เนื้อเพลง The Big Medley คำอ่านไทย Dream Theater

[I. In The Flesh]
([ ไอ อิน เดอะ เฟลช ])

[Originally recorded by Pink Floyd]
([ ออริจิเนลี่ เร๊คขอร์ด บาย พิ๊งค Floyd ])
[Written by Roger Waters]
([ วึ้น บาย รอจเออะ ว๊อเท่อร ])
[From the album ” The Wall ” – 1979]
([ ฟรอม ดิ อั๊ลบั้ม ” เดอะ วอลล์ ” 1979 ])

So ‘ya
(โซ ยา)
Thought ‘ya
(ธอท ยา)
Might like to
(ไมท ไล๊ค ทู)
Go to the show
(โก ทู เดอะ โชว์)

To feel the warm thrill of confusion
(ทู ฟีล เดอะ วอร์ม ธริล อ็อฝ ค็อนฟยูฉัน)
That space cadet glow
(แดท สเพ๊ซ คาเด็ท กโล)

Tell me is something eluding you sunshine?
(เทลล มี อีส ซัมติง eludings ยู ซันชาย)
Is this not what you expected to see?
(อีส ดิส น็อท ว๊อท ยู เอ็กซเพ็คท ทู ซี)
If you wanna find out what’s behind this cold eyes?
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท บีฮายน์ ดิส โคลด์ อาย)
You’ll just have to claw your way through this disguise
(โยว จั๊สท แฮ็ฝ ทู คลอ ยุร เวย์ ทรู ดิส ดิสไก๊ส)

Lights…
(ไล๊ท)
Roll the sound effects…
(โรลล เดอะ ซาวน์ด เอฟเฟ็ค)
Action…
(แอคฌัน)
Shout out! [shout out]
(เช๊าท เอ๊าท ! [ เช๊าท เอ๊าท ])
Shout out! [shout out]
(เช๊าท เอ๊าท ! [ เช๊าท เอ๊าท ])
Shout out! [shout out]
(เช๊าท เอ๊าท ! [ เช๊าท เอ๊าท ])

[II. Carry On Wayward Son]
([ ทรู แค๊รรี่ ออน เวเวิด ซัน ])

[Originally recorded by Kansas]
([ ออริจิเนลี่ เร๊คขอร์ด บาย แคนซัซ ])
[Written by Kerry Livgren]
([ วึ้น บาย เคอร์รี่ Livgren ])
[From the album ” Leftoverture ” – 1976]
([ ฟรอม ดิ อั๊ลบั้ม ” Leftoverture ” 1976 ])

[Instrumental]
([ อินซทรุเมนแท็ล ])

[III. Bohemian Rhapsody]
([ ทรี โบะฮีเมียน แรพโซะดิ ])

[Originally recorded by Queen]
([ ออริจิเนลี่ เร๊คขอร์ด บาย ควีน ])
[Written by Freddie Mercury]
([ วึ้น บาย เฟรดดี เมอคิวริ ])
[From the album ” A Night At The Opera ” – 1974]
([ ฟรอม ดิ อั๊ลบั้ม ” อะ ไน๊ท แอ็ท ดิ โอ๊เพ-ร่า ” 1974 ])

So you think you can stone me and spit in my eye
(โซ ยู ทริ๊งค ยู แคน สโทน มี แอนด์ ซพิท อิน มาย อาย)
So you think you can love me and leave me to die
(โซ ยู ทริ๊งค ยู แคน ลัฝ มี แอนด์ ลี๊ฝ มี ทู ดาย)
Oh, baby
(โอ , เบ๊บี้)
Can’t do this to me, baby
(แค็นท ดู ดิส ทู มี , เบ๊บี้)
Just gotta get out
(จั๊สท กอททะ เก็ท เอ๊าท)
Just gotta get right outta here
(จั๊สท กอททะ เก็ท ไร๊ท เอ๊าตา เฮียร)

[IV. Lovin, Touchin, Squeezin]
([ โฟว์ ลัฝวิน , ทัชชิน , สควีซิน ])

