เนื้อเพลง Down for Life คำอ่านไทย K-Ci & Jojo

I’ve been lookin’ at a photograph of the time
(แอฝ บีน ลุคกิน แอ็ท ดา โฟ๊โทกร๊าฟ อ็อฝ เดอะ ไทม์)
When life was so much simpler
(เว็น ไล๊ฟ วอส โซ มัช ซิมเพรอ)
[Ooh, yeah, yeah] Oh [Ooh, yeah, yeah], uh-huh
([ อู้ , เย่ , เย่ ] โอ [ อู้ , เย่ , เย่ ] , อา ฮู)
[Ooh, yeah, ooh, ooh, ooh, yeah, yeah]
([ อู้ , เย่ , อู้ , อู้ , อู้ , เย่ , เย่ ])

Didn’t have a lot of things in life, wasn’t much
(ดิ๊นอิน แฮ็ฝ อะ ล็อท อ็อฝ ทริง ซิน ไล๊ฟ , วอสซึ้น มัช)
But we sure had some fun
(บั๊ท วี ชัวร์ แฮ็ด ซัม ฟัน)
[Yeah, yeah] Yeah, yeah [Yeah, yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ ] เย่ , เย่ [ เย่ , เย่ , เย่ ])
[Yeah, yeah, ooh, ooh, ooh, yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ , อู้ , อู้ , อู้ , เย่ , เย่ ])

Lookin’ back on things, you appreciate every day
(ลุคกิน แบ็ค ออน ทริง , ยู แอพพรี๊ชิเอท เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
The joy and the pain and the laughter
(เดอะ จอย แอนด์ เดอะ เพน แอนด์ เดอะ ลาฟเทอะ)
[Ooh, yeah, yeah] Oh [Ooh, yeah, yeah], huh
([ อู้ , เย่ , เย่ ] โอ [ อู้ , เย่ , เย่ ] , ฮู)
[Ooh, yeah] That’s right [Ooh, ooh, ooh, yeah, yeah]
([ อู้ , เย่ ] แด้ท ไร๊ท [ อู้ , อู้ , อู้ , เย่ , เย่ ])
I kinda make you wish that we were still in love,
(ไอ กินดา เม้ค ยู วิ๊ช แดท วี เวอ สทิลล อิน ลัฝ ,)
love, love
(ลัฝ , ลัฝ)

So what, what I’m tryin’ to say to you
(โซ ว๊อท , ว๊อท แอม ทายอิน ทู เซย์ ทู ยู)
Is that I’m still in love with you
(อีส แดท แอม สทิลล อิน ลัฝ วิธ ยู)
And I want a second try
(แอนด์ ดาย ว้อนท ดา เซ๊คคั่น ธราย)
And what, and what I wanna hear from you
(แอนด์ ว๊อท , แอนด์ ว๊อท ไอ วอนนา เฮียร ฟรอม ยู)
Is that you feel the same way too
(อีส แดท ยู ฟีล เดอะ เซม เวย์ ทู)
And that you’re down with me
(แอนด์ แดท ยัวร์ เดาน วิธ มี)
You’re down with me
(ยัวร์ เดาน วิธ มี)
You’re down with me for life
(ยัวร์ เดาน วิธ มี ฟอร์ ไล๊ฟ)
[Ooh, yeah, yeah, ooh, yeah, yeah]
([ อู้ , เย่ , เย่ , อู้ , เย่ , เย่ ])
You’re down with me for me
(ยัวร์ เดาน วิธ มี ฟอร์ มี)

Oh, yeah
(โอ , เย่)
Yeah…ooh…
(เย่ อู้)

I’ve been thinkin’ ‘bout some arguments that we had
(แอฝ บีน ติ้งกิน เบาท ซัม อากิวเม็นท แดท วี แฮ็ด)
That now seem, oh, so petty
(แดท นาว ซีม , โอ , โซ เพททิ)
[Ooh, yeah, yeah] Yeah, yeah [Ooh, yeah, yeah], oh, oh
([ อู้ , เย่ , เย่ ] เย่ , เย่ [ อู้ , เย่ , เย่ ] , โอ , โอ)
[Ooh, yeah] Yeah [Ooh, ooh, ooh, yeah, yeah]
([ อู้ , เย่ ] เย่ [ อู้ , อู้ , อู้ , เย่ , เย่ ])

Lookin’ back on things, it makes you feel kind of dumb
(ลุคกิน แบ็ค ออน ทริง , อิท เม้ค ยู ฟีล ไคนด์ อ็อฝ ดัมบ)
We wasted so much time
(วี ว็อซท โซ มัช ไทม์)
[Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah] Baby, yeah
([ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ] เบ๊บี้ , เย่)
[Yeah, yeah] Oh, yeah [Ooh, ooh, ooh, yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ ] โอ , เย่ [ อู้ , อู้ , อู้ , เย่ , เย่ ])

Look around, you must appreciate everything
(ลุ๊ค อะราวนฺดฺ , ยู มัสท์ แอพพรี๊ชิเอท เอ๊วี่ติง)
Our lives are full of blessings
(เอ๊า ไล้ฝ แซร์ ฟูล อ็อฝ บเลซซิง)
[Ooh, yeah, yeah, ooh, yeah, yeah], Yeah, yeah
([ อู้ , เย่ , เย่ , อู้ , เย่ , เย่ ] , เย่ , เย่)
[Ooh, yeah] Oh, love, yeah [Ooh, ooh, ooh, yeah, yeah]
([ อู้ , เย่ ] โอ , ลัฝ , เย่ [ อู้ , อู้ , อู้ , เย่ , เย่ ])
Kinda makes you wanna go back and get it
(กินดา เม้ค ยู วอนนา โก แบ็ค แอนด์ เก็ท ดิธ)

