เนื้อเพลง Long Distance คำอ่านไทย Brandy

There’s only so many songs that I can sing to pass the time
(แดร์ โอ๊นลี่ โซ เมนอิ ซ็อง แดท ไอ แคน ซิง ทู เพซ เดอะ ไทม์)
And I’m running out of things to do to get you off my mind, oh
(แอนด์ แอม รันนิง เอ๊าท อ็อฝ ทริง ทู ดู ทู เก็ท ยู ออฟฟ มาย ไมนด์ , โอ)
All I have is this picture in a frame [oh, ah]
(ออล ไอ แฮ็ฝ อีส ดิส พิ๊คเจ้อร์ อิน อะ เฟรม [ โอ , อา ])
That I hold close to see your face everyday
(แดท ไอ โฮลด์ โคลส ทู ซี ยุร เฟซ เอวี่เดย์)

With you is where I’d rather be
(วิธ ยู อีส แวร์ อาย ร๊าเธ่อร์ บี)
But we’re stuck where we are
(บั๊ท เวีย ซทัค แวร์ วี อาร์)
It’s so hard, you’re so far
(อิทซ โซ ฮาร์ด , ยัวร์ โซ ฟาร์)
This long distance is killing me
(ดิส ลอง ดิ๊สแท่นซํ อีส คีลลิง มี)
I wish that you were here with me
(ไอ วิ๊ช แดท ยู เวอ เฮียร วิธ มี)
But we’re stuck where we are
(บั๊ท เวีย ซทัค แวร์ วี อาร์)
It’s so hard, you’re so far
(อิทซ โซ ฮาร์ด , ยัวร์ โซ ฟาร์)
This long distance is killing me.
(ดิส ลอง ดิ๊สแท่นซํ อีส คีลลิง มี)

It’s so hard, it’s so hard, where we are, where we are
(อิทซ โซ ฮาร์ด , อิทซ โซ ฮาร์ด , แวร์ วี อาร์ , แวร์ วี อาร์)
You’re so far, this long distance is killing me
(ยัวร์ โซ ฟาร์ , ดิส ลอง ดิ๊สแท่นซํ อีส คีลลิง มี)
It’s so hard, it’s so hard, where we are, where we are
(อิทซ โซ ฮาร์ด , อิทซ โซ ฮาร์ด , แวร์ วี อาร์ , แวร์ วี อาร์)
You’re so far, yhis long distance is killing me
(ยัวร์ โซ ฟาร์ , yhis ลอง ดิ๊สแท่นซํ อีส คีลลิง มี)

Now the minutes feel like hours
(นาว เดอะ มิ๊หนิท ฟีล ไล๊ค เอาเอ้อร์)
and the hours feel like days [Whoa, oh]
(แอนด์ เดอะ เอาเอ้อร์ ฟีล ไล๊ค เดย์ [ โว้ว , โอ ])
While I’m away [Away]
(ไวล์ แอม อะเวย์ [ อะเวย์ ])
You know right now I can’t be home [Ahh]
(ยู โนว์ ไร๊ท นาว ไอ แค็นท บี โฮม [ อา ])
But I’m coming home soon [Ahh]
(บั๊ท แอม คัมอิง โฮม ซูน [ อา ])
Coming home soon.. [Ahh]
(คัมอิง โฮม ซูน [ อา ])
All I have is this picture in a frame [Ahh]
(ออล ไอ แฮ็ฝ อีส ดิส พิ๊คเจ้อร์ อิน อะ เฟรม [ อา ])
That I hold close to see your face everyday.
(แดท ไอ โฮลด์ โคลส ทู ซี ยุร เฟซ เอวี่เดย์)

