เนื้อเพลง Anything But Ordinary คำอ่านไทย Avril Lavigne

Sometimes I get so weird
(ซัมไทม์ ซาย เก็ท โซ เวียด)
I even freak myself out
(ไอ อีเฝ็น ฟรีค ไมเซลฟ เอาท)
I laugh myself to sleep
(ไอ ลาฟ ไมเซลฟ ทู ซลีพ)
It’s my lullaby
(อิทซ ไม ลัลละไบ)
Sometimes I drive so fast
(ซัมไทม์ ซาย ดไรฝ โซ ฟัซท)
Just to feel the danger
(จัซท ทู ฟีล เดอะ เดนเจอะ)
I wanna scream
(ไอ วอนนา ซครีม)
It makes me feel alive
(อิท เมค มี ฟีล อะไลฝ)

Is it enough to love?
(อีส ซิท อินัฟ ทู ลัฝ)
Is it enough to breathe?
(อีส ซิท อินัฟ ทู บรีฑ)
Somebody rip my heart out
(ซัมบอดี้ ริพ ไม ฮาท เอาท)
And leave me here to bleed
(แอ็นด ลีฝ มี เฮียร ทู บลีด)
Is it enough to die?
(อีส ซิท อินัฟ ทู ได)
Somebody save my life
(ซัมบอดี้ เซฝ ไม ไลฟ)
I’d rather be anything but ordinary please
(อาย ราฑเออะ บี เอนอิธิง บัท ออดิเนริ พลีส)

To walk within the lines
(ทู วอค วิฑีน เดอะ ไลน)
Would make my life so boring
(วูด เมค ไม ไลฟ โซ โบริง)
I want to know that I
(ไอ ว็อนท ทู โน แดท ไอ)
Have been to the extreme
(แฮ็ฝ บีน ทู ดิ เอ็คซทรีม)
So knock me off my feet
(โซ น็อค มี ออฟฟ ไม ฟีท)
Come on now give it to me
(คัมมอน เนา กิฝ อิท ทู มี)
Anything to make me feel alive
(เอนอิธิง ทู เมค มี ฟีล อะไลฝ)

Is it enough to love?
(อีส ซิท อินัฟ ทู ลัฝ)
Is it enough to breathe?
(อีส ซิท อินัฟ ทู บรีฑ)
Somebody rip my heart out
(ซัมบอดี้ ริพ ไม ฮาท เอาท)
And leave me here to bleed
(แอ็นด ลีฝ มี เฮียร ทู บลีด)
Is it enough to die?
(อีส ซิท อินัฟ ทู ได)
Somebody save my life
(ซัมบอดี้ เซฝ ไม ไลฟ)
[adsense]
I’d rather be anything but ordinary please
(อาย ราฑเออะ บี เอนอิธิง บัท ออดิเนริ พลีส)
I’d rather be anything but ordinary please.
(อาย ราฑเออะ บี เอนอิธิง บัท ออดิเนริ พลีส)

Let down your defences
(เล็ท เดาน ยุร ดิเฟนซ)
Use no common sense
(ยูซ โน คอมมัน เซ็นซ)
If you look you will see
(อิฟ ยู ลุค ยู วิล ซี)
that this world is a beautiful
(แดท ที เวิลด อีส ซา บยูทิฟุล)
accident turbulent suculent
(แอคซิเด็นท เทอบิวเล็นท ซูคิวลินทฺ)
opulent permanent, no way
(ออพอิวเล็นท เพอมะเน็นท , โน เว)
I wanna taste it
(ไอ วอนนา เทซท อิท)
Don’t wanna waste it away
(ด้อนท์ วอนนา เวซท อิท อะเว)

Sometimes I get so weird
(ซัมไทม์ ซาย เก็ท โซ เวียด)
I even freak myself out
(ไอ อีเฝ็น ฟรีค ไมเซลฟ เอาท)
I laugh my self to sleep
(ไอ ลาฟ ไม เซ็ลฟ ทู ซลีพ)
It’s my lullaby
(อิทซ ไม ลัลละไบ)

Is it enough?
(อีส ซิท อินัฟ)
Is it enough?
(อีส ซิท อินัฟ)
Is it enough to breathe?
(อีส ซิท อินัฟ ทู บรีฑ)
Somebody rip my heart out
(ซัมบอดี้ ริพ ไม ฮาท เอาท)
And leave me here to bleed
(แอ็นด ลีฝ มี เฮียร ทู บลีด)
Is it enough to die?
(อีส ซิท อินัฟ ทู ได)
Somebody save my life
(ซัมบอดี้ เซฝ ไม ไลฟ)
I’d rather be anything but ordinary please
(อาย ราฑเออะ บี เอนอิธิง บัท ออดิเนริ พลีส)

Is it enough?
(อีส ซิท อินัฟ)
Is it enough to die?
(อีส ซิท อินัฟ ทู ได)
Somebody save my life
(ซัมบอดี้ เซฝ ไม ไลฟ)
I’d rather be anything but ordinary please
(อาย ราฑเออะ บี เอนอิธิง บัท ออดิเนริ พลีส)
I’d rather be anything but ordinary please.
(อาย ราฑเออะ บี เอนอิธิง บัท ออดิเนริ พลีส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Anything But Ordinary คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น