เนื้อเพลง Survivor คำอ่านไทย Destiny’s Child

Now that you’re out of my life
(เนา แดท ยัวร์ เอาท อ็อฝ ไม ไลฟ)
I’m so much better
(แอม โซ มัช เบทเทอะ)
You thought that I’d be weak without you
(ยู ธอท แดท อาย บี วีค วิเฑาท ยู)
But I’m stronger
(บัท แอม สตองเกอร์)
You thought that I’d be broke without you
(ยู ธอท แดท อาย บี บโรค วิเฑาท ยู)
But I’m richer
(บัท แอม รีเชอ)
You thought that I’d be sad without you
(ยู ธอท แดท อาย บี แซ็ด วิเฑาท ยู)
I laugh harder
(ไอ ลาฟ อาณ์เดอ)
You thought I wouldn’t grow without you
(ยู ธอท ไอ วูดดึ่น กโร วิเฑาท ยู)
Now I’m wiser
(เนา แอม วายเซอ)
Though that I’d be helpless without you
(โธ แดท อาย บี เฮลพเล็ซ วิเฑาท ยู)
But I’m smarter
(บัท แอม สมาร์เดอ)
You thought that I’d be stressed without you
(ยู ธอท แดท อาย บี ซทเร็ซ วิเฑาท ยู)
But I’m chillin’
(บัท แอม ชิลลิน)
You thought I wouldn’t sell without you
(ยู ธอท ไอ วูดดึ่น เซ็ล วิเฑาท ยู)
Sold 9 million
(โซลด 9 มีลยัน)

I’m a survivor [What?]
(แอม มา เซอะไฝฝเออะ [ ฮว็อท ])
I’m not gon give up [What?]
(แอม น็อท ก็อน กิฝ อัพ [ ฮว็อท ])
I’m not gon stop [What?]
(แอม น็อท ก็อน ซท็อพ [ ฮว็อท ])
I’m gon work harder [What?]
(แอม ก็อน เวิค อาณ์เดอ [ ฮว็อท ])
I’m a survivor [What?]
(แอม มา เซอะไฝฝเออะ [ ฮว็อท ])
I’m gonna make it [What?]
(แอม กอนนะ เมค อิท [ ฮว็อท ])
I will survive [What?]
(ไอ วิล เซอะไฝฝ [ ฮว็อท ])
Keep on survivin’ [What?]
(คีพ ออน เซอวายวิน[ ฮว็อท ])

I’m a survivor [What?]
(แอม มา เซอะไฝฝเออะ [ ฮว็อท ])
I’m not gon give up [What?]
(แอม น็อท ก็อน กิฝ อัพ [ ฮว็อท ])
I’m not gon stop [What?]
(แอม น็อท ก็อน ซท็อพ [ ฮว็อท ])
I’m gon work harder [What?]
(แอม ก็อน เวิค อาณ์เดอ [ ฮว็อท ])
I’m a survivor [What?]
(แอม มา เซอะไฝฝเออะ [ ฮว็อท ])
I’m gonna make it [What?]
(แอม กอนนะ เมค อิท [ ฮว็อท ])
I will survive [What?]
(ไอ วิล เซอะไฝฝ [ ฮว็อท ])
Keep on survivin’ [What?]
(คีพ ออน เซอวายวิน[ ฮว็อท ])

Thought I couldn’t breathe without
(ธอท ไอ คูดซึ่น บรีฑ วิเฑาท)
I’m inhaling
(แอม อินเฮลิง)
You thought I couldn’t see without you
(ยู ธอท ไอ คูดซึ่น ซี วิเฑาท ยู)
Perfect vision
(เพ๊อร์เฟ็คท ฝีฉอัน)
You thought I couldn’t last without you
(ยู ธอท ไอ คูดซึ่น ลาซท วิเฑาท ยู)
But I’m lastin’
(บัท แอม ลาสดิน)
You thought that I would die without you
(ยู ธอท แดท ไอ วูด ได วิเฑาท ยู)
But I’m livin’
(บัท แอม ลีฝอิน)
Thought that I would fail without you
(ธอท แดท ไอ วูด เฟล วิเฑาท ยู)
But I’m on top
(บัท แอม ออน ท็อพ)
Thought it would be over by now
(ธอท ดิธ วูด บี โอเฝอะ ไบ เนา)
But it won’t stop
(บัท ดิธ ว็อนท ซท็อพ)
Thought that I would self destruct
(ธอท แดท ไอ วูด เซ็ลฟ ดีซทัซ)
But I’m still here
(บัท แอม ซทิล เฮียร)
Even in my years to come
(อีเฝ็น อิน ไม เยีย ทู คัม)
I’m still gon be here
(แอม ซทิล ก็อน บี เฮียร)

I’m a survivor [What?]
(แอม มา เซอะไฝฝเออะ [ ฮว็อท ])
I’m not gon give up [What?]
(แอม น็อท ก็อน กิฝ อัพ [ ฮว็อท ])
I’m not gon stop [What?]
(แอม น็อท ก็อน ซท็อพ [ ฮว็อท ])
I’m gon work harder [What?]
(แอม ก็อน เวิค อาณ์เดอ [ ฮว็อท ])
I’m a survivor [What?]
(แอม มา เซอะไฝฝเออะ [ ฮว็อท ])
I’m gonna make it [What?]
(แอม กอนนะ เมค อิท [ ฮว็อท ])
I will survive [What?]
(ไอ วิล เซอะไฝฝ [ ฮว็อท ])
Keep on survivin’ [What?]
(คีพ ออน เซอวายวิน[ ฮว็อท ])

I’m a survivor [What?]
(แอม มา เซอะไฝฝเออะ [ ฮว็อท ])
[adsense]
I’m not gon give up [What?]
(แอม น็อท ก็อน กิฝ อัพ [ ฮว็อท ])
I’m not gon stop [What?]
(แอม น็อท ก็อน ซท็อพ [ ฮว็อท ])
I’m gon work harder [What?]
(แอม ก็อน เวิค อาณ์เดอ [ ฮว็อท ])
I’m a survivor [What?]
(แอม มา เซอะไฝฝเออะ [ ฮว็อท ])
I’m gonna make it [What?]
(แอม กอนนะ เมค อิท [ ฮว็อท ])
I will survive [What?]
(ไอ วิล เซอะไฝฝ [ ฮว็อท ])
Keep on survivin’ [What?]
(คีพ ออน เซอวายวิน[ ฮว็อท ])

I’m wishin’ you the best
(แอม วิซชิน ยู เดอะ เบ็ซท)
Pray that you are blessed
(พเร แดท ยู อาร์ บเล็ซ)
Bring much success, no stress, and lots of happiness
(บริง มัช ซัคเซซ , โน ซทเร็ซ , แอ็นด ล็อท อ็อฝ แฮพพิเน็ซ)
[I’m better than that]
([ แอม เบทเทอะ แฑ็น แดท ])
I’m not gon blast you on the radio
(แอม น็อท ก็อน บลาซท ยู ออน เดอะ เรดิโอ)
[I’m better than that]
([ แอม เบทเทอะ แฑ็น แดท ])
I’m not gon lie on you and your family
(แอม น็อท ก็อน ไล ออน ยู แอ็นด ยุร แฟมอิลิ)
[I’m better than that]
([ แอม เบทเทอะ แฑ็น แดท ])
I’m not gon hate on you in the magazines
(แอม น็อท ก็อน เฮท ออน ยู อิน เดอะ แมกอะสีน)
[‘m better than that]
([ เอ็ม เบทเทอะ แฑ็น แดท ])
I’m not gon compromise my Christianity
(แอม น็อท ก็อน คอมพโระไมส ไม คริซชิแอนอิทิ)
[I’m better than that]
([ แอม เบทเทอะ แฑ็น แดท ])
You know I’m not gon diss you on the internet
(ยู โน แอม น็อท ก็อน ดิซ ยู ออน ดิ อินเตอเน็ต)
Cause my mama taught me better than that
(คอส ไม มามะ ทอท มี เบทเทอะ แฑ็น แดท)

I’m a survivor [What?]
(แอม มา เซอะไฝฝเออะ [ ฮว็อท ])
I’m not gon give up [What?]
(แอม น็อท ก็อน กิฝ อัพ [ ฮว็อท ])
I’m not gon stop [What?]
(แอม น็อท ก็อน ซท็อพ [ ฮว็อท ])
I’m gon work harder [What?]
(แอม ก็อน เวิค อาณ์เดอ [ ฮว็อท ])
I’m a survivor [What?]
(แอม มา เซอะไฝฝเออะ [ ฮว็อท ])
I’m gonna make it [What?]
(แอม กอนนะ เมค อิท [ ฮว็อท ])
I will survive [What?]
(ไอ วิล เซอะไฝฝ [ ฮว็อท ])
Keep on survivin’ [What?]
(คีพ ออน เซอวายวิน[ ฮว็อท ])

I’m a survivor [What?]
(แอม มา เซอะไฝฝเออะ [ ฮว็อท ])
I’m not gon give up [What?]
(แอม น็อท ก็อน กิฝ อัพ [ ฮว็อท ])
I’m not gon stop [What?]
(แอม น็อท ก็อน ซท็อพ [ ฮว็อท ])
I’m gon work harder [What?]
(แอม ก็อน เวิค อาณ์เดอ [ ฮว็อท ])
I’m a survivor [What?]
(แอม มา เซอะไฝฝเออะ [ ฮว็อท ])
I’m gonna make it [What?]
(แอม กอนนะ เมค อิท [ ฮว็อท ])
I will survive [What?]
(ไอ วิล เซอะไฝฝ [ ฮว็อท ])
Keep on survivin’ [What?]
(คีพ ออน เซอวายวิน[ ฮว็อท ])

[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
Oh [oh] oh [oh]…
(โอ [ โอ ] โอ [ โอ ])

After of all of the darkness and sadness
(อาฟเทอะ อ็อฝ ออล อ็อฝ เดอะ ดาคเน็ซ แซน แซดเน็ซ)
Soon comes happiness
(ซูน คัม แฮพพิเน็ซ)
If I surround my self with positive things
(อิฟ ฟาย ซะเรานด ไม เซ็ลฟ วิฑ พอสอิทิฝ ธิง)
I’ll gain prosperity
(อิล เกน พร็อซเพริทิ)

I’m a survivor [What?]
(แอม มา เซอะไฝฝเออะ [ ฮว็อท ])
I’m not gon give up [What?]
(แอม น็อท ก็อน กิฝ อัพ [ ฮว็อท ])
I’m not gon stop [What?]
(แอม น็อท ก็อน ซท็อพ [ ฮว็อท ])
I’m gon work harder [What?]
(แอม ก็อน เวิค อาณ์เดอ [ ฮว็อท ])
I’m a survivor [What?]
(แอม มา เซอะไฝฝเออะ [ ฮว็อท ])
I’m gonna make it [What?]
(แอม กอนนะ เมค อิท [ ฮว็อท ])
I will survive [What?]
(ไอ วิล เซอะไฝฝ [ ฮว็อท ])
Keep on survivin’ [What?]
(คีพ ออน เซอวายวิน[ ฮว็อท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Survivor คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น