[Originally recorded by Journey]
([ ออริจิเนลี่ เร๊คขอร์ด บาย เจอนิ ])
[Written by Steve Perry]
([ วึ้น บาย สตีฝ เพอรี่ ])
[From the album ” Evolution ” – 1980]
([ ฟรอม ดิ อั๊ลบั้ม ” เอโฝะลยูฌัน ” 1980 ])

You make me weep
(ยู เม้ค มี วีพ)
And wanna die
(แอนด์ วอนนา ดาย)
Just when
(จั๊สท เว็น)
You said we’d try
(ยู เซ็ด เว็ด ธราย)
Lovin’, touchin’, squeezin’
(ลัฝวิน , ทัชชิน , สควีซิน)
Each other
(อีช อ๊อเธ่อร์)

When I’m alone
(เว็น แอม อะโลน)
Oh by myself
(โอ บาย ไมเซลฟ)
You’re out
(ยัวร์ เอ๊าท)
With someone else
(วิธ ซัมวัน เอ๊ลส)
Lovin’, touchin’, squeezin’
(ลัฝวิน , ทัชชิน , สควีซิน)
Each other
(อีช อ๊อเธ่อร์)

You’re tearin’ me apart
(ยัวร์ เทียริน มี อะพาร์ท)
Every day, every day
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
You’re tearin’ me apart
(ยัวร์ เทียริน มี อะพาร์ท)
Oh what can I say?
(โอ ว๊อท แคน นาย เซย์)
You’re tearin’ me apart
(ยัวร์ เทียริน มี อะพาร์ท)

It won’t be long, no
(อิท ว็อนท บี ลอง , โน)
Until you’re alone
(อันทิล ยัวร์ อะโลน)
When you’re lover
(เว็น ยัวร์ ลัฝเออะ)
Oh he hasn’t come home
(โอ ฮี แฮ็ซท คัม โฮม)
‘Cause he’s lovin’, oh he’s touchin’, he’s squeezin’
(ค๊อส อีส ลัฝวิน , โอ อีส ทัชชิน , อีส สควีซิน)
Another
(อะน๊าเทร่อร์)

He’s tearin’ you apart
(อีส เทียริน ยู อะพาร์ท)
Every day, every day
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
He’s tearin’ you apart
(อีส เทียริน ยู อะพาร์ท)
Oh girl what can you say?
(โอ เกิร์ล ว๊อท แคน ยู เซย์)
‘Cause he’s lovin’, touchin’, another
(ค๊อส อีส ลัฝวิน , ทัชชิน , อะน๊าเทร่อร์)
Now it’s your turn, girl, to cry
(นาว อิทซ ยุร เทิร์น , เกิร์ล , ทู คราย)

[V. Cruise Control]
([ วี ครู้ยสํ คอนโทรล ])

[Originally recorded by Dixie Dregs]
([ ออริจิเนลี่ เร๊คขอร์ด บาย ดีคซิ ดเร็กส ])
[Written by Steve Morse – 1977]
([ วึ้น บาย สตีฝ มอซ 1977 ])

[Instrumental]
([ อินซทรุเมนแท็ล ])

[VI. Turn It On Again]
([ VI เทิร์น หนิด ออน อะเกน ])

[Originally performed by Genesis]
([ ออริจิเนลี่ เพอร์ฟอร์ม บาย เจนอิซิซ ])
[Written by Banks/Collins/Rutherford]
([ วึ้น บาย แบ๊งค /โคลลินสฺ /Rutherford ])
[From the album ” Duke ” – 1980]
([ ฟรอม ดิ อั๊ลบั้ม ” ดยูค ” 1980 ])

Turn it on
(เทิร์น หนิด ออน)
Turn it on, turn it on again
(เทิร์น หนิด ออน , เทิร์น หนิด ออน อะเกน)
Turn it on
(เทิร์น หนิด ออน)
Turn it on, turn it on again
(เทิร์น หนิด ออน , เทิร์น หนิด ออน อะเกน)
Turn it on
(เทิร์น หนิด ออน)
Turn it on, turn it on again
(เทิร์น หนิด ออน , เทิร์น หนิด ออน อะเกน)
Turn it on
(เทิร์น หนิด ออน)
Turn it on, turn it on again
(เทิร์น หนิด ออน , เทิร์น หนิด ออน อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Big Medley คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น