
(เอฟรี่ติง ฮี แคน)
[Ev’rything he can]
([ เอฟรี่ติง ฮี แคน ])
Man make more bull sh*t to sell
(แมน เม้ค โม บูลล ฌะ *ที ทู เซลล์)
To other man
(ทู อ๊อเธ่อร์ แมน)

This a man’s world!
(ดิส ซา แมน เวิลด !)
Would be nothing
(เวิด บี นัธอิง)
Without a woman or a girl
(วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น ออ รา เกิร์ล)

[Or a girl]
([ ออ รา เกิร์ล ])
Without a woman
(วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น)
[Without a woman]
([ วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น ])
[Or a girl]
([ ออ รา เกิร์ล ])

He’s lost!
(อีส ล็อซท !)
LOST!
(ล็อซท !)
Lost in lonliness
(ล็อซท อิน ลอนลีเนส)
[Lost in lonliness]
([ ล็อซท อิน ลอนลีเนส ])
LOST!
(ล็อซท !)
In bitterness
(อิน บีทเทอะเน็ซ)
[Lost in bitterness]
([ ล็อซท อิน บีทเทอะเน็ซ ])

Hey
(เฮ)

[Instrumental & keyboard solo]
([ อินซทรุเมนแท็ล & คีย์บอด โซ๊โล่ ])

Van: ‘That’s John Savannah’
(แฝน : แด้ท จอน ซะแฝนนะ)

Yeah
(เย่)

Don’t let me breakdown!
(ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว !)
[Let me breakdown]
([ เล็ท มี เบรคดาว ])
Don’t let me breakdown!
(ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว !)
[Don’t let me breakdown]
([ ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว ])
Don’t let me breakdown!
(ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว !)
[Don’t let me breakdown]
([ ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว ])
Don’t let me breakdown!
(ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว !)
[Don’t let me breakdown]
([ ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว ])

It’s too late to stop now
(อิทซ ทู เหลท ทู สท๊อพ นาว)
[It’s too late to stop now, baby]
([ อิทซ ทู เหลท ทู สท๊อพ นาว , เบ๊บี้ ])
It’s too late to stop now
(อิทซ ทู เหลท ทู สท๊อพ นาว)
[It’s too late to stop now, darlin’]
([ อิทซ ทู เหลท ทู สท๊อพ นาว , ดาร์ลิน ])
It’s too late to stop now
(อิทซ ทู เหลท ทู สท๊อพ นาว)
[It’s too late to stop now, baby, baby, baby]
([ อิทซ ทู เหลท ทู สท๊อพ นาว , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ])

Don’t let me breakdown
(ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว)
[Don’t let me breakdown]
([ ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว ])
Don’t let me breakdown, baby
(ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว , เบ๊บี้)
[Don’t let me breakdown]
([ ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว ])

Don’t let me breakdown
(ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว)
[Don’t let me breakdown]
([ ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว ])
Don’t let me breakdown
(ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว)
[Don’t let me breakdown]
([ ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว ])

Don’t let me breakdown
(ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว)
[Don’t let me breakdown]
([ ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว ])
Don’t let me breakdown
(ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว)
[Oooh, let’s don’t breakdown]
([ อู้ , เล็ท ด้อนท์ เบรคดาว ])

Don’t let me breakdown
(ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว)
[Oooh]
([ อู้ ])
Don’t let me breakdown
(ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว)
[Don’t let me breakdown]
([ ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว ])
Don’t let me breakdown
(ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว)
[Don’t let me breakdown]
([ ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว ])
Don’t let me breakdown
(ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว)

Announcer:
(แอ็นเนานเซอะ :)
‘How ’bout it for Van Morrison!’
(ฮาว เบาท ดิธ ฟอร์ แฝน มอร์ริซัน !)

[Breakdown]
([ เบรคดาว ])
[Breakdown]
([ เบรคดาว ])

When there’s no prima donna
(เว็น แดร์ โน พรีมา ดอนนา)
When there’s no prima donna
(เว็น แดร์ โน พรีมา ดอนนา)
When there’s no prima donna
(เว็น แดร์ โน พรีมา ดอนนา)
[Don’t let me breakdown]
([ ด้อนท์ เล็ท มี เบรคดาว ])
When there’s no prima donna
(เว็น แดร์ โน พรีมา ดอนนา)

[This world would mean nothing, baby]
([ ดิส เวิลด เวิด มีน นัธอิง , เบ๊บี้ ])
When there’s no prima donna
(เว็น แดร์ โน พรีมา ดอนนา)
[The world would mean nothing]
([ เดอะ เวิลด เวิด มีน นัธอิง ])
When there’s no prima donna
(เว็น แดร์ โน พรีมา ดอนนา)
[Oooh!]
([ อู้ ! ])

Announcer:
(แอ็นเนานเซอะ :)
‘How ’bout it for Van Morrison’
(ฮาว เบาท ดิธ ฟอร์ แฝน มอร์ริซัน)

[Oh!]
([ โอ ! ])
When there’s no prima donna
(เว็น แดร์ โน พรีมา ดอนนา)
When there’s no prima donna
(เว็น แดร์ โน พรีมา ดอนนา)

I know there’s some of you there
(ไอ โนว์ แดร์ ซัม อ็อฝ ยู แดร์)
Did get healed tonight?
(ดิด เก็ท ฮีล ทูไน๊ท)

When there’s no prima donna
(เว็น แดร์ โน พรีมา ดอนนา)
When there’s no prima donna
(เว็น แดร์ โน พรีมา ดอนนา)

‘Let ‘The Man’ know you got it tested tonight’
(เล็ท เดอะ แมน โนว์ ยู ก็อท ดิธ เทสท์ ทูไน๊ท)

When there’s no prima donna
(เว็น แดร์ โน พรีมา ดอนนา)
When there’s no prima donna
(เว็น แดร์ โน พรีมา ดอนนา)

Did you feel the spirit in the house tonight?
(ดิด ยู ฟีล เดอะ สพีหริท อิน เดอะ เฮ้าส ทูไน๊ท)

When there’s no prima donna
(เว็น แดร์ โน พรีมา ดอนนา)
When there’s no prima donna
(เว็น แดร์ โน พรีมา ดอนนา)

[Hey!]
([ เฮ ! ])

[Yeah!]
([ เย่ ! ])

Without a woman
(วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น)
[Or a girl]
([ ออ รา เกิร์ล ])

Announcer:
(แอ็นเนานเซอะ :)
‘How bout it for Mr. Brian Kennedy’
(ฮาว เบาท ดิธ ฟอร์ มีซเทอะ ไบรเอน เคนนีดี)

Without a woman
(วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น)
[Without a woman]
([ วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น ])
Or a girl
(ออ รา เกิร์ล)
[Without a woman]
([ วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น ])

‘Also Mr. ‘James Blues Brown’ Hooker’
(อ๊อลโซ มีซเทอะ เจม บลู บราวนํ ฮุคเคอ)

Or a girl
(ออ รา เกิร์ล)
[Without a woman]
([ วิธเอ๊าท ดา วู๊แม่น ])

‘Mr. Georgie Fame’
(มีซเทอะ จอร์จี เฟม)

‘Miss Candy Dulfer’
(มิซ แค๊นดี้ Dulfer)

‘How ’bout this band!’
(ฮาว เบาท ดิส แบนด์ !)

Huh?
(ฮู)

[inaudible]
([ inaudible ])

[Loud applause to end]
([ เลาด แอ็พลอส ทู เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Take Care of You / It’s a Man’s, Man’s, Man’s World คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น