เนื้อเพลง Some Peace of Mind คำอ่านไทย Van Morrison

You see me on the street, well you guess I’m doing fine
(ยู ซี มี ออน เดอะ สทรีท , เวลล ยู เกสส แอม ดูอิง ไฟน)
Oh but it’s fantasy baby, almost all the time
(โอ บั๊ท อิทซ แฟนทะซิ เบ๊บี้ , อ๊อลโมสท ดอร์ เดอะ ไทม์)
I’ve got to get away, by myself
(แอฝ ก็อท ทู เก็ท อะเวย์ , บาย ไมเซลฟ)
Oh the way it’s going, soon be needing help
(โอ เดอะ เวย์ อิทซ โกอิ้ง , ซูน บี นี๊ดดิง เฮ้ลพ)
`Cause I’m just a man, doing the best I can
(`Cause แอม จั๊สท ดา แมน , ดูอิง เดอะ เบ๊สท์ ไอ แคน)
Don’t you understand, I just want some peace of mind
(ด้อนท์ ยู อั๊นเด้อรสแทนด , ไอ จั๊สท ว้อนท ซัม พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)

You see me on the stage, doing my job
(ยู ซี มี ออน เดอะ สเท๊จ , ดูอิง มาย จ๊อบ)
I learn to do it well, keep on singing the song
(ไอ เลิร์น ทู ดู อิท เวลล , คี๊พ ออน ซิงกิง เดอะ ซ็อง)
But sometimes it gets, so lonely out there
(บั๊ท ซัมไทม์ ซิท เก็ท , โซ โลนลิ เอ๊าท แดร์)
When you’re on the road and you’re going nowhere
(เว็น ยัวร์ ออน เดอะ โร้ด แอนด์ ยัวร์ โกอิ้ง โนแวร์)
Because I’m just a man, oh I ain’t got no plans
(บิคอส แอม จั๊สท ดา แมน , โอ ไอ เอน ก็อท โน แพลน)
Don’t you understand, I’m just trying to find some peace of mind
(ด้อนท์ ยู อั๊นเด้อรสแทนด , แอม จั๊สท ทไรอิง ทู ไฟนด์ ซัม พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)

I have to stand in line, baby when I’m in queue
(ไอ แฮ็ฝ ทู สแทนด์ อิน ไลน์ , เบ๊บี้ เว็น แอม อิน คยู)
I got to do it all, just the same as you
(ไอ ก็อท ทู ดู อิท ดอร์ , จั๊สท เดอะ เซม แอส ยู)
Got my doubts about it, oh but I try
(ก็อท มาย เดาท อะเบ๊าท ดิธ , โอ บั๊ท ไอ ธราย)
Oh make it work with tears in my eyes
(โอ เม้ค อิท เวิ๊ร์ค วิธ เทียร์ ซิน มาย อาย)
Because I’m just a man, only trying to do the best I can
(บิคอส แอม จั๊สท ดา แมน , โอ๊นลี่ ทไรอิง ทู ดู เดอะ เบ๊สท์ ไอ แคน)
Don’t you understand, I want some peace of mind
(ด้อนท์ ยู อั๊นเด้อรสแทนด , ไอ ว้อนท ซัม พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)

Oh I’m just a man, baby I ain’t got no plan
(โอ แอม จั๊สท ดา แมน , เบ๊บี้ ไอ เอน ก็อท โน แพลน)
Oh don’t you understand, got to get some peace of mind
(โอ ด้อนท์ ยู อั๊นเด้อรสแทนด , ก็อท ทู เก็ท ซัม พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
Oh got to get, got to get some peace of mind
(โอ ก็อท ทู เก็ท , ก็อท ทู เก็ท ซัม พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
Oh got to get, got to get some peace of mind
(โอ ก็อท ทู เก็ท , ก็อท ทู เก็ท ซัม พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
Got to get, got to get some peace of mind
(ก็อท ทู เก็ท , ก็อท ทู เก็ท ซัม พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
Got to, got to, got to get, got to get, get some peace of mind
(ก็อท ทู , ก็อท ทู , ก็อท ทู เก็ท , ก็อท ทู เก็ท , เก็ท ซัม พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
Got to get, got to get, get some peace of mind
(ก็อท ทู เก็ท , ก็อท ทู เก็ท , เก็ท ซัม พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
Get me some, get me some, get me some, get me some peace of mind
(เก็ท มี ซัม , เก็ท มี ซัม , เก็ท มี ซัม , เก็ท มี ซัม พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
Get me some, get me some, peace of mind
(เก็ท มี ซัม , เก็ท มี ซัม , พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
Get me some baby, get me some peace of mind.
(เก็ท มี ซัม เบ๊บี้ , เก็ท มี ซัม พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Some Peace of Mind คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น