เนื้อเพลง Bye Bye Love คำอ่านไทย Houston

Yeah, She said u dont wanna do right
(เย่ , ชี เซ็ด ยู ด้อนท์ วอนนา ดู ไร๊ท)
Yeah, Ow
(เย่ , เอ้า)

[1st Verse]
([ 1st เฝิซ ])
Now I done stayed out all nite
(นาว ไอ ดัน สเทย์ เอ๊าท ดอร์ ไนท์)
And now I’m walkin in at four
(แอนด์ นาว แอม วอคกิน อิน แอ็ท โฟ)
She had a sign out on the front porch tellin me that I don’t live here no more
(ชี แฮ็ด อะ ซายน เอ๊าท ออน เดอะ ฟร๊อนท โพช เทลลิน มี แดท ไอ ด้อนท์ ไล้ฝ เฮียร โน โม)
We had an arugment, a fight now I was tryin to work it out
(วี แฮ็ด แอน arugment , อะ ไฟ้ท นาว ไอ วอส ทายอิน ทู เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
Now I’m just a man not tryin catch a case so I do what a mans gotta do
(นาว แอม จั๊สท ดา แมน น็อท ทายอิน แค็ทช อะ เค๊ส โซ ไอ ดู ว๊อท ดา แมน กอททะ ดู)
She said maybe we should married
(ชี เซ็ด เมบี วี เชิด แมริด)
You should buy I ring
(ยู เชิด บาย ไอ ริง)
And I told her I cant make no promises today
(แอนด์ ดาย โทลด เฮอ ไอ แค็นท เม้ค โน พรอมอิซ ทูเดย์)
And you love me love me not she driving me so crazy
(แอนด์ ยู ลัฝ มี ลัฝ มี น็อท ชี ดรายวิง มี โซ คเรสิ)
I’m not ready to go that far
(แอม น็อท เร๊ดี้ ทู โก แดท ฟาร์)

[Chorus: [2x]]
([ ค๊อรัส : [ 2x ] ])
She said bye bye love
(ชี เซ็ด ไบ ไบ ลัฝ)
She said you don’t live here no more
(ชี เซ็ด ยู ด้อนท์ ไล้ฝ เฮียร โน โม)
Unless you change your mind
(อันเล๊ซ ยู เช้งจํ ยุร ไมนด์)
You can pack them bags walk out the door
(ยู แคน แพ็ค เด็ม แบ๊ก ว๊อล์ค เอ๊าท เดอะ ดอร์)
Cuz you ain’t livin here no more boy
(คัซ ยู เอน ลีฝอิน เฮียร โน โม บอย)
She said bye bye love
(ชี เซ็ด ไบ ไบ ลัฝ)
She said you don’t live here no more
(ชี เซ็ด ยู ด้อนท์ ไล้ฝ เฮียร โน โม)
Unless you change your mind
(อันเล๊ซ ยู เช้งจํ ยุร ไมนด์)
You can pack them bags walk out the door
(ยู แคน แพ็ค เด็ม แบ๊ก ว๊อล์ค เอ๊าท เดอะ ดอร์)
Cuz you ain’t livin here no more boy
(คัซ ยู เอน ลีฝอิน เฮียร โน โม บอย)

[2nd Verse]
([ 2nd เฝิซ ])
We been together now almost a year
(วี บีน ทูเก๊ทเธ่อร์ นาว อ๊อลโมสท ดา เยียร์)
And I tried my best to raise his son like he was my own kid
(แอนด์ ดาย ทไร มาย เบ๊สท์ ทู เร้ส ฮิส ซัน ไล๊ค ฮี วอส มาย โอว์น คิด)
See everytime I turn around and look up it’s gettin weird
(ซี เอ๊รี่ไทม์ ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ ลุ๊ค อั๊พ อิทซ เกดดิน เวี๊ยด)
I don’t wanna commit to her but I don’t wanna let it go
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ค็อมมีท ทู เฮอ บั๊ท ไอ ด้อนท์ วอนนา เล็ท ดิธ โก)
She don’t care nothing about my dreams she says there hobbies
(ชี ด้อนท์ แคร์ นัธอิง อะเบ๊าท มาย ดรีม ชี เซย์ แดร์ hobbies)
And I should work a job and I should be content
(แอนด์ ดาย เชิด เวิ๊ร์ค กา จ๊อบ แอนด์ ดาย เชิด บี ค็อนเทนท)
I can’t commit to her til she commits to herself
(ไอ แค็นท ค็อมมีท ทู เฮอ ทิล ชี ค็อมมีท ทู เฮอเซลฟ)
There ain’t no appealin I can hear her say
(แดร์ เอน โน appealin นาย แคน เฮียร เฮอ เซย์)

[Chorus: [2x]]
([ ค๊อรัส : [ 2x ] ])
She said bye bye love [ow]
(ชี เซ็ด ไบ ไบ ลัฝ [ เอ้า ])
She said you don’t live here no more [nooooo]
(ชี เซ็ด ยู ด้อนท์ ไล้ฝ เฮียร โน โม [ โน ])
Unless you change your mind [change your mind]
(อันเล๊ซ ยู เช้งจํ ยุร ไมนด์ [ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
You can pack them bags walk out the door [ooohhhh]
(ยู แคน แพ็ค เด็ม แบ๊ก ว๊อล์ค เอ๊าท เดอะ ดอร์ [ อู้ ])
Cuz you ain’t livin here no more boy
(คัซ ยู เอน ลีฝอิน เฮียร โน โม บอย)
She said bye bye love
(ชี เซ็ด ไบ ไบ ลัฝ)
She said you don’t live here no more [you don’t live here]
(ชี เซ็ด ยู ด้อนท์ ไล้ฝ เฮียร โน โม [ ยู ด้อนท์ ไล้ฝ เฮียร ])
Unless you change your mind
(อันเล๊ซ ยู เช้งจํ ยุร ไมนด์)
You can pack them bags walk out the door [ooohhhh]
(ยู แคน แพ็ค เด็ม แบ๊ก ว๊อล์ค เอ๊าท เดอะ ดอร์ [ อู้ ])
Cuz you ain’t livin here no more boy [baaabby]
(คัซ ยู เอน ลีฝอิน เฮียร โน โม บอย [ baaabby ])

[Bridge]
([ บริดจ ])
Na na na na na [mmmmm] na
(นา นา นา นา นา [ mmmmm ] นา)
Na na na na na [well well well]
(นา นา นา นา นา [ เวลล เวลล เวลล ])
Na na na na na [ooooo] na
(นา นา นา นา นา [ อู ] นา)
You can pack them bags walk out the door cuz u ain’t livin here no more [oo oo oo]
(ยู แคน แพ็ค เด็ม แบ๊ก ว๊อล์ค เอ๊าท เดอะ ดอร์ คัซ ยู เอน ลีฝอิน เฮียร โน โม [ โอโอ โอโอ โอโอ ])
Na na na na na , na
(นา นา นา นา นา , นา)
Na na na na na
(นา นา นา นา นา)
Na na na na na , na
(นา นา นา นา นา , นา)
[oh no] You can pack them bags walk out the door cuz u ain’t livin here no more [ooo baby]
([ โอ โน ] ยู แคน แพ็ค เด็ม แบ๊ก ว๊อล์ค เอ๊าท เดอะ ดอร์ คัซ ยู เอน ลีฝอิน เฮียร โน โม [ อู้ เบ๊บี้ ])

[Chorus: [4x til end]]
([ ค๊อรัส : [ 4x ทิล เอ็นด ] ])
She said bye bye love [I’m gonna say bye bye]
(ชี เซ็ด ไบ ไบ ลัฝ [ แอม กอนนะ เซย์ ไบ ไบ ])
She said you don’t live here no more [you don’t live here]
(ชี เซ็ด ยู ด้อนท์ ไล้ฝ เฮียร โน โม [ ยู ด้อนท์ ไล้ฝ เฮียร ])
Unless you change your mind [this is my house, these are my clothes no more]
(อันเล๊ซ ยู เช้งจํ ยุร ไมนด์ [ ดิส ซิส มาย เฮ้าส , ฑิส อาร์ มาย คโลฑ โน โม ])
You can pack them bags walk out the door
(ยู แคน แพ็ค เด็ม แบ๊ก ว๊อล์ค เอ๊าท เดอะ ดอร์)
Cuz you ain’t livin here no more boy
(คัซ ยู เอน ลีฝอิน เฮียร โน โม บอย)
She said bye bye love [I’m say goodbye]
(ชี เซ็ด ไบ ไบ ลัฝ [ แอม เซย์ กู๊ดบาย ])
She said you don’t live here no more [Houston don’t play games]
(ชี เซ็ด ยู ด้อนท์ ไล้ฝ เฮียร โน โม [ ฮูซตัน ด้อนท์ เพลย์ เกม ])
Unless you change your mind [ooohhh]
(อันเล๊ซ ยู เช้งจํ ยุร ไมนด์ [ โอ้ ])
You can pack them bags walk out the door [no! you can pack them bags and]
(ยู แคน แพ็ค เด็ม แบ๊ก ว๊อล์ค เอ๊าท เดอะ ดอร์ [ โน ! ยู แคน แพ็ค เด็ม แบ๊ก แซน ])
Cuz you ain’t livin here no more boy
(คัซ ยู เอน ลีฝอิน เฮียร โน โม บอย)
She said bye bye love [bye bye bye bye]
(ชี เซ็ด ไบ ไบ ลัฝ [ ไบ ไบ ไบ ไบ ])
She said you don’t live here no more [no no no more]
(ชี เซ็ด ยู ด้อนท์ ไล้ฝ เฮียร โน โม [ โน โน โน โม ])
Unless you change your mind [I’m only 19 ]
(อันเล๊ซ ยู เช้งจํ ยุร ไมนด์ [ แอม โอ๊นลี่ 19 ])
You can pack them bags walk out the door [too young to get married]
(ยู แคน แพ็ค เด็ม แบ๊ก ว๊อล์ค เอ๊าท เดอะ ดอร์ [ ทู ยัง ทู เก็ท แมริด ])
Cuz you ain’t livin here no more boy
(คัซ ยู เอน ลีฝอิน เฮียร โน โม บอย)
She said bye bye love [ ooo]
(ชี เซ็ด ไบ ไบ ลัฝ [ อู้ ])
She said [how you gonna] you don’t live here no more [have a sign on the front porch]
(ชี เซ็ด [ ฮาว ยู กอนนะ ] ยู ด้อนท์ ไล้ฝ เฮียร โน โม [ แฮ็ฝ อะ ซายน ออน เดอะ ฟร๊อนท โพช ])
Unless you change your mind [?]
(อันเล๊ซ ยู เช้งจํ ยุร ไมนด์ [ ])
You can pack them bags walk out the door
(ยู แคน แพ็ค เด็ม แบ๊ก ว๊อล์ค เอ๊าท เดอะ ดอร์)
Cuz you ain’t livin here no more boy
(คัซ ยู เอน ลีฝอิน เฮียร โน โม บอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bye Bye Love คำอ่านไทย Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น