With you is where I’d rather be [where I’d rather be]
(วิธ ยู อีส แวร์ อาย ร๊าเธ่อร์ บี [ แวร์ อาย ร๊าเธ่อร์ บี ])
But we’re stuck where we are [oh, oh]
(บั๊ท เวีย ซทัค แวร์ วี อาร์ [ โอ , โอ ])
It’s so hard [oh, ah], you’re so far [oh, ah]
(อิทซ โซ ฮาร์ด [ โอ , อา ] , ยัวร์ โซ ฟาร์ [ โอ , อา ])
This long distance is killing me
(ดิส ลอง ดิ๊สแท่นซํ อีส คีลลิง มี)
I wish that you were here with me [you were here with me]
(ไอ วิ๊ช แดท ยู เวอ เฮียร วิธ มี [ ยู เวอ เฮียร วิธ มี ])
But we’re stuck where we are [ohh]
(บั๊ท เวีย ซทัค แวร์ วี อาร์ [ โอ้ ])
It’s so hard [oh, ah], you’re so far [oh, ahh]
(อิทซ โซ ฮาร์ด [ โอ , อา ] , ยัวร์ โซ ฟาร์ [ โอ , อา ])

Can you hear me crying?
(แคน ยู เฮียร มี คไรอิง)
Ohh [oh ah, oh ah]
(โอ้ [ โอ อา , โอ อา ])
Can you hear me crying? [Ohh, ah]
(แคน ยู เฮียร มี คไรอิง [ โอ้ , อา ])
Ohh [oh ah, oh ah]
(โอ้ [ โอ อา , โอ อา ])
Can you hear me crying? [Ohh, ah!]
(แคน ยู เฮียร มี คไรอิง [ โอ้ , อา ! ])

Ohh [oh ah, oh ah]
(โอ้ [ โอ อา , โอ อา ])
Ohh, woah [ohh, ah]
(โอ้ , ว้าว [ โอ้ , อา ])
Oh, no [oh ah, oh, ah]
(โอ , โน [ โอ อา , โอ , อา ])

With you is where I’d rather be [where I’d rather be], whoa
(วิธ ยู อีส แวร์ อาย ร๊าเธ่อร์ บี [ แวร์ อาย ร๊าเธ่อร์ บี ] , โว้ว)
[But we’re stuck where we are] Oh!
([ บั๊ท เวีย ซทัค แวร์ วี อาร์ ] โอ !)
[It’s so hard] So hard [you’re so far], so far
([ อิทซ โซ ฮาร์ด ] โซ ฮาร์ด [ ยัวร์ โซ ฟาร์ ] , โซ ฟาร์)
This long distance is killing me
(ดิส ลอง ดิ๊สแท่นซํ อีส คีลลิง มี)
I wish that you are here with me [you are here with me]
(ไอ วิ๊ช แดท ยู อาร์ เฮียร วิธ มี [ ยู อาร์ เฮียร วิธ มี ])
[But we’re stuck where we are] Stuck where we are, so hard, so far
([ บั๊ท เวีย ซทัค แวร์ วี อาร์ ] ซทัค แวร์ วี อาร์ , โซ ฮาร์ด , โซ ฟาร์)
This long distance is killing me
(ดิส ลอง ดิ๊สแท่นซํ อีส คีลลิง มี)

It’s so hard, it’s so hard, where we are, where we are
(อิทซ โซ ฮาร์ด , อิทซ โซ ฮาร์ด , แวร์ วี อาร์ , แวร์ วี อาร์)
You’re so far, this long distance is killing me
(ยัวร์ โซ ฟาร์ , ดิส ลอง ดิ๊สแท่นซํ อีส คีลลิง มี)
It’s so hard, it’s so hard, where we are, where we are
(อิทซ โซ ฮาร์ด , อิทซ โซ ฮาร์ด , แวร์ วี อาร์ , แวร์ วี อาร์)
You’re so far, this long distance is killing me
(ยัวร์ โซ ฟาร์ , ดิส ลอง ดิ๊สแท่นซํ อีส คีลลิง มี)

There’s only so many songs that I can sing to pass the time…
(แดร์ โอ๊นลี่ โซ เมนอิ ซ็อง แดท ไอ แคน ซิง ทู เพซ เดอะ ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Long Distance คำอ่านไทย Brandy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น