เนื้อเพลง Vital Signs คำอ่านไทย Rush

Unstable condition,
(Unstable คอนดิ๊ชั่น ,)
A symptom of life
(อะ ซิมพ์ทั่ม อ็อฝ ไล๊ฟ)
In mental and environmental change.
(อิน เม๊นท่อล แอนด์ environmental เช้งจํ)
Atmospheric disturbance,
(แอทม็อซเฟริค ดิซเทอแบ็นซ ,)
The feverish flux
(เดอะ ฟีเฝอะริฌ ฟลัคซ)
Of human interface and interchange.
(อ็อฝ ฮิ๊วแมน อินเทอเฟส แอนด์ อิ๊นเทอร์เช้งจ)

The impulse is pure;
(ดิ อิ๊มพั้ลส อีส เพียวร์ 😉
Sometimes our circuits get shorted
(ซัมไทม์ เอ๊า เซ๊อร์กิท เก็ท ช๊อร์ท)
By external interference.
(บาย เอ็กซเท๊อร์น่อล อินเทอะเฟียเร็นซ)
Signals get crossed
(ซีกแน็ล เก็ท ครอสสํ)
And the balance distorted
(แอนด์ เดอะ บ๊าล่านซ์ ดิสถอร์ท)
By internal incoherence.
(บาย อินเท๊อร์นอล incoherence)

A tired mind become a shape-shifter,
(อะ ไทร์ ไมนด์ บีคัม อะ เชพ shifter ,)
Everybody need a mood lifter,
(เอวี่บอดี้ นี๊ด อะ มู้ด lifter ,)
Everybody need reverse polarity.
(เอวี่บอดี้ นี๊ด รีเฝิร์ส โพแลริทิ)
Everybody got mixed feelings
(เอวี่บอดี้ ก็อท มิกซ์ ฟีลอิง)
About the function and the form.
(อะเบ๊าท เดอะ ฟั๊งก์ชั่น แอนด์ เดอะ ฟอร์ม)
Everybody got to deviate from the norm.
(เอวี่บอดี้ ก็อท ทู ดีฝิเอท ฟรอม เดอะ นอม)

An ounce of perception,
(แอน อันซ อ็อฝ เพอะเซพฌัน ,)
A pound of obscure.
(อะ เพานด อ็อฝ อ๊อบสคูร์)
Process information at half speed.
(โพร๊เซสส อินเฟาะเมฌัน แอ็ท ฮาล์ฟ สพี๊ด)
Pause, rewind, replay,
(พ๊อส , รีไวนด์ , รีเพลย์ ,)
Warm memory chip,
(วอร์ม เม๊มโมรี่ ชิพ ,)
Random sample, hold the one you need.
(แรนดัม แซ๊มเพิ่ล , โฮลด์ ดิ วัน ยู นี๊ด)

Leave out the fiction,
(ลี๊ฝ เอ๊าท เดอะ ฟิ๊คชั่น ,)
The fact is, this friction
(เดอะ แฟคท อีส , ดิส ฟริ๊คชั่น)
Will only be worn by persistence.
(วิล โอ๊นลี่ บี โวน บาย เพอะซีซเท็นซ)
Leave out conditions,
(ลี๊ฝ เอ๊าท คอนดิ๊ชั่น ,)
Courageous convictions
(คะเรจัซ ค็อนฝีคฌัน)
Will drag the dream into existence.
(วิล ดแร็ก เดอะ ดรีม อิ๊นทู เอ็กสีซเท็นซ)

A tired mind become a shape-shifter,
(อะ ไทร์ ไมนด์ บีคัม อะ เชพ shifter ,)
Everybody need a soft filter,
(เอวี่บอดี้ นี๊ด อะ ซ๊อฟท ฟิ๊ลเท่อร์ ,)
Everybody need reverse polarity.
(เอวี่บอดี้ นี๊ด รีเฝิร์ส โพแลริทิ)
Everybody got mixed feelings
(เอวี่บอดี้ ก็อท มิกซ์ ฟีลอิง)
About the function and the form.
(อะเบ๊าท เดอะ ฟั๊งก์ชั่น แอนด์ เดอะ ฟอร์ม)
Everybody got to elevate from the norm…
(เอวี่บอดี้ ก็อท ทู เอ๊ลลิเหวท ฟรอม เดอะ นอม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vital Signs คำอ่านไทย Rush

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น