เนื้อเพลง If You Want คำอ่านไทย Donell Jones feat Bun B

[Donell Jones]
([ Donell โจเนส ])
[If you want]
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ])
Yeah,
(เย่ ,)
[If you want]
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ])
Tonight,
(ทูไน๊ท ,)
I dont want you to think about none of the problems you got going on baby
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท นัน อ็อฝ เดอะ โพร๊เบล่ม ยู ก็อท โกอิ้ง ออน เบ๊บี้)
[If you want]
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ])

[Bun B]
([ บัน บี ])
Now if your man ain’t lovin’ u right,
(นาว อิ๊ฟ ยุร แมน เอน ลัฝวิน ยู ไร๊ท ,)
You need to role with a ‘G’,
(ยู นี๊ด ทู โรล วิธ อะ จี ,)
Get a thug in your life.
(เก็ท ดา ธัก อิน ยุร ไล๊ฟ)
I got tha coup outside and its sittin on crome,
(ไอ ก็อท ท่า คู๊พ เอ๊าทไซ้ด แอนด์ อิทซ ซิทดิน ออน crome ,)
Baby girl you ain’t gotta go home,
(เบ๊บี้ เกิร์ล ยู เอน กอททะ โก โฮม ,)
Yo tell it jones
(โย เทลล อิท โจเนส)

[Donell Jones]
([ Donell โจเนส ])
[If you want]
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ])
You ain’t gotta leave,
(ยู เอน กอททะ ลี๊ฝ ,)
You can just stay right here
(ยู แคน จั๊สท สเทย์ ไร๊ท เฮียร)
[If you want]
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ])
Kiss it one time,
(คิซ ซิท วัน ไทม์ ,)
Promise baby I won’t tell
(พรอมอิซ เบ๊บี้ ไอ ว็อนท เทลล)
[If you want]
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ])
Damn what your boyfriend say,
(แดมนํ ว๊อท ยุร บอยเฟรน เซย์ ,)
U ain’t gotta go nowhere
(ยู เอน กอททะ โก โนแวร์)
[If you want]
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ])
Here is where you wanna be,
(เฮียร อีส แวร์ ยู วอนนา บี ,)
Sittin on top right here
(ซิทดิน ออน ท๊อพ ไร๊ท เฮียร)

Urr, unlock your door
(Urr , อันลอค ยุร ดอร์)
Girl I wanna knock it down
(เกิร์ล ไอ วอนนา น๊อค อิท เดาน)
You know what I’m saying
(ยู โนว์ ว๊อท แอม เซอิง)
No more playin’ around
(โน โม เพลย์ยิน อะราวนฺดฺ)
I can make u feel
(ไอ แคน เม้ค ยู ฟีล)
Like u ??
(ไล๊ค ยู)
On the bed,
(ออน เดอะ เบ๊ด ,)
We can do it every night
(วี แคน ดู อิท เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
Don’t front if your feelin’ right
(ด้อนท์ ฟร๊อนท อิ๊ฟ ยุร ฟีลิน ไร๊ท)
We can do it anyhow you want
(วี แคน ดู อิท เอนอิเฮา ยู ว้อนท)
I just want you to feel at home
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู ฟีล แอ็ท โฮม)

[If you want]
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ])
You ain’t ever gotta go home to your man,
(ยู เอน เอ๊เฝ่อร์ กอททะ โก โฮม ทู ยุร แมน ,)
[If you want]
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ])
You can stay here, u know that u can,
(ยู แคน สเทย์ เฮียร , ยู โนว์ แดท ยู แคน ,)
[If you want]If you want it baby
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ] อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ เบ๊บี้)
Girl I know you want it so bad
(เกิร์ล ไอ โนว์ ยู ว้อนท ดิธ โซ แบ้ด)
[If you want I got what you want, what you wanted]
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ไอ ก็อท ว๊อท ยู ว้อนท , ว๊อท ยู ว้อนท ])
Said I got what you wanted [what you wanted]
(เซ็ด ดาย ก็อท ว๊อท ยู ว้อนท [ ว๊อท ยู ว้อนท ])

