เนื้อเพลง Don’t Let The Money Make You คำอ่านไทย Xzibit feat King Tee, Soopafly

[Intro: An interview with Xzibit]
([ อินโทร : แอน อิ๊นเทอร์ฝิว วิธ Xzibit ])
[I] I want to ask you, what is more important to you guys?
([ ไอ ] ไอ ว้อนท ทู อาสคฺ ยู , ว๊อท อีส โม อิมพอแท็นท ทู ยู กาย)
All the money that you guys are talkin’ about?
(ออล เดอะ มั๊นนี่ แดท ยู กาย แซร์ ทอคกิ่น อะเบ๊าท)
Or the artform? Or, what is more important? The Lyrics?
(ออ ดิ artform ออ , ว๊อท อีส โม อิมพอแท็นท เดอะ ลีริค)
Or the leather sized stuff?
(ออ เดอะ เล๊เธ่อร์ ไซ๊ซ สทั๊ฟฟ)
[X] I think, what we tryin’ to do is device a way that the
([ เอ๊กซฺ ] ไอ ทริ๊งค , ว๊อท วี ทายอิน ทู ดู อีส ดีไฝ๊ซ์ อะ เวย์ แดท เดอะ)
artform and the money is like on a equal level.
(artform แอนด์ เดอะ มั๊นนี่ อีส ไล๊ค ออน อะ อี๊ควอล เล๊เฝ่ล)
You know what I mean, that, that like he said, is a fine
(ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน , แดท , แดท ไล๊ค ฮี เซ็ด , อีส ซา ไฟน)
line where gotta pleas the crowd or pleas the artists
(ไลน์ แวร์ กอททะ พลี เดอะ คราวดํ ออ พลี ดิ อาทิซท)
that are listenin’ to you. And pleas the real hip-hop
(แดท อาร์ ลิเซินนิน ทู ยู แอนด์ พลี เดอะ เรียล ฮิพ ฮ็อพ)
underground people that, that, that is looking for that
(อันเดิกเรานด พี๊เพิ่ล แดท , แดท , แดท อีส ลุคอิง ฟอร์ แดท)
you know, that real sh*t. It’s only a certain way that
(ยู โนว์ , แดท เรียล ฌะ *ที อิทซ โอ๊นลี่ อะ เซ๊อร์เท่น เวย์ แดท)
that you can go up and doin’ it
(แดท ยู แคน โก อั๊พ แอนด์ โดย หนิด)

[Verse 1: Xzibit]
([ เฝิซ 1 : Xzibit ])
Xzibit keep it on deck
(Xzibit คี๊พ อิท ออน เด็ค)
Live, vinyl, CD or cassette
(ไล้ฝ , ไฝนิล , ซีดี ออ คัสเซ็ททํ)
Whatever you select
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ซิเล็คท)
I keep you bouncin’ like a bad cheque
(ไอ คี๊พ ยู เบ๊าซิน ไล๊ค เก แบ้ด เช็ค)
See I should have a trigger tattooed on my neck
(ซี ไอ เชิด แฮ็ฝ อะ ทริ๊กเก้อร์ แท๊ททู ออน มาย เน็ค)
To represent the heat that I repeat
(ทู รีเพรสเซ่นท เดอะ ฮีท แดท ไอ รีพี๊ท)
Now you can take the highs out of the beat
(นาว ยู แคน เท้ค เดอะ ไฮฮ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ บีท)
But never take the rucked out of the rhyme
(บั๊ท เน๊เฝ่อร์ เท้ค เดอะ รัค เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ไรม)
Or tribalize, look into the eyes of the emotional
(ออ tribalize , ลุ๊ค อิ๊นทู ดิ อาย อ็อฝ ดิ อิโมฌะแน็ล)
Your whole style is promotional
(ยุร โฮล สไทล์ อีส promotional)
A dead giveaway to me is just another business day
(อะ เด้ด giveaway ทู มี อีส จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ บีสเน็ซ เดย์)
Xzibit here to stay
(Xzibit เฮียร ทู สเทย์)
My life, a tribute to the A.K,
(มาย ไล๊ฟ , อะ ทริบิ้วท ทู ดิ อะ เค ,)
you wanna play
(ยู วอนนา เพลย์)
A situation only one man can walk away from
(อะ ซิ๊ทูเอชั่น โอ๊นลี่ วัน แมน แคน ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม)
The same way he came
(เดอะ เซม เวย์ ฮี เคม)
When I spit flame, it spits flames like your middlename
(เว็น นาย ซพิท เฟลม , อิท ซพิท เฟลม ไล๊ค ยุร middlename)
So why do I say f*ck the fame
(โซ วาย ดู ไอ เซย์ เอฟ *ck เดอะ เฟม)
Because it come and go
(บิคอส อิท คัม แอนด์ โก)
The industry’s a pet without refused to be that gigolo
(ดิ อิ๊นดัสทรี่ ซา เพ๊ท วิธเอ๊าท รีฟิ๊วส ทู บี แดท จีกโอะโล)
I put the dope in, got fo’s and tatoos
(ไอ พุท เดอะ โดพ อิน , ก็อท fos แซน tatoos)
N*ggas make ya money
(เอ็น *ggas เม้ค ยา มั๊นนี่)
But let the money make you
(บั๊ท เล็ท เดอะ มั๊นนี่ เม้ค ยู)

[Hook: King T x2]
([ ฮุ๊ค : คิง ที x2 ])
We make, make money, money
(วี เม้ค , เม้ค มั๊นนี่ , มั๊นนี่)
Take’s money to survive
(เท้ค มั๊นนี่ ทู เซอร์ไฝ๊ฝ)
The meanin’ of life with statted chips is stay alive
(เดอะ มีนนิน อ็อฝ ไล๊ฟ วิธ statted ชิพ ซิส สเทย์ อะไล๊ฝ)
Cause it’s all about the C-notes
(ค๊อส อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เดอะ ซี โน๊ท)
Gonna be f*ckin’ when you’re rollin’ this too
(กอนนะ บี เอฟ *ckin เว็น ยัวร์ โรลลิน ดิส ทู)
Don’t let the money make you
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ มั๊นนี่ เม้ค ยู)

[Verse 2: Soopafly]
([ เฝิซ 2 : Soopafly ])
It’s Soopafly,
(อิทซ Soopafly ,)
comin’ with that gangsta sh*t
(คัมอิน วิธ แดท แก๊งซดา ฌะ *ที)
That sh*t that only gangstas be gettin’ gangsta with
(แดท ฌะ *ที แดท โอ๊นลี่ แก๊งซดา บี เกดดิน แก๊งซดา วิธ)
The pimps, hustlers and the players know the rank I get
(เดอะ พิมพ , ฮัซเลอะ แซน เดอะ เพย์เยอร์ โนว์ เดอะ แร๊งค ไอ เก็ท)
Never have to get no money from the bank, I get sh*t
(เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู เก็ท โน มั๊นนี่ ฟรอม เดอะ แบ๊งค , ไอ เก็ท ฌะ *ที)
I Stomp down your whole compound
(ไอ สตอมพฺ เดาน ยุร โฮล ค๊อมพาวนดํ)
Takin’ all the shots
(ทอคกิ่น ออล เดอะ ฌ็อท)
Device from the few I’m rise
(ดีไฝ๊ซ์ ฟรอม เดอะ ฟิว แอม ไร๊ส)
Let the others drop
(เล็ท ดิ อ๊อเธ่อร์ ดรอพ)
I elevate
(ไอ เอ๊ลลิเหวท)
Who drop when a dime never got me straight
(ฮู ดรอพ เว็น อะ ไดม เน๊เฝ่อร์ ก็อท มี สเทร๊ท)
I’m still goin’ for broke
(แอม สทิลล โกอิน ฟอร์ บโรค)
I push you to the stroke
(ไอ พุช ยู ทู เดอะ ซโตรก)
And one man loc and say high
(แอนด์ วัน แมน loc แอนด์ เซย์ ไฮฮ)
Smokin’ to keep an open, mind
(สโมกิน ทู คี๊พ แอน โอ๊เพ่น , ไมนด์)
Focus on military time provokin’
(โฟ๊คัส ออน มิ๊ลิทารี่ ไทม์ provokin)
The G in me, n*gga
(เดอะ จี อิน มี , เอ็น *gga)
[?] when he tried to step the Soopafly
([ ] เว็น ฮี ทไร ทู สเท็พ เดอะ Soopafly)
AZ you are sh*t
(AZ ยู อาร์ ฌะ *ที)
Now gettin’ down with the Pound
(นาว เกดดิน เดาน วิธ เดอะ เพานด)
Now who can shake it till it break ground
(นาว ฮู แคน เช้ค อิท ทิลล์ อิท เบร๊ค กราวนด์)
Many motherf*ckers are greedy
(เมนอิ motherf*ckers แซร์ กรีดอิ)
There’s only one thing needed like E.D.I, Amin / I mean business
(แดร์ โอ๊นลี่ วัน ทริง นี๊ด ไล๊ค อี ดี ดาย , Amin / ไอ มีน บีสเน็ซ)
When it comes to the cash, I’m movin’ quick
(เว็น หนิด คัม ทู เดอะ แค๊ช , แอม มูฝวิน ควิค)
[Xzibit: Any other n*gga eat a d*ck]
([ Xzibit : เอ๊นี่ อ๊อเธ่อร์ เอ็น *gga อี๊ท ดา d*ck ])
F*ck type sh*t
(เอฟ *ck ไท๊พ ฌะ *ที)
Make ya step back
(เม้ค ยา สเท็พ แบ็ค)
Soopafly, hit like crack
(Soopafly , ฮิท ไล๊ค แคร๊ค)
Life is a jet
(ไล๊ฟ อีส ซา เจ๊ต)
Maintainin’ the top figures deliver
(Maintainin เดอะ ท๊อพ ฟิ๊กเก้อร ดีลิ๊เฝ่อร์)
The raw, rugged likwidation that be runnin’ the river
(เดอะ รอว์ , รักกิด likwidation แดท บี รูนนิน เดอะ ริ๊เฝ่อร์)
Now, whether if a n*gga step up
(นาว , ฮเวทเออะ อิ๊ฟ อะ เอ็น *gga สเท็พ อั๊พ)
Be prepared to kick your rap up
(บี พรีแพร์ ทู คิ๊ค ยุร แร็พ อั๊พ)
Try to die in line for you cheque, huh n*gga
(ธราย ทู ดาย อิน ไลน์ ฟอร์ ยู เช็ค , ฮู เอ็น *gga)

[Hook: King T x2]
([ ฮุ๊ค : คิง ที x2 ])

[Verse 3: Xzibit]
([ เฝิซ 3 : Xzibit ])
So when I die,
(โซ เว็น นาย ดาย ,)
bury me upside-down
(เบ๊อรี่ มี อัพไซต์ เดาน)
So the whole world can kiss my ass
(โซ เดอะ โฮล เวิลด แคน คิซ มาย อาซ)
Live fast
(ไล้ฝ ฟาสท)
Sippin’ from my bottomless glass of Hennessy, straight
(ซิบปิ่น ฟรอม มาย บอตตัมเล็ซ กล๊าสส อ็อฝ เฮนเนสซี , สเทร๊ท)
So I catch you [?]
(โซ ไอ แค็ทช ยู [ ])
Xzibit comin’ down like a saint
(Xzibit คัมอิน เดาน ไล๊ค เก เซ๊นท)
So prepare for the judgement day
(โซ พรีแพร์ ฟอร์ เดอะ จัจเม็นท เดย์)
Be careful what the f*ck you say
(บี แค๊ร์ฟูล ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู เซย์)
Rhyme these parts
(ไรม ฑิส พาร์ท)
Amadeus and Mozart,
(Amadeus แซน โมซาต ,)
the love for the arts and crash
(เดอะ ลัฝ ฟอร์ ดิ อาร์ท แซน คแร็ฌ)
Paragraphs to bust n*ggas in half
(พ๊ารากราฟ ทู บัซท เอ็น *ggas ซิน ฮาล์ฟ)
That’s what I f*ck with
(แด้ท ว๊อท ไอ เอฟ *ck วิธ)
[?] time to get my duck sit
([ ] ไทม์ ทู เก็ท มาย ดั๊ค ซิท)
Miss me if you try to make a buck with
(มิซ มี อิ๊ฟ ยู ธราย ทู เม้ค เก บั๊ค วิธ)
I mean a quick buck, only got bad luck
(ไอ มีน อะ ควิค บั๊ค , โอ๊นลี่ ก็อท แบ้ด ลัค)
Black cash every black trash
(แบล๊ค แค๊ช เอ๊เฝอร์รี่ แบล๊ค ทแร็ฌ)
Never relax, never get attached to anything
(เน๊เฝ่อร์ รีแหล๊ก , เน๊เฝ่อร์ เก็ท แอทแท๊ช ทู เอนอิธิง)
That’s not gonna hand so life
(แด้ท น็อท กอนนะ แฮนด์ โซ ไล๊ฟ)
I come back like Christ
(ไอ คัม แบ็ค ไล๊ค คไรซท)
Pacific natural ice
(พะซีฟอิค แนชแร็ล ไอ๊ซ์)
With Sharif makin’ sure R&B, was well done
(วิธ Sharif เมกิน ชัวร์ อาร์ &บี , วอส เวลล ดัน)
Might live by the gun,
(ไมท ไล้ฝ บาย เดอะ กัน ,)
but keep livin’ through my livin’ son
(บั๊ท คี๊พ ลีฝอิน ทรู มาย ลีฝอิน ซัน)

[Hook: King T x4]
([ ฮุ๊ค : คิง ที x4 ])

[Outro:]
([ เอ๊าโต : ])
[King T]
([ คิง ที ])
We make, make, money, money, make, money, money, money [x4]
(วี เม้ค , เม้ค , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , เม้ค , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ [ x4 ])
We take money, take money, take money, money, money [x4]
(วี เท้ค มั๊นนี่ , เท้ค มั๊นนี่ , เท้ค มั๊นนี่ , มั๊นนี่ , มั๊นนี่ [ x4 ])
[Soopafly]
([ Soopafly ])
Don’t let this money make you
(ด้อนท์ เล็ท ดิส มั๊นนี่ เม้ค ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Let The Money Make You คำอ่านไทย Xzibit feat King Tee, Soopafly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น