What, what I’m tryin’ to say to you {What I’m tryin’ to say to you}
(ว๊อท , ว๊อท แอม ทายอิน ทู เซย์ ทู ยู {ว๊อท แอม ทายอิน ทู เซย์ ทู ยู })
Is that I’m still in love with you {I’m still in love with you}
(อีส แดท แอม สทิลล อิน ลัฝ วิธ ยู {แอม สทิลล อิน ลัฝ วิธ ยู })
And I want a second try {Yeah…}
(แอนด์ ดาย ว้อนท ดา เซ๊คคั่น ธราย {เย่ })
And what {What}, and what I wanna hear from you {Ooh…}
(แอนด์ ว๊อท {ว๊อท } , แอนด์ ว๊อท ไอ วอนนา เฮียร ฟรอม ยู {อู้ })
Is that you feel the same way too {Do you feel the same way too}
(อีส แดท ยู ฟีล เดอะ เซม เวย์ ทู {ดู ยู ฟีล เดอะ เซม เวย์ ทู })
And that you’re down with me {Yeah…yeah…}
(แอนด์ แดท ยัวร์ เดาน วิธ มี {เย่ เย่ })
You’re down with me
(ยัวร์ เดาน วิธ มี)
You’re down with me for me for life {Are you down with me}
(ยัวร์ เดาน วิธ มี ฟอร์ มี ฟอร์ ไล๊ฟ {แอ ยู เดาน วิธ มี })
[Ooh, yeah, yeah] Ooh, yeah [Ooh, yeah, yeah], yeah, yeah
([ อู้ , เย่ , เย่ ] อู้ , เย่ [ อู้ , เย่ , เย่ ] , เย่ , เย่)
You’re down with me for me
(ยัวร์ เดาน วิธ มี ฟอร์ มี)

I wanna write a brand new song
(ไอ วอนนา ไร๊ท อะ แบรนดฺ นิว ซ็อง)
‘Bout you and I
(เบาท ยู แอนด์ ดาย)
And how we got through all of the storms
(แอนด์ ฮาว วี ก็อท ทรู ออล อ็อฝ เดอะ สทอร์ม)
And we survived
(แอนด์ วี เซอร์ไฝ๊ฝ)
Yeah, we made things right and what
(เย่ , วี เมด ทริง ไร๊ท แอนด์ ว๊อท)

What, what I’m tryin’ to say to you {What I’m tryin’ to say}
(ว๊อท , ว๊อท แอม ทายอิน ทู เซย์ ทู ยู {ว๊อท แอม ทายอิน ทู เซย์ })
Is that I’m still in love with you {I’m still in love with you}
(อีส แดท แอม สทิลล อิน ลัฝ วิธ ยู {แอม สทิลล อิน ลัฝ วิธ ยู })
And I want a second try {I want a second try}
(แอนด์ ดาย ว้อนท ดา เซ๊คคั่น ธราย {ไอ ว้อนท ดา เซ๊คคั่น ธราย })
And what {Yeah}, and what I wanna hear from you {I wanna hear}
(แอนด์ ว๊อท {เย่ } , แอนด์ ว๊อท ไอ วอนนา เฮียร ฟรอม ยู {ไอ วอนนา เฮียร })
Is that you feel the same way too {Do you feel thesame way}
(อีส แดท ยู ฟีล เดอะ เซม เวย์ ทู {ดู ยู ฟีล thesame เวย์ })
And that you’re down with me {Down with me}
(แอนด์ แดท ยัวร์ เดาน วิธ มี {เดาน วิธ มี })
You’re down with me {You’re down with me}
(ยัวร์ เดาน วิธ มี {ยัวร์ เดาน วิธ มี })
You’re down with me for me for life {For life}
(ยัวร์ เดาน วิธ มี ฟอร์ มี ฟอร์ ไล๊ฟ {ฟอร์ ไล๊ฟ })
[Ooh, yeah, yeah] Yeah [Ooh, yeah, yeah], oh, yeah
([ อู้ , เย่ , เย่ ] เย่ [ อู้ , เย่ , เย่ ] , โอ , เย่)
You’re down with me for me {Are you down for me}
(ยัวร์ เดาน วิธ มี ฟอร์ มี {แอ ยู เดาน ฟอร์ มี })
[Ooh, yeah, yeah] Ooh, yeah [Ooh, yeah, yeah], ooh,yeah, yeah, yeah
([ อู้ , เย่ , เย่ ] อู้ , เย่ [ อู้ , เย่ , เย่ ] , อู้ , เย่ , เย่ , เย่)
Said you’re down with me for life
(เซ็ด ยัวร์ เดาน วิธ มี ฟอร์ ไล๊ฟ)
Ooh, yeah, yeah, ooh, yeah, yeah, ooh, yeah
(อู้ , เย่ , เย่ , อู้ , เย่ , เย่ , อู้ , เย่)
You’re down with me for life
(ยัวร์ เดาน วิธ มี ฟอร์ ไล๊ฟ)
Ooh, yeah, yeah, ooh, yeah, yeah, ooh, yeah
(อู้ , เย่ , เย่ , อู้ , เย่ , เย่ , อู้ , เย่)
I said you’re down with me for life
(ไอ เซ็ด ยัวร์ เดาน วิธ มี ฟอร์ ไล๊ฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Down for Life คำอ่านไทย K-Ci & Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น