If you wanna walk around,
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ ,)
My house without nothin on
(มาย เฮ้าส วิธเอ๊าท นอทติน ออน)
[If you want]
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ])
You ain’t gotta ask me first,
(ยู เอน กอททะ อาสคฺ มี เฟิร์สท ,)
Or hesitate to take it off
(ออ เฮ๊สิเทท ทู เท้ค อิท ออฟฟ)
[If you want]
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ])
And no matter how many times he call,
(แอนด์ โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว เมนอิ ไทม์ ฮี คอลลํ ,)
You ain’t gotta get that phone
(ยู เอน กอททะ เก็ท แดท โฟน)
[If you want]
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ])
I know what you wanna do,
(ไอ โนว์ ว๊อท ยู วอนนา ดู ,)
Now that we’re here alone
(นาว แดท เวีย เฮียร อะโลน)

Hey! unlock your door
(เฮ ! อันลอค ยุร ดอร์)
Girl I wanna knock it down
(เกิร์ล ไอ วอนนา น๊อค อิท เดาน)
You know what I’m saying
(ยู โนว์ ว๊อท แอม เซอิง)
No more playin’ around
(โน โม เพลย์ยิน อะราวนฺดฺ)
I can make u feel
(ไอ แคน เม้ค ยู ฟีล)
Like u ??
(ไล๊ค ยู)
[On the bed],
([ ออน เดอะ เบ๊ด ] ,)
We can do it every night
(วี แคน ดู อิท เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
Don’t front if your feelin’ right
(ด้อนท์ ฟร๊อนท อิ๊ฟ ยุร ฟีลิน ไร๊ท)
We can do it anyhow you want
(วี แคน ดู อิท เอนอิเฮา ยู ว้อนท)
I just want you to feel at home
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู ฟีล แอ็ท โฮม)

[If you want
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท)
You ain’t gotta go home to your man] You ain’t gotta go home
(ยู เอน กอททะ โก โฮม ทู ยุร แมน ] ยู เอน กอททะ โก โฮม)
[If you want
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท)
You can stay here, you know that you can] Said baby you know that you can
(ยู แคน สเทย์ เฮียร , ยู โนว์ แดท ยู แคน ] เซ็ด เบ๊บี้ ยู โนว์ แดท ยู แคน)
[If you want
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท)
Girl I know you want it so bad]
(เกิร์ล ไอ โนว์ ยู ว้อนท ดิธ โซ แบ้ด ])
[If you want I got what you want, you know what you want]
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ไอ ก็อท ว๊อท ยู ว้อนท , ยู โนว์ ว๊อท ยู ว้อนท ])

[Bun B]
([ บัน บี ])
[If you want]
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ])
Well u can sit back, relax and chill
(เวลล ยู แคน ซิท แบ็ค , รีแหล๊ก แอนด์ ชิล)
Unwind and spend time with the king of the thrill
(อันไวนด์ แอนด์ สเพ็นด ไทม์ วิธ เดอะ คิง อ็อฝ เดอะ ธริล)
[If you want]
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ])
Baby you can let down your hair
(เบ๊บี้ ยู แคน เล็ท เดาน ยุร แฮร์)
And kick off your shoes off girl, we ain’t goin nowhere
(แอนด์ คิ๊ค ออฟฟ ยุร ชู ออฟฟ เกิร์ล , วี เอน โกอิน โนแวร์)
[If you want]
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ])
Mommy I can make your dreams come true,
(มอมมิ ไอ แคน เม้ค ยุร ดรีม คัม ทรู ,)
Fulfil your fantasys, whatever you wanna do
(ฟูลฟิล ยุร แฟนทะซิ , ฮว็อทเอฝเออะ ยู วอนนา ดู)
Baby girl, I ain’t scared to please ya
(เบ๊บี้ เกิร์ล , ไอ เอน ซคา ทู พลีซ ยา)
Matta fact I’m prepared to please ya
(Matta แฟคท แอม พรีแพร์ ทู พลีซ ยา)
Let me ease your body, and your mind
(เล็ท มี อี๊ส ยุร บ๊อดี้ , แอนด์ ยุร ไมนด์)
Let me pull you closer, and slow grind
(เล็ท มี พูลล ยู โคลเซอร์ , แอนด์ สโลว์ ไกรนด)
Lookin at your figure, your so fine
(ลุคกิน แอ็ท ยุร ฟิ๊กเก้อร , ยุร โซ ไฟน)
Loosin my composure, in no time
(Loosin มาย ค็อมโพเฉอะ , อิน โน ไทม์)
I’m givin u all u want, baby all you can take
(แอม กีฝอิน ยู ออล ยู ว้อนท , เบ๊บี้ ออล ยู แคน เท้ค)
Making love till the headboard break
(เมคอิง ลัฝ ทิลล์ เดอะ headboard เบร๊ค)
And shorty wanna ride with me, then let me know cuz we ride
(แอนด์ ชอร์ทดิง วอนนา ไรด์ วิธ มี , เด็น เล็ท มี โนว์ คัซ วี ไรด์)
Just open the door and let your b*tt b*tt slide in
(จั๊สท โอ๊เพ่น เดอะ ดอร์ แอนด์ เล็ท ยุร บี *tt บี *tt สไล๊ด อิน)

[Donell Jones]
([ Donell โจเนส ])
Back rub [I got it]
(แบ็ค รับ [ ไอ ก็อท ดิธ ])
?? [I got it]
([ ไอ ก็อท ดิธ ])
Feel good, whatever you want, oo yeah
(ฟีล กู๊ด , ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท , โอโอ เย่)
No doubt [About it]
(โน เดาท [ อะเบ๊าท ดิธ ])
I’ll bang [Your body]
(แอล แบง [ ยุร บ๊อดี้ ])
Girl I want you to feel at home
(เกิร์ล ไอ ว้อนท ยู ทู ฟีล แอ็ท โฮม)

[If you want
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท)
You ain’t gotta go home to your man] You ain’t gotta go home to your man
(ยู เอน กอททะ โก โฮม ทู ยุร แมน ] ยู เอน กอททะ โก โฮม ทู ยุร แมน)
[If you want
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท)
You can stay here, you know that you can] Stay right here, my lady
(ยู แคน สเทย์ เฮียร , ยู โนว์ แดท ยู แคน ] สเทย์ ไร๊ท เฮียร , มาย เล๊ดี้)
[If you want] so bad
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ] โซ แบ้ด)
[Girl I know you want it so bad] So bad
([ เกิร์ล ไอ โนว์ ยู ว้อนท ดิธ โซ แบ้ด ] โซ แบ้ด)
[If you want I got what you want, you know that you want it]
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ไอ ก็อท ว๊อท ยู ว้อนท , ยู โนว์ แดท ยู ว้อนท ดิธ ])

[I got what you want,
([ ไอ ก็อท ว๊อท ยู ว้อนท ,)
U ain’t gotta stress baby,
(ยู เอน กอททะ สเทรสส เบ๊บี้ ,)
Just feel at home,
(จั๊สท ฟีล แอ็ท โฮม ,)
I got what you want] hit me baby
(ไอ ก็อท ว๊อท ยู ว้อนท ] ฮิท มี เบ๊บี้)
[U aint gotta stress baby,] oo
([ ยู เอน กอททะ สเทรสส เบ๊บี้ , ] โอโอ)
Just feel at home] aint no more stressin out baby
(จั๊สท ฟีล แอ็ท โฮม ] เอน โน โม สเตสซิน เอ๊าท เบ๊บี้)

[If you want
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท)
You ain’t gotta go home to your man] You can stay right here, my lady
(ยู เอน กอททะ โก โฮม ทู ยุร แมน ] ยู แคน สเทย์ ไร๊ท เฮียร , มาย เล๊ดี้)
[if you want
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท)
You can stay here, you know that you can] hit me baby
(ยู แคน สเทย์ เฮียร , ยู โนว์ แดท ยู แคน ] ฮิท มี เบ๊บี้)
[If you want] said I’m willing,
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ] เซ็ด แอม วีลลิง ,)
[Girl I know you want it so bad] to get down anyway you love it
([ เกิร์ล ไอ โนว์ ยู ว้อนท ดิธ โซ แบ้ด ] ทู เก็ท เดาน เอนอิเว ยู ลัฝ อิท)
[If you want I got what you want, you know that you want it]
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ไอ ก็อท ว๊อท ยู ว้อนท , ยู โนว์ แดท ยู ว้อนท ดิธ ])
[If you want]
([ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Want คำอ่านไทย Donell Jones feat Bun B

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น