เนื้อเพลง Slip Away คำอ่านไทย 112

Baby…
(เบ๊บี้)
I wish you had recognized…
(ไอ วิ๊ช ยู แฮ็ด เร๊คคอกไน๊ซ์)
The love I had for you…
(เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ด ฟอร์ ยู)
When it was in my heart…
(เว็น หนิด วอส ซิน มาย ฮาร์ท)
And when it was there for you…
(แอนด์ เว็น หนิด วอส แดร์ ฟอร์ ยู)
Because now…
(บิคอส นาว)
You’re coming back to me…
(ยัวร์ คัมอิง แบ็ค ทู มี)
And you recognize the love that was once there…
(แอนด์ ยู เร๊คคอกไน๊ซ์ เดอะ ลัฝ แดท วอส วั๊นซ แดร์)
But I found somebody else…
(บั๊ท ไอ เฟานด ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
It’s too late…I’m sorry…
(อิทซ ทู เหลท แอม ซ๊อรี่)

You should have known that I loved you
(ยู เชิด แฮ็ฝ โนน แดท ไอ ลัฝ ยู)
You should have seen it in my eyes
(ยู เชิด แฮ็ฝ ซีน หนิด อิน มาย อาย)
Should have allowed yourself to
(เชิด แฮ็ฝ อะลาว ยุรเซลฟ ทู)
Believe in love, and recognize
(บีลี๊ฝ อิน ลัฝ , แอนด์ เร๊คคอกไน๊ซ์)
That my love, it wasn’t going nowhere
(แดท มาย ลัฝ , อิท วอสซึ้น โกอิ้ง โนแวร์)
Noone but you was in my heart
(นูอิน บั๊ท ยู วอส ซิน มาย ฮาร์ท)
And I can’t believe that you would push your love aside
(แอนด์ ดาย แค็นท บีลี๊ฝ แดท ยู เวิด พุช ยุร ลัฝ อะไซ๊ดฺ)
Baby…
(เบ๊บี้)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
It’s too bad
(อิทซ ทู แบ้ด)
You missed out on me
(ยู มิส เอ๊าท ออน มี)
And it’s so sad
(แอนด์ อิทซ โซ แซ้ด)
Sad that you’re gone away
(แซ้ด แดท ยัวร์ กอน อะเวย์)
And I’m sorry
(แอนด์ แอม ซ๊อรี่)
That you missed out on me
(แดท ยู มิส เอ๊าท ออน มี)
But it’s too late
(บั๊ท อิทซ ทู เหลท)
You let my love slip away
(ยู เล็ท มาย ลัฝ สลิ๊พ อะเวย์)

And you should have known that I was open
(แอนด์ ยู เชิด แฮ็ฝ โนน แดท ไอ วอส โอ๊เพ่น)
You should have seen it in my smile
(ยู เชิด แฮ็ฝ ซีน หนิด อิน มาย สไมล์)
Should have allowed yourself to be adult, instead of a child
(เชิด แฮ็ฝ อะลาว ยุรเซลฟ ทู บี อะดั๊ลท , อินสเท๊ด อ็อฝ อะ ชายลํดํ)
But you are the one with insecurities
(บั๊ท ยู อาร์ ดิ วัน วิธ อินซีคิวริดีสฺ)
You tried to put the blame on me
(ยู ทไร ทู พุท เดอะ เบลม ออน มี)
You never knew that my love was really here to stay
(ยู เน๊เฝ่อร์ นยู แดท มาย ลัฝ วอส ริแอ็ลลิ เฮียร ทู สเทย์)
And now it is…
(แอนด์ นาว อิท อีส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Baby tell me how…
(เบ๊บี้ เทลล มี ฮาว)
Baby how could you
(เบ๊บี้ ฮาว เคิด ยู)
Let our, love, fade away
(เล็ท เอ๊า , ลัฝ , เฟด อะเวย์)
But you never knew
(บั๊ท ยู เน๊เฝ่อร์ นยู)
I cared for you, and that I loved you
(ไอ คารํ ฟอร์ ยู , แอนด์ แดท ไอ ลัฝ ยู)
And you never, gave me
(แอนด์ ยู เน๊เฝ่อร์ , เกฝ มี)
Your everything
(ยุร เอ๊วี่ติง)
This love was not for you
(ดิส ลัฝ วอส น็อท ฟอร์ ยู)
And Baby…
(แอนด์ เบ๊บี้)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

You should have known that I loved you
(ยู เชิด แฮ็ฝ โนน แดท ไอ ลัฝ ยู)
You should have seen it in my eyes
(ยู เชิด แฮ็ฝ ซีน หนิด อิน มาย อาย)
So sorry, but you let my love slip away
(โซ ซ๊อรี่ , บั๊ท ยู เล็ท มาย ลัฝ สลิ๊พ อะเวย์)
You should have known that I was open
(ยู เชิด แฮ็ฝ โนน แดท ไอ วอส โอ๊เพ่น)
You should have seen it in my smile
(ยู เชิด แฮ็ฝ ซีน หนิด อิน มาย สไมล์)
So sorry, but…
(โซ ซ๊อรี่ , บั๊ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slip Away คำอ่านไทย 